RSSKonverents mereliste äärealade Euroopas (CPMRi)

#EUFishermeni jaoks on lihtsamad ja piirkondlikult kohandatavad reeglid

#EUFishermeni jaoks on lihtsamad ja piirkondlikult kohandatavad reeglid

| Aprill 19, 2019

Pärast enam kui kolme aasta pikkust tööd on Euroopa Parlament vastu võtnud uued lihtsustatud ja piirkondlikult kohandatavad eeskirjad selle kohta, kuidas ja kus kalurid saavad kala püüda. Viimastel aastatel on õigusaktid, mille eesmärk on soovimatu püügi piiramine ja kalapüügi mõju vähendamine loodusvaradele ja ökosüsteemidele, muutunud väga keerukaks […]

Jätka lugemist

Valitsusvälised organisatsioonid tõstavad punast lippu: Lõpeta # Ülepüük või jätke seaduslik tähtaeg!

Valitsusvälised organisatsioonid tõstavad punast lippu: Lõpeta # Ülepüük või jätke seaduslik tähtaeg!

| Aprill 11, 2019

Keskkonnaorganisatsioonid üle kogu Euroopa ühendavad jõudu, et reageerida suuresti kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) hiljuti avaldatud aruandele. Aastaaruandest ilmneb taas, et EL ei ole edusammud reformitud ühise kalanduspoliitika (ÜKP) elluviimisel ja järgib kiiresti lähenevat tähtaega […].

Jätka lugemist

Rohkem püütud prügi kui tursk: valitsusvälised organisatsioonid nõuavad erakorralisi meetmeid, et kaitsta #EasternBalticCod

Rohkem püütud prügi kui tursk: valitsusvälised organisatsioonid nõuavad erakorralisi meetmeid, et kaitsta #EasternBalticCod

| Veebruar 22, 2019

Läänemere piirkonna valitsusvälised organisatsioonid on saatnud kiireloomulise kirja mereküsimuste ja kalanduse eest vastutavale Euroopa volinikule Karmenu Vellale, kutsudes teda üles rakendama erakorralisi meetmeid vastavalt ELi ühise kalanduspoliitika artiklile 12 [1], et kaitsta seda, mida Läänemere idaosa tursavarude väikesed jäägid. See varu […]

Jätka lugemist

Meretransport: komisjon tervitab ajutist kokkulepet #EuroopaMaritimeSingleWindow keskkonnas

Meretransport: komisjon tervitab ajutist kokkulepet #EuroopaMaritimeSingleWindow keskkonnas

| Veebruar 11, 2019

Komisjon on tervitanud kaasseadusandjate ajutist kokkulepet tema ettepaneku kohta luua Euroopa mereakvatooriumi keskkond, mis asendab ja parandab praegust aruandlusvormistuse direktiivi. Uus, täielikult ühtlustatud aruandluskeskkond laevade jaoks vähendab oluliselt merendussektori halduskoormust, parandades selle konkurentsivõimet. Määrus parandab […]

Jätka lugemist

#CPMR Vahemere Komisjoni pitser Vahemere koostöö liit

#CPMR Vahemere Komisjoni pitser Vahemere koostöö liit

| Veebruar 7, 2019

CPMRi Vahemere piirkonna komisjon (IMC) on andnud oma täieliku toetuse territoriaalse liidu peamistele plaanidele, mille eesmärk on töötada välja pikaajaline strateegia kõigi Vahemere kodanike jätkusuutliku tuleviku loomiseks. Vahemere piirkonna koostööühenduse ühisdeklaratsiooni allkirjastasid viie Vahemere piirkonna organisatsiooni poliitilised esindajad, sealhulgas IMC, euroregioon […]

Jätka lugemist

#Brexit - EList lahkumine hävitab regionaalarengu, ütleb Euroopa Parlamendi liige Jill Evans

#Brexit - EList lahkumine hävitab regionaalarengu, ütleb Euroopa Parlamendi liige Jill Evans

| Jaanuar 29, 2019

Halvim piirkondlik ebavõrdsus Euroopas on Londoni ja Walesi vahel, on leitud uusi uuringuid. Perifeersete merepiirkondade konverentsi (CPMR) uuringus leiti ka, et Ühendkuningriigil on õigus saada 13-11i tsükli piirkondliku arengu rahastamiseks 2021 miljardit eurot (üle 2027bn). Seda rahastatakse vaesematele piirkondadele […]

Jätka lugemist

#CPMR analüüs: Ühendkuningriik kaotab € 13bn piirkondliku rahastamise postituse #Brexit

#CPMR analüüs: Ühendkuningriik kaotab € 13bn piirkondliku rahastamise postituse #Brexit

| Jaanuar 23, 2019

Äärepoolseimate merepiirkondade konverentsi (CPMR) uus analüüs näitas, et Ühendkuningriigil oleks õigus saada 13-2021i perioodiks ligikaudu 2027 miljardit eurot regionaalarengu rahastamiseks, kui see oleks Euroopa Liidus. CPMR on avaldanud prognoosi ELi ühtekuuluvuspoliitika rahastamise osakaalu kohta […]

Jätka lugemist