RSSRahvusvaheline kaotamise päeval naistevastase vägivalla

# InternationalWomen'sDay2019 - Naiste võim poliitikas

# InternationalWomen'sDay2019 - Naiste võim poliitikas

| Märtsil 6, 2019

Selle aasta rahvusvahelise naistepäeva puhul rõhutab Euroopa Parlament naiste osalemise tähtsust poliitikas. Parlament korraldab mitmeid sündmusi, mis rõhutavad poliitikas osalevate naiste tähtsust. See on eriti oluline seoses mais toimuvate Euroopa Parlamendi valimistega. Sündmused parlamendis 7is […]

Jätka lugemist

#ViolenceAgainstWomen - teavituskampaanias oranžides valgustatud parlamendihoonete

#ViolenceAgainstWomen - teavituskampaanias oranžides valgustatud parlamendihoonete

| November 28, 2018

Orange the world: rahvusvaheline naistevastase vägivalla kaotamise päev Euroopa Parlamendi hooneid Brüsselis 25i novembris tähistati oranžis, et tähistada rahvusvahelist naistevastase vägivalla kaotamise päeva. Igal aastal osaleb Euroopa Parlament globaalses algatuses Orange The World teadlikkuse tõstmiseks ja [...]

Jätka lugemist

Naistevastase vägivallaga võitlemine: kõik ELi liikmesriigid peavad ratifitseerima #IstanbulConvention

Naistevastase vägivallaga võitlemine: kõik ELi liikmesriigid peavad ratifitseerima #IstanbulConvention

| Märtsil 14, 2018

Parlamendiliikmed kutsusid 11i liikmesriike, kes ei ole seda Istanbuli konventsiooni ratifitseerinud, täiskogu arutelul volinik Ansipiga esmaspäeva õhtul (12 märts). Praeguseks on 11i liikmesriigid, kes ei ole veel ratifitseerinud Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja koduvägivalla ennetamise ja sellega võitlemise konventsiooni, mida nimetatakse [...]

Jätka lugemist

#InternationalWomensDay: Puuetega naised peaksid peatus on nähtamatu

#InternationalWomensDay: Puuetega naised peaksid peatus on nähtamatu

| Märtsil 8, 2016 | 0 Kommentaarid

Rahvusvaheline naistepäev 2016 leiab Euroopa etapil, kus suuri pingutusi on tehtud nii soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu ühiskonnas. Kuid naiste diskrimineerimine on endiselt olemas ja Euroopas sageli ei sisalda naiste õigusi oma poliitiliste ja majanduslike otsuste tegemisel. Puuetega naised, eriti [...]

Jätka lugemist

Rohkem rõhku ennetustegevusele vaja võidelda naistevastase vägivalla vastu

Rohkem rõhku ennetustegevusele vaja võidelda naistevastase vägivalla vastu

Copyright: Picsfive / Shutterstock On 25 novembril International kaotamise päeval naistevastase vägivalla, FRA kordab oma üleskutset liikmesriikidele rohkem keskenduda vägivalla ennetamiseks. FRA murrangulise aruande naistevastane vägivald, mis põhines uuringu 42,000 naised kogu ELis, selgus ulatuses väärkohtlemine naised [...]

Jätka lugemist