Ühenda meile

põllumajandus

Komisjon ootab kommentaare põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektorile antava ELi riigiabi eeskirjade kavandatava läbivaatamise kohta

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Euroopa Komisjon on kutsudes kõiki huvilisi kommenteerida kavandatud muudetud riigiabi eeskirju põllumajandus, metsandus ja kala- sektorites. Kavandatava läbivaatamise eesmärk on viia kehtivad eeskirjad kooskõlla ELi praeguste strateegiliste prioriteetidega, eelkõige Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP), Ühise kalanduspoliitika (ÜKP), samuti Euroopa roheline tehing. Liikmesriigid ja teised huvitatud isikud saavad konsultatsioonile vastata kuni 13. märtsini 2022.

Komisjon on läbi viinud ühe hindamine põllumajandus- ja metsandussektoris kehtivate eeskirjade kohta ning viib läbi ka kalandussektoris kohaldatavate eeskirjade hindamist. Kogutud panus on kajastatud konsultatsiooni all olevates ettepanekutes. Selle põhjal leiab komisjon, et kontrollitavad eeskirjad toimivad hästi ja vastavad üldiselt eesmärgile. Samal ajal selgus hindamisest, et need vajavad teatavaid sihipäraseid muudatusi, sealhulgas mõnede mõistete selgitamist, täiendavat ühtlustamist ja lihtsustamist, samuti kohandusi, et kajastada veelgi turu ja tehnoloogia arengut ning ELi praegusi strateegilisi prioriteete.

Lisaks tuleb eeskirju kohandada, et liikmesriigid saaksid reformitud kiiresti vastu võtta Ühine põllumajanduspoliitika (CAP) ja uus Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond (EMFAF). Sellega seoses teeb komisjon ettepaneku teha erinevatesse eeskirjadesse mitmeid muudatusi. Muudetud reeglite vastuvõtmine on kavandatud 2022. aasta lõppu.

Konkurentsipoliitika eest vastutav asepresident Margrethe Vestager märkis: „Tänaste ettepanekute eesmärk on tagada, et meie põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektorile antavat riigiabi käsitlevad eeskirjad oleksid roheliseks üleminekuks sobivad. Läbivaadatud eeskirjad muudavad ka liikmesriikide jaoks rahastamise lihtsamaks ja kiiremaks, põhjustamata põhjendamatuid konkurentsimoonutusi ühtsel turul. Julgustame kõiki huvitatud osapooli oma seisukohti jagama.

Pressiteates on saadaval Internetis.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid