Ühenda meile

Euroopa Parlament

Tulekul: kodanike õigused Ungaris, eesistujariik Sloveenia, õigusriik

JAGA:

avaldatud

on

LGBTIQ-inimeste õigused Ungaris, Sloveenia eesistumise prioriteedid ja õigusriik on mõned teemad, mis on 5. – 8. Juuli täiskogu istungjärgul parlamendi päevakorras, EL asjade.

Parlamendiliikmed hindavad programmi diskrimineerimise oht Ungari LGBTIQ kogukond seisab silmitsi ja küsib komisjonilt, mida ta kavatseb nende toetamiseks võtta. Arutelu järgnes Ungari parlamendi eelmisel kuul toimunud hääletusele, et keelata LGBTIQ-sisu avaldamine alaealistele mõeldud koolimaterjalides või telesaadetes.

Parlament arutab peaminister Janez Janšaga ka Sloveenia nõukogu eesistumise prioriteete. The kuue kuu pikkune eesistumine peaks keskenduma taastumise hõlbustamisele ja EL-i vastupidavuse suurendamisele.

Arutelu all on ka komisjoni praegu väljatöötatavad suunised selle kohta, kuidas rakendada uusi eeskirju, mille kohaselt liidu eelarvest tehtavad maksed sõltuvad ELi riikide austusest õigusriigi.

Arutelus Euroopa Ülemkogu presidendi Charles Micheli ja komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga hindavad Euroopa Parlamendi liikmed eelmise kuu ELi tippkohtumine.

Parlamendiliikmed võtavad vastu oma seisukoha nõukoguga peetavateks läbirääkimisteks Euroopa Parlamendi rolli suurendamiseks Euroopa Ravimiamet (EMA) ja laiendades oma volitusi, et aidata tulevasteks tervisekriisideks valmistuda.

Parlament kavatseb vastu võtta 30 miljardit eurot aastatel 2021–2027 Euroopa Ühendamise Rahastu, mille eesmärk on rahastada transpordi-, energeetika- ja digiprojekte ning tagada üleeuroopaliste põhiprojektide lõpuleviimine kümnendi lõpuks.

reklaam

Samuti hääletavad saadikud peaaegu 10 miljardit eurot rahastamises, et toetada ELi riike kolmandate riikide kodanike paremaks integreerimiseks ja rändevoogude haldamiseks, samuti üle 6 miljardi euro tõhustada välispiiri haldamist.

Liikmed hääletavad ajutise määruse üle, mis lubab e-posti, vestlus- ja sõnumside teenuse pakkujatel vabatahtlikult veebis seksuaalset väärkohtlemist avastada, eemaldada ja sellest teatada, tuginedes veebipõhise hoolduse tuvastamiseks ka skaneerimistehnoloogiatele.

Parlament hääletab ka ELi sisejulgeoleku fondi 2021–2027 ning 6.1 miljardi euro suuruste investeeringute üle kalandusse ja vesiviljelusse. Päevakorras on ka ELi keskkonnaprioriteedid aastaks 2030 ja meetmed, mis aitavad lennundussektoril pandeemiast taastuda.

Järgige täiskogu istungjärku 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid