RSSKonverents mereliste äärealade Euroopas (CPMRi)

Meretransport: komisjon tervitab ajutist kokkulepet #EuroopaMaritimeSingleWindow keskkonnas

Meretransport: komisjon tervitab ajutist kokkulepet #EuroopaMaritimeSingleWindow keskkonnas

| Veebruar 11, 2019

Komisjon on tervitanud kaasseadusandjate ajutist kokkulepet tema ettepaneku kohta luua Euroopa mereakvatooriumi keskkond, mis asendab ja parandab praegust aruandlusvormistuse direktiivi. Uus, täielikult ühtlustatud aruandluskeskkond laevade jaoks vähendab oluliselt merendussektori halduskoormust, parandades selle konkurentsivõimet. Määrus parandab […]

Jätka lugemist

#CPMR Vahemere Komisjoni pitser Vahemere koostöö liit

#CPMR Vahemere Komisjoni pitser Vahemere koostöö liit

| Veebruar 7, 2019

CPMRi Vahemere piirkonna komisjon (IMC) on andnud oma täieliku toetuse territoriaalse liidu peamistele plaanidele, mille eesmärk on töötada välja pikaajaline strateegia kõigi Vahemere kodanike jätkusuutliku tuleviku loomiseks. Vahemere piirkonna koostööühenduse ühisdeklaratsiooni allkirjastasid viie Vahemere piirkonna organisatsiooni poliitilised esindajad, sealhulgas IMC, euroregioon […]

Jätka lugemist

#Brexit - EList lahkumine hävitab regionaalarengu, ütleb Euroopa Parlamendi liige Jill Evans

#Brexit - EList lahkumine hävitab regionaalarengu, ütleb Euroopa Parlamendi liige Jill Evans

| Jaanuar 29, 2019

Halvim piirkondlik ebavõrdsus Euroopas on Londoni ja Walesi vahel, on leitud uusi uuringuid. Perifeersete merepiirkondade konverentsi (CPMR) uuringus leiti ka, et Ühendkuningriigil on õigus saada 13-11i tsükli piirkondliku arengu rahastamiseks 2021 miljardit eurot (üle 2027bn). Seda rahastatakse vaesematele piirkondadele […]

Jätka lugemist

#CPMR analüüs: Ühendkuningriik kaotab € 13bn piirkondliku rahastamise postituse #Brexit

#CPMR analüüs: Ühendkuningriik kaotab € 13bn piirkondliku rahastamise postituse #Brexit

| Jaanuar 23, 2019

Äärepoolseimate merepiirkondade konverentsi (CPMR) uus analüüs näitas, et Ühendkuningriigil oleks õigus saada 13-2021i perioodiks ligikaudu 2027 miljardit eurot regionaalarengu rahastamiseks, kui see oleks Euroopa Liidus. CPMR on avaldanud prognoosi ELi ühtekuuluvuspoliitika rahastamise osakaalu kohta […]

Jätka lugemist

Euroopa Parlamendi hääletus paneb Vahemere kalapüügi tulevikku reale ütlema #Oceana

Euroopa Parlamendi hääletus paneb Vahemere kalapüügi tulevikku reale ütlema #Oceana

| Jaanuar 11, 2019

Euroopa Parlament hääletas Vahemere lääneosa esimese püügikava vastuvõtmise üle, kuid lükkas tagasi vajalikud kaitsemeetmed, millega määratakse kindlaks piirkonna ülepüügikriis, kus üle 80i% kalavarudest on ülepüütud ja mõned ohustavad kokkuvarisemist. Tänane tulemus tähendab, et Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni liikmed (PECH) on rikkunud […]

Jätka lugemist

ELi ja Norra kokkulepe "kümne aasta jooksul kalavarude halvim tulemus" - #OurFish

ELi ja Norra kokkulepe "kümne aasta jooksul kalavarude halvim tulemus" - #OurFish

| Detsember 18, 2018

Meie kalad on häbi, kui EL ja Norra otsustavad jätkata ülepüüki Põhjameres ja Atlandi vetes [1]. Kokkulepitud kuuekümne ühisest lubatud kogupüügist (lubatud kogupüük) on ainult kaks teaduslikku nõuannet ning üldiselt on kokkulepe kümne aasta jooksul halvim jagatud kalavarude tulemus. "See [...]

Jätka lugemist

ELi riigid võiksid püüda 56% rohkem kalu, kui ministrid lõpetasid ülepüügi Atlandi vetes, ütleb #Oceana #AGRIFISH #StopOverfishing #CFPReality

ELi riigid võiksid püüda 56% rohkem kalu, kui ministrid lõpetasid ülepüügi Atlandi vetes, ütleb #Oceana #AGRIFISH #StopOverfishing #CFPReality

| Detsember 17, 2018

Oceana uuringud näitavad, et Taani, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik registreeriksid kala tonni suurima tõusu, kui ministrid järgiksid täna ELi kohtumisel 2019i püügipiirangute kehtestamisel teaduslikku nõuannet (17 detsember). EL võiks suurendada Atlandi ookeani kirdeosast ja Põhjamerest pärit kala maandumist 56% võrra, [...]

Jätka lugemist