Ühenda meile

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK)

ELi uuendatud pühendumus võitlusele inimkaubanduse vastu peab andma käegakatsutavaid tulemusi

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Komitee toetab üldiselt ELi uut inimkaubanduse vastast strateegiat aastateks 2021–2025, kuid juhib tähelepanu ka vajadusele kaasata poliitikasse sotsiaalne mõõde.

ELi uus strateegia inimkaubanduse väljajuurimise vastu võitlemiseks näitab ohvrite õiguste ja sotsiaalse mõõtme erinevust. Inimkaubandusega inimesed kannatavad oma kogemuste ajal ja pärast neid laastavalt. Komitee leiab, et ohvrite olukorda ei käsitleta kogu strateegias järjepidevalt inimlikult.

As Carlos Manuel Trindade, EMSK raportöör arvamus, märkis: „Inimkaubandus põhjustab ohvrite seas tohutuid kannatusi, see on rünnak väärikuse vastu. Seepärast tuleks võitluses inimkaubanduse vastu võtta arvesse sotsiaalset mõõdet. ”

Inimkaubandusel ei tohiks tänapäeva ühiskonnas kohta olla. Ometi on see ülemaailmne nähtus, kus Euroopa Liidul on oma osa.

Viimaste saadaolevate andmete kohaselt registreeriti aastatel 2017–2018 ELis üle 14 000 ohvri, kellest enamik olid naised ja tüdrukud, keda kasutati seksuaalselt ära. Inimkaubitsejad, enamasti Euroopa kodanikud, on täiesti teadlikud selle ebaseadusliku tegevuse kasumlikkusest, mille kasumit hinnati ainuüksi 29.4. aastal 2015 miljardile eurole.

Kasumi ja ohvrite arvu suurenemisega tervitab komitee komisjoni seisukohta, et inimkaubanduse vastane direktiiv tuleb rakendada kõikides liikmesriikides ning selle läbivaatamine peaks põhinema tuvastatud piirangute ja inimkaubanduse arengu, eelkõige ohvrite värbamisel ja ärakasutamisel Interneti kaudu.

Organiseeritud kuritegevuse sügavalt juurdunud vormina ei ole inimkaubanduse vastu võitlemine olnud lihtne ja selles osas on liikmesriikide roll ülimalt tähtis, sest nad peavad jääma kurjategijate, kasutajate ja ohvrite ärakasutajate ette. Komitee kutsub liikmesriike üles kaaluma inimkaubanduse ohvritelt ärakasutatud teenuste kasutamise kriminaliseerimist.

reklaam

Lisaks rõhutab komitee vajadust parandada sanktsioone ja nõustub miinimumstandardite kehtestamisega ELi tasandil, millega kriminaliseeritakse võrgustikud, mis on seotud kogu inimkaubanduse ja ekspluateerimise protsessiga.

Siiski märgib ta, et strateegias ei mainita kogukondade solidaarsusvõrgustike ja sotsiaalpartnerite märkimisväärset tuge ohvrite kaitsmisel, tervitamisel ja integreerimisel. Seetõttu teeb komitee kindlalt ettepaneku, et need sekkumised ja kodanikuühiskonna organisatsioonide tehtud tööd kaasataks uude strateegiasse ja edendataks neid heade tavade näidetena.

EL on alates 2002. aastast pidurdanud inimkaubandust ning selle valdkonna strateegia ettepaneku eesmärk on seda lähenemisviisi tugevdada ja tugevdada. 2011. aasta inimkaubanduse vastane direktiiv on olnud suur samm edasi selle nähtuse vastu võitlemisel, kuid inimkaubandus kasvab Euroopas jätkuvalt.

Arvestage strateegia rakendamisel sotsiaalset mõõdet

Plaan ei näe ette meetmeid ohvrite õiguste tunnustamiseks ja jõustamiseks, mis peaks olema inimväärikuse ja inimõiguste kinnitamise põhiprobleem. Ohvritele tuleks anda õigus integreeruda vastuvõtvasse ühiskonda sobiva ja kiire integratsiooniprotsessi abil. Komitee soovitab tungivalt, et komisjon kaasaks selle ettepaneku uude poliitikavaldkonda.

Arvamuses rõhutatakse ka vajadust luua inimriikides inimväärsed ja piisavad majanduslikud ja sotsiaalsed tingimused, mis on peamine viis inimkaubanduse ohvrite värbamise takistamiseks või ärahoidmiseks. Erilist tähelepanu tuleks pöörata inimestele, kes ühendavad mitmemõõtmelise vaesuse muude eripäradega, mis on tundlikud ekspluateerimise ja inimkaubanduse suhtes.

Komitee on seisukohal, et ohvrite kaitse, eriti naiste ja laste, tuleb igal etapil nõuetekohaselt tagada. Selleks tuleb selles valdkonnas tegutsevad kodanikuühiskonna organisatsioonid ja sotsiaalpartnerid kaasata protsessi kõikidesse etappidesse. Vastutus on jagatud ja selle ettevõtmise edu sõltub suuresti kogu ühiskonna aktiivsest kaasamisest ning meedia ja sotsiaalvõrgustike levitatavatest sõnumitest.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid