Ühenda meile

Euroopa Parlament

Strateegiline kompass: kiire kasutuselevõtu võime ELi kodanike, huvide ja väärtuste kaitsmiseks 

JAGA:

avaldatud

on

Väliskomisjon võttis eelmisel nädalal vastu rea ettepanekuid uue Euroopa kiire kasutuselevõtu võime kohta, mis tuleb kriisi korral kasutusele võtta.

Väliskomisjoni poolt 43 poolt-, 2 vastuhäälega ja 0 erapooletuga vastu võetud resolutsiooni eelnõus toetavad saadikud ettepanekut ELi kiire kasutuselevõtu suutlikkus (EU RDC). See annaks ELile suutlikkuse ja struktuurid, et tegutseda tõhusalt, reageerida kiiresti ja otsustavalt, et ennetada ja juhtida kriise, et teenida ja kaitsta Euroopa Liidu kodanikke, huve, põhimõtteid ja väärtusi kogu maailmas.

RDC peaks olema kavandatud nii, et see peegeldaks uut geopoliitilist konteksti ja saavutaks täieliku töövõime hiljemalt 2025. aastaks, lisavad saadikud.

Saadikud teevad ettepaneku ELi kiire kasutuselevõtu suutlikkuse missioonide kohta, mis hõlmavad pääste- ja evakueerimisoperatsioone, sisenemist ja stabiliseerimisoperatsioonide algfaasi ning muude missioonide ajutist tugevdamist. RDC-d saab kasutada ka reservväena, et tagada vajadusel väljapääs. Ülesanded peaksid olema paindlikud, et olla valmis lahendama kõiki võimalikke kriisiolukordi, lisavad nad.

Strateegiline autonoomia

ELi RDC-l peaks olema vähemalt 5000 sõdurit, lisaks selle tegevuseks vajalik strateegiline toetusvõime, nt transpordipersonal, luure, satelliitside ja strateegilised luurevahendid, erioperatsioonide üksused, arstiabi ja evakuatsiooniüksused. Kõik EL-i RDC väed peaksid olema määratud eranditult sellele ning liikmesriigid saaksid kutsuda neid hädaolukorras riiklikele teenistustele.

Saadikud rõhutavad vajadust korraldada NATO standarditele vastavaid regulaarseid ühisõppusi, mille peaks kavandama ELi välispoliitika juht ning kavandama ja läbi viima sõjalise planeerimise ja läbiviimise teenistus (MPCC), et parandada valmisolekut ja koostalitlusvõimet.

Nad rõhutasid ka, et selle kiire kasutuselevõtu võime tõhususe tagamiseks peaks sellel olema alaline operatiivstaap, kus on piisav rahastamine, personal ja infrastruktuur ning integreeritud turvaline side.

Eelarveaspektid

RDC halduskulusid tuleks rahastada ELi eelarvest, tingimusel et ÜVJP Parlamendiliikmete sõnul suurendatakse eelarvet märkimisväärselt.

Täieliku operatsioonivõime sertifitseerimiseks vajalike ühisõppuste tegevuskulud, laskemoona kulud ja reaalajas õppuste läbiviimisega seotud kulud tuleks tasuda läbivaadatud Euroopa rahutagamisrahastu suurendatud eelarvega.

Lõpetuseks kutsuvad parlamendiliikmed liikmesriike üles tagama piisavad rahalised vahendid ja personali, et seda muuta EL-i lahingugruppide süsteem tugevamaks ja paindlikumaks instrumendiks.

Raportöör Javi López (S&D, ES) ütles: "Selle raportiga väljendame oma täielikku toetust sellele, mis on meie julgeoleku- ja kaitsepoliitika vahendite oluline paranemine: kõrge esindaja pakutud ja juba vastu võetud strateegilises kompassis sisalduvale kiirele kasutuselevõtule. EL-i liikmesriikide poolt.

"Meie eesmärk on omada vähemalt 5000 sõduri suurust võimsust, mis on valmis kriisiolukorras kiireks lähetamiseks pääste- ja evakueerimisülesannete täitmiseks, esmase sisenemise ja stabiliseerimise operatsioonideks või muude missioonide ajutise tugevdamise eesmärgil.

"See ei võimalda meil mitte ainult olla tugevam liitlane oma EL-NATO koostööraamistikus, vaid on ka oluline samm meie strateegilise autonoomia suunas ning saada tõeliseks ja usaldusväärseks geopoliitiliseks osalejaks pidevalt konkureerivas maailmas."

Taust ja edasised sammud

Resolutsiooni üle hääletab parlament tervikuna ühel järgmistest täiskogu istungitest.

ELi strateegiline kompass (nõukogu poolt 2022. aasta märtsis heaks kiidetud) kutsuti üles looma Euroopa kiirlähetusvõimet, mis võimaldaks ELil saata kriisi korral väljale kuni 5000 sõdurit.

Rohkem informatsiooni 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid