Ühenda meile

keskkond

Komisjon kutsub huvitatud isikuid esitama kliima-, energia- ja keskkonnaalase riigiabi suuniste kavandi kohta märkusi

avaldatud

on

Euroopa Komisjon käivitas a sihipärane avalik arutelu kutsudes kõiki huvitatud isikuid kommenteerima keskkonnakaitsele ja energeetikale antava riigiabi suuniste kavandatavat läbivaatamist (energeetika ja keskkonna riigiabi suunised või Euroopa välistegevuse juhised) Kliimakaitse suurenenud tähtsuse tagamiseks lähevad muudetud suunised kliima-, energia- ja keskkonnaalase riigiabi suuniste (CEEAG) nime alla. Kavandatud suunised hõlmavad ka ühtsuseeskirju selliste juhtvaldkondade jaoks nagu puhas liikuvuse infrastruktuur ja bioloogiline mitmekesisus, samuti ressursitõhusus ringmajandusele ülemineku toetamiseks. Huvitatud isikud saavad konsultatsioonile vastata kaheksa nädalat, kuni 2. augustini 2021. Komisjon on praeguste suuniste hindamise läbi viinud Riigiabi sobivuse kontroll.

Hindamine näitas, et praegused suuniste sätted toimivad hästi, sobivad üldiselt eesmärgile ja on tõhus vahend ELi keskkonnaeesmärkide ja kliimaeesmärkide saavutamise toetamisel, piirates samal ajal põhjendamatuid moonutusi ühtsel turul. Samal ajal näitas hindamine, et võib osutuda vajalikuks mõned sihipärased kohandused, sealhulgas teatavate sätete lihtsustamine ja ajakohastamine ning suuniste reguleerimisala laiendamine uutele valdkondadele, näiteks puhas liikuvus ja süsinikdioksiidi heitmete vähendamine, ning et praegused eeskirjad võivad vajada vastavusse viimist - komisjoni strateegilised prioriteedid, eriti Euroopa roheline tehing, ning muude hiljutiste regulatiivsete muudatustega energia- ja keskkonnavaldkondades. Sellega seoses teeb komisjon praeguste eeskirjade kohta mitmeid muudatusi. Suuniste eelnõu ja kogu muu teave avaliku arutelu kohta, sealhulgas täpsem teave kavandatud muudatuste kohta, on saadaval Internetis.

Uute suuniste vastuvõtmine on kavandatud 2021. aasta lõpuks. Asepresident Margrethe Vestager (pildil), kes vastutab konkurentsipoliitika eest, ütles: „Euroopa vajab märkimisväärset hulka jätkusuutlikke investeeringuid. Ehkki märkimisväärne osa tuleb erasektorist, mängib rohelise ülemineku kiiruse tagamisel rolli riigi toetus. Seega tahame veenduda, et meie kliima-, energia- ja keskkonnakaitsele antavat riigiabi käsitlevad eeskirjad on roheliseks üleminekuks valmis ja sobivad. Muudetud eeskirjad võimaldavad liikmesriikidel täita Euroopa ambitsioonikaid keskkonnaalaseid eesmärke Euroopa rohelise kokkuleppe raames, hoides samas võimalikke konkurentsimoonutusi minimaalsena. Kutsume nüüd kõiki huvilisi oma seisukohti jagama. ” Täielik pressiteade on saadaval Internetis.

keskkond

Volinik Sinkevičius Rootsis, et arutada metsi ja bioloogilist mitmekesisust

avaldatud

on

Volinik Sinkevičius külastab täna (14. juunil) Rootsit, et arutada ministrite, Rootsi parlamendiliikmete, valitsusväliste organisatsioonide ja akadeemiliste ringkondade esindajate ning teiste osalejatega komisjoni peatset ELi metsastrateegiat ning ettepanekuid ELi juhitud metsade hävitamise ja metsa lagunemise kohta. Metsastrateegia, nagu on välja kuulutatud programmis 2030. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegia, hõlmab kogu metsatsüklit ja edendab metsade multifunktsionaalset kasutamist, mille eesmärk on tagada terved ja vastupidavad metsad, mis aitavad oluliselt kaasa bioloogilise mitmekesisuse ja kliimaeesmärkide saavutamisele, loodusõnnetuste vähendamisele ja neile reageerimisele ning kindlustavad elatist. Võti, mis on tarnitav Euroopa roheline tehing, lubas bioloogilise mitmekesisuse strateegia ka 3. aastaks istutada 2030 miljardit puud. Komisjoni eesmärk on tagada COP 15 bioloogilise mitmekesisuse ülemaailmsel kohtumisel sel aastal rahvusvaheline leping Pariisi kliimakokkuleppega sarnase looduskriisi lahendamiseks.

Jätka lugemist

keskkond

Copernicus: Esimesed automatiseeritud õietolmu mõõtmised võimaldavad mitmes Euroopa riigis prognoose ristkontrollida peaaegu reaalajas

avaldatud

on

Copernicuse atmosfääri seireteenistuse ja Euroopa aerosoolivõrgu vaheline partnerlus on EUMETNETi automatiseeritud õietolmuprogrammi „Autopollen” kaudu teinud esimese sammu õietolmu prognooside peaaegu reaalajas kontrollimisel.

. Copernicuse atmosfääriseire teenus (CAMS) on teatanud ühisest algatusest koos Euroopa Aeroallergeenide Võrgustikuga (EAN), et automatiseerida õietolmu seire mitmes Euroopa riigis. Euroopa riiklike meteoroloogiateenuste võrgustiku (EUMETNET) egiidi all on Šveitsi meteoroloogiateenistuse MeteoSwiss eestvedamisel programmi Autopollen raames varustatud automatiseeritud vaatlusvõimalustega mitmesuguseid õietolmu seire kohti. Automatiseeritud õietolmu vaatlustega saitidel saab prognoose kontrollida peaaegu reaalajas, samas kui mujal saab neid hinnata alles hooaja lõpus.

CAMS, mida rakendab Euroopa Komisjoni nimel Euroopa Keskmise Ilmaennustuse Keskus (ECMWF), pakub praegu nelja päeva prognoose viie levinuma õietolmu tüübi kohta; kask, oliiv, rohi, ambroosia ja lepp, kasutades keerukat arvutimudelit. Automatiseeritud õietolmu seiresüsteemi katsetatakse 20 kohas Šveitsis, Baieris / Saksamaal, Serbias, Horvaatias ja Soomes, plaanides laieneda ka teistesse Euroopa riikidesse.

Need on esimesed rutiinsed automatiseeritud õietolmu vaatlused, mis on avalikkusele kättesaadavaks saanud, mis tähendab, et igaüks, kes kasutab CAMS-i õietolmuennustusi kas rakenduse või tööriista kaudu või otse veebisaidil, saab igapäevaseid prognoosivärskendusi kontrollida saabuvate vaatluste põhjal ja hinnata, kui täpsed on nemad on. Kuigi süsteem on alles varajases staadiumis, prognoosivad teadlased, et see aitab märkimisväärselt prognooside usaldamise hindamisel. Hooaja lõpu prognooside hindamise asemel võimaldavad praegu automatiseeritud õietolmu vaatlustega varustatud saidid ristkontrolli peaaegu reaalajas. Projekti piires loodavad CAMS ja EAN parandada igapäevaseid prognoose, kasutades vaatlusi andmete omastamise protsessi kaudu. Saabuvaid vaatlusi töödeldakse kohe, et kohandada päevaprognooside alguspunkti, nagu seda tehakse näiteks arvulise ilmaennustuse korral. Lisaks on plaanis EUMETNETi toel laiendada kogu Euroopat geograafiliselt.

CAMS on EANiga töötanud alates 2019. aasta juunist, et aidata oma prognoose kontrollida vaatlusandmetega üle mandri enam kui 100 maapealse jaama, mis on valitud nende esinduslikkuse tõttu. Partnerluse kaudu on prognoosid oluliselt paranenud.

Õietolmuallergia mõjutab miljoneid inimesi kogu Euroopas, kes võivad teatud taimedele reageerida erinevatel aastaaegadel. Näiteks kaseõietolmu tipp saabub aprillis ja seda on tõenäolisem vältida Lõuna-Euroopas, vahepeal võib juulis põhja poole minek kannatanutele viletsust tähendada, kuna kõrrelised on sel ajal täisõites. Oliivipuu on Vahemere maades tavaline ja selle õietolm on mais kuni juunini väga levinud. Kannatanute kahjuks pole vaevalt ühtegi õietolmuvaba piirkonda, kuna eosed transporditakse tohutute vahemaade taha. Seetõttu on CAMSi nelja päeva prognoosid hindamatu abivahend allergikutele, kes saavad jälgida, millal ja kus neid tõenäoliselt tabatakse. Ja uued automatiseeritud õietolmu vaatlused võivad muutuda gamechangeriks, kui skeem on veelgi kasutusele võetud.

Copernicuse atmosfääriseire teenuse (CAMS) direktor Vincent-Henri Peuch kommenteerib: „EUMETNETi ja EAN-i väljatöötatud uus automatiseeritud õietolmu seire võime on kasulik kõigile kasutajatele, kes saavad kontrollida, kui kaugel prognoosid õiged on. Ehkki tänapäeval on tavaline kontrollida õhukvaliteedi prognoose reaalajas, on see õietolmu jaoks tõeliselt murranguline. See muudab ka meie prognoosimudelite pideva arendamise kiiremaks ja keskpikas perspektiivis saab neid kasutada ka prognooside töötlemisel. On hindamatu, kui teate, kas päeva või viimaste päevade prognoos on õige. "

MeteoSwiss'i biometeoroloogia juht dr Bernard Clot ütles: „EUMETNETi automatiseeritud õietolmuprogramm„ Autopollen ”on Euroopa jaoks põnev areng ja see on alles esimene samm. Kui Šveitsis on praegu kuus asukohta, Baieris kaheksa ja kogu kontinendil kokku 20 asukohta, koordineerime võrgu laiendamist kogu Euroopa katteks.

Copernicus on Euroopa Liidu juhtiv maavaatluste programm, mis toimib kuue temaatilise teenistuse kaudu: atmosfäär, mere-, maismaa-, kliimamuutuste, turvalisuse ja hädaolukorra teenused. See pakub vabalt ligipääsetavaid operatiivandmeid ja teenuseid, pakkudes kasutajatele usaldusväärset ja ajakohast teavet meie planeedi ja selle keskkonnaga. Programmi koordineerib ja haldab Euroopa Komisjon ning see viiakse ellu koostöös liikmesriikide, Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA), Euroopa meteoroloogiliste satelliitide ekspluateerimise organisatsiooniga (EUMETSAT), Euroopa keskmise ulatusega ilmaennustuste keskusega ( ECMWF), ELi agentuurid ja Mercator Océan International.

ECMWF haldab kahte teenust ELi Copernicuse maavaatluste programmist: Copernicuse atmosfääriseire teenust (CAMS) ja Copernicuse kliimamuutuste teenust (C3S). Nad panustavad ka Copernicuse hädaolukordade haldamise teenusesse (CEMS). Euroopa Keskmise Ilmaennustuse Keskus (ECMWF) on sõltumatu valitsustevaheline organisatsioon, mida toetab 34 riiki. See on nii uurimisinstituut kui ka ööpäev läbi avatud operatiivteenistus, mis toodab ja levitab oma liikmesriikidele arvulisi ilmaennustusi. Need andmed on täielikult kättesaadavad liikmesriikide riiklikele meteoroloogiateenistustele. ECMWFi superarvutiruum (ja sellega seotud andmearhiiv) on üks suurimat tüüpi Euroopas ja liikmesriigid saavad 24% oma võimsusest kasutada oma eesmärkidel.

Mõne tegevuse jaoks laiendab ECMWF oma asukohta oma liikmesriikides. Lisaks peakorterile Suurbritannias ja IT-keskusele Itaalias asuvad alates 2021. aasta suvest Saksamaal Bonnis uued kontorid, mis keskenduvad ELiga koostöös toimuvale tegevusele, näiteks Copernicus.


Copernicuse atmosfääriseire teenuse veebisait võib olla siit.

Copernicuse kliimamuutuste teenuse veebisait võib olla siit. 

Lisateave Copernicuse kohta. 

ECMWFi veebisait võib olla siit.

Twitter:
@ CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ ECMWF

Jätka lugemist

keskkond

Frans Timmermans Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees: "Euroopa roheline tehing on õiglane või lihtsalt ei ole"

avaldatud

on

Frans Timmermans on teatanud meetmetest, mis kaitsevad kõige haavatavamaid heitkogustega kauplemise süsteemi võimaliku laiendamise eest kütte- ja transpordikütustele, ning kuulis ära EMSK ettepanekud parandada sotsiaalse dialoogi kaudu ettevõtete rohelise ülemineku otsustamist.

Tervitades kolmapäeval (9. juunil) EMSK täiskogu istungjärgul Euroopa Komisjoni tegevasepresident Frans Timmermansi, ütles EMSK president Christa Schweng, et EMSK on olnud kliimameetmetes komisjoni kindel liitlane. Ta toetas komisjoni ettepanekuid 2030. aastaks julgemate heitkoguste vähendamiseks, kui algselt plaaniti. Samuti oli see olnud tema aktiivne partner püüdlustes toetada Euroopa uut ringmajandust, kusjuures kaks institutsiooni käivitasid 2017. aastal Euroopa ringmajanduse sidusrühmade platvormi kui käimasolevat ressurssi äritegevust loovate ettevõtete jaoks kogu Euroopas.

Nüüd, kui Euroopa mõtiskles selle üle, kuidas pärast COVID-19 pandeemiat paremini tagasi ehitada, oli õiglase rohelise ülemineku tagamiseks vaja rohkem kui kunagi varem sotsiaalset kokkulepet.

"Roheline kokkulepe on ELi jaoks ambitsioonikas kasvustrateegia, et saavutada aastaks 2050 kliima neutraalsus ja anda majanduslik tõuge," ütles Schweng, "kuid sotsiaalseid, tööjõu-, tervishoiu- ja võrdõiguslikkuse dimensioone tuleks tugevdada, et ükski inimene, kogukond, töötaja , sektor või piirkond jäetakse maha. "

Timmermans rõhutas, et rohelise ülemineku sotsiaalne mõõde on komisjoni peamine mure, kuna pandeemia on sotsiaalsed ebavõrdsused puhunud proportsionaalselt, viies ühiskonna "äärele". Ta kirjeldas 55. juulil ilmuva paketi Fit for 14 peamisi elemente.

Kindel sotsiaalne õiglus kliimameetmetes

Pakett "aitaks uutel ettepanekutel sotsiaalset õiglust sisse viia", ütles Timmermans:

· Kliimameetmete koormuse õiglane jagamine tööstuste, valitsuste ja üksikisikute vahel ning

· Sotsiaalse mehhanismi kasutuselevõtt, et leevendada kõige haavatavamate meetmete mõju, näiteks heitkogustega kauplemise võimalik laiendamine kütte- ja transpordikütustele.

"Olge kindlad", ütles Timmermans, "kui me selle sammu astume ja kui kodumajapidamistel on selle tõttu kasvavad kulud, tagame, et on olemas sotsiaalmehhanism, kliimameetmete sotsiaalfond, mis suudaks kompenseerida võimalikke kahjulikke mõjusid . "

"Peame kaitsma haavatavaid leibkondi kütte ja transpordikütuste võimaliku hinnatõusu eest, eriti piirkondades, kus puhtaid võimalusi pole hõlpsasti saadaval," ütles Timmermans. "Nii et kui me peaksime kasutusele võtma nende kütuste heitkogustega kauplemise, siis see tähendab, et peame võtma ka oma pühendumuse sotsiaalsele õiglusele sammu edasi. Kõik ettepanekud heitkogustega kauplemise kohta nendes uutes sektorites peavad samal ajal sisaldama ettepanekut sotsiaalse mõju kohta. . "

Töötajate hääle viimine võrrandisse

Arutelu raames kuulis Timmermans EMSK panust rohelise leppe lahutamatu sotsiaalse kokkuleppe kujundamisse. Ettekandja, mille esitas raportöör Norbert Kluge, keskendub töötajate suuremale osalemisele ettevõtte otsuste tegemisel ja ettevõtte sotsiaalsele vastutusele.

"Sotsiaaldialoog on ülitähtis, et tagada rohelise kokkuleppe ja sotsiaalse õigluse tihe seos," ütles Kluge. "Usume, et töötajate hääle toomisega saame parandada majanduslike otsuste kvaliteeti, mida ettevõtted teevad rohelisele mudelile üleminekul."

"Töötajate teavitamine, konsulteerimine ja juhatusetasandil osalemine eelistavad pigem pikaajalisemat lähenemist ja parandavad majandusreformide tegevuskava otsuste tegemise kvaliteeti." ütles hr Kluge.

Hans Böckleri fondi aruanne selle kohta, kuidas Euroopa ettevõtlus 2008. – 2009. Aasta finantskriisi vastu pidas, näitas, et töötajat hõlmavate nõukogu liikmetega ettevõtted ei olnud mitte ainult tugevamad, vaid ka toibusid selle tagajärgedest kiiremini. Nad koondasid vähem töötajaid, säilitasid suuremaid investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, registreerisid suuremat kasumit ja näitasid vähem kapitaliturgude volatiilsust. Üldiselt olid nad rohkem orienteeritud ka ettevõtte pikaajalistele huvidele.

Komitee rõhutab siiski, et sotsiaalleping kui keskkonnasäästliku kokkuleppe oluline osa ei ole seotud ainult tööga. See puudutab sissetulekut, sotsiaalkindlustust ja maksutoetust kõigile, kes seda vajavad, ka neile, kellel pole üldse juurdepääsu tööle.

Vaja on aktiivset tööturupoliitikat koos tõhusate riiklike tööturuasutustega, tööturu muutuvate mudelitega kohandatud sotsiaalkindlustussüsteemidega ning asjakohaste turvavõrkudega miinimumsissetuleku ja kõige haavatavamate rühmade sotsiaalteenuste osas.

Lugege lehe täisteksti Timmermansi kõne.

Vaadake arutelu Frans Timmermansiga teemal EMSK twitteri konto @EU_EESC

EMSK arvamus No Green Deal ilma sotsiaalse kokkuleppeta varsti EMSK veebisaidil.

Jätka lugemist
reklaam

puperdama

Facebook

reklaam

Trendid