RSSEuroopa Kontrollikoda

ELi süsteem tagab #FoodAid'i enim puudustkannatavatele inimestele, kuid audiitorid peavad veel avaldama mõju sotsiaalsele kaasatusele

ELi süsteem tagab #FoodAid'i enim puudustkannatavatele inimestele, kuid audiitorid peavad veel avaldama mõju sotsiaalsele kaasatusele

| Aprill 5, 2019

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt aitab kõige vaesematele inimestele mõeldud Euroopa abi fond (FEAD) kaasa liikmesriikide vaesuse leevendamise lähenemisviisidele. Kuid see rahastab endiselt peamiselt toiduabi ja ei ole alati suunatud kõige äärmuslikumatele vaesuse vormidele. Selle ülesanne on sild sotsiaalse kaasatuse suunas […]

Jätka lugemist

Audiitorid uurivad ELi #Ecodeign ja energiamärgiseid

Audiitorid uurivad ELi #Ecodeign ja energiamärgiseid

| Märtsil 21, 2019

Euroopa Kontrollikoda auditeerib ELi ökodisaini ja toodete, sealhulgas kodumasinate energiamärgistuse meetmeid. Eelkõige hindavad audiitorid nende meetmete panust ELi energiatõhususe ja keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisse. Kliimamuutuse vastase võitluse raames on EL pühendunud oma energia parandamisele […]

Jätka lugemist

#OrganicProducts'i kontrollisüsteem on paranenud, kuid rohkem on võimalik teha, öelda #EUAuditors

#OrganicProducts'i kontrollisüsteem on paranenud, kuid rohkem on võimalik teha, öelda #EUAuditors

| Märtsil 18, 2019

Mahepõllumajanduslike toodete kontrollisüsteem ELis on viimastel aastatel paranenud, kuid Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on väljakutsed endiselt olemas. Vaja on täiendavaid meetmeid liikmesriikide järelejäänud puuduste ning impordi järelevalve ja toodete jälgitavuse kohta, näiteks audiitorid. […]

Jätka lugemist

#EUVehicleEmissions seadused paranenud alates #Dieselgate, kuid väljakutsed jäävad, hoiatada audiitorid

#EUVehicleEmissions seadused paranenud alates #Dieselgate, kuid väljakutsed jäävad, hoiatada audiitorid

| Veebruar 8, 2019

Sõidukite heitkoguseid käsitlevad ELi õigusaktid on pärast Dieselgate'i skandaali paranenud, kuid Euroopa Kontrollikoja uue kokkuvõtliku dokumendi kohaselt jäävad probleemid välja. Audiitorid tervitavad turujärelevalve parandamist, kuid juhivad tähelepanu sellele, et selle tõhusus sõltub liikmesriikide rakendamisest. Nad hoiatavad ka, et tootjad võivad leida […]

Jätka lugemist

Pettustevastast poliitikat tuleb reformida, et parandada võitlust pettuste vastu, mis mõjutavad #EUBudget'i, näiteks ELi audiitorid

Pettustevastast poliitikat tuleb reformida, et parandada võitlust pettuste vastu, mis mõjutavad #EUBudget'i, näiteks ELi audiitorid

| Jaanuar 11, 2019

EL peab tõhustama oma pettusevastast võitlust ja Euroopa Komisjon peaks tagama oma pettusevastase ameti (OLAF) rolli ja vastutuse, kuna praegune pettusevastase uurimise süsteem on Euroopa Parlamendi uue raporti kohaselt oma olemuselt nõrk. Kontrollikoda. Praegu puudub komisjonil põhjalik teave […]

Jätka lugemist

#EUFloodsDirektiiv2007 avaldas üldiselt positiivseid tulemusi, kuid nüüd tuleb neid paremini planeerida ja rakendada, hoiatada audiitorit

#EUFloodsDirektiiv2007 avaldas üldiselt positiivseid tulemusi, kuid nüüd tuleb neid paremini planeerida ja rakendada, hoiatada audiitorit

| November 23, 2018

2007i ELi direktiiv tõi kaasa üleujutustega kaasnevate ohtude hindamise edusamme, kuid Euroopa Liidu Kontrollikoja uue aruande kohaselt peaks nüüd üleujutuste kaitse kavandamist ja rakendamist parandama. Audiitorid hoiatavad, et kliimamuutuste, üleujutuste ja [...]

Jätka lugemist

ELi tegevus #AnimalWelfare - Sulge lõhe ambitsioonika eesmärgid ja rakendamine kohapeal, ütlevad audiitorid

ELi tegevus #AnimalWelfare - Sulge lõhe ambitsioonika eesmärgid ja rakendamine kohapeal, ütlevad audiitorid

| November 16, 2018

EL-i loomade heaolu alane tegevus on olulistes aspektides edukas, kuid vastavalt Euroopa Kontrollikoja uuele aruandele on põllumajandusloomade puhul püsivad nõrkused. Komisjon on välja andnud suunised loomade transportimise ja tapmise ning sigade heaolu kohta, kuid on olemas [...]

Jätka lugemist