Ühenda meile

Euroopa Parlament

Euroopa tulevik: kodanike paneeli ettepanekud kliimamuutuste, keskkonna ja tervise kohta

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Kodanikud pakkusid 7.–9. jaanuaril Varssavis toimunud foorumil välja viise, kuidas parandada tervist, võidelda kliimamuutustega ja kaitsta keskkonda. EL asjade.

Osana Euroopa tuleviku konverentsist võõrustas Varssavi 200.–7. jaanuaril 9 ligikaudu 2022 eurooplast, kes osalesid kliimamuutustele, keskkonnale ja tervisele pühendatud Euroopa kodanike paneeli kolmandale ja viimasele istungile. Seoses praeguse Covid-19 olukorraga liitusid mõned paneeli liikmed eemalt.

Paneeliliikmed arutasid oma soovitusi viies valdkonnas:

  • Paremad eluviisid
  • Meie keskkonna ja tervise kaitsmine
  • Meie majanduse ümbersuunamine
  • Ületootmise ja ületarbimise ümbersuunamine
  • Kõigi eest hoolitsemine

Osalejad hääletasid 64 soovituse üle: 51 kiideti heaks, samas kui 13 ei saavutanud nõutavat 70% toetuskünnist.

Lugege selle paneeli heakskiidetud soovituste täielikku loendit.

Kodanikud tervitasid võimalust soovitada poliitilisi meetmeid: "See on praktilises ja moraalses mõttes võit kõigile," ütles Itaaliast pärit paneeli liige Celestino. "Kodanik astub siin kesksele kohale ja kogeb poliitikat, hetke ja sellega kaasnevaid komplikatsioone ning püüab leida lahendusi asjade paremaks muutmiseks. Inimesed tunnevad end kaasatuna. Kodanik on osa süsteemist."

Saksamaalt pärit panelist Nina ütles: "Ma arvan, et nendel teemadel on väga oluline rääkida ja oleme esitanud palju suurepäraseid ettepanekuid ja soovitusi. Seega loodan väga, et ELi poliitikud võtavad selle ellu, kuulates meie arvamusi, kuulates kodanike hääli ja võttes meetmeid, mis on ELi kodanike huvides.

Uuri välja  mis on Euroopa kodanike paneelid ja mis on nende eesmärk.

Paremad eluviisid

reklaam

Aruteluliikmed soovitavad anda EL-i toetusi mahepõllumajandusele ja toetada vertikaalset põllumajandust, kus põllukultuure kasvatatakse kihiti üksteise peal. EL peaks kehtestama ka koolisööklate toidukvaliteedi miinimumstandardid ja toidutootmine peaks saama osaks avalikust haridusest.

Teine soovitus on ELi linnaarengu direktiiv linnade rohelisemaks muutmiseks. Samuti soovivad paneelis osalejad rohkem toetust jalgratturitele ja investeeringuid uutesse rattateedesse.

Meie keskkonna ja tervise kaitsmine

Paneeli osalejad kutsusid üles looma ühtset märgistamissüsteemi, mis selgitaks kogu ELis ostetud toodete ökoloogilist jalajälge ning märgistusi, mis näitavad hormonaalsete ainete kasutamist toiduainetes.

Samuti tahavad nad ebatervisliku toidu kõrgemaid makse, et tõrjuda tarbimist, ja üleeuroopalist tervisliku toidu hindamissüsteemi.

Aruteluliikmed soovitasid keemiliste pestitsiidide ja väetiste kasutamist drastiliselt vähendada. Elurikkuse kaitsmiseks soovivad nad nii kaitsealade laiendamist kui ka kiiret ja massilist metsauuendust. Aruanded soovivad ka intensiivloomakasvatuse järkjärgulist lõpetamist.

Meie majanduse ja tarbimise ümbersuunamine

Aruteluliikmed soovitavad ELil soodustada toodete pikemat kasutamist, pikendades nende garantiid ja kehtestades varuosadele maksimumhinna.

EL peaks jõustama rangemad keskkonnasõbralikud tootmisstandardid, mida tuleks kohaldada ka imporditud kaupade suhtes, ning kehtestama meetmed keskkonda kahjustavate toodete reklaami piiramiseks.

Ületootmise ja ületarbimise ümbersuunamine

Aruteluliikmed soovivad, et EL muudaks CO2 filtrid kohustuslikuks, eriti söejaamades. Nad tahavad reostuse vastu võidelda, määrates saastajatele trahve ja vähendades imporditud kaupade hulka, mis ei vasta ELi ökoloogilise jalajälje standarditele.

Samuti peaks EL toetama liikmesriike ühenduvuse või maapiirkondade parandamisel, soodustades samal ajal taskukohast ühistransporti ning soodustama elektrisõidukite ostmist ja investeeringuid muude mittesaastavate tehnoloogiate arendamisse.

Kõigi eest hoolitsemine

Aruteluliikmed soovitavad muuta EL-i aluslepinguid, mis looks õigusliku aluse ELi suuremaks tervisealase tegevuseks. Tervishoiuteenused kogu ELis peaksid olema võrdse kvaliteediga ja õiglase hinnaga. Kodanikud pakuvad, et uus Euroopa hankeagentuur võiks kõikidele liikmesriikidele läbi rääkida paremate ravimite hindade üle.

Naiste hügieenitooteid tuleks lõpetada luksuskaupadena käsitlemise ja lisamaksuga. Tervise paremaks mõistmiseks peaksid ELi riigid lisama oma koolide õppekavadesse vaimse tervise ja seksuaalhariduse.

Mis järgmiseks

Paneeli esindajad tutvustavad ja arutavad soovitusi järgmisel konverentsi plenaaristungil 21.–22. jaanuaril 2022 Strasbourgis. Täiskogu istungil osalevad ELi institutsioonide, riikide parlamentide, kodanikuühiskonna ja kodanike esindajad.

Konverentsi lõpptulemused esitatakse aruandes parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni presidendile, kes on võtnud kohustuse järgida neid soovitusi.

Ülejäänud Euroopa kodanike paneelid võtavad samuti lähitulevikus oma soovitused vastu.

Jagage oma ideid Euroopa tuleviku kohta saidil Konverentsiplatvorm.

Uuri rohkem 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid