RSSEuroopa Kontrollikoda

#EUVehicleEmissions seadused paranenud alates #Dieselgate, kuid väljakutsed jäävad, hoiatada audiitorid

#EUVehicleEmissions seadused paranenud alates #Dieselgate, kuid väljakutsed jäävad, hoiatada audiitorid

| Veebruar 8, 2019

Sõidukite heitkoguseid käsitlevad ELi õigusaktid on pärast Dieselgate'i skandaali paranenud, kuid Euroopa Kontrollikoja uue kokkuvõtliku dokumendi kohaselt jäävad probleemid välja. Audiitorid tervitavad turujärelevalve parandamist, kuid juhivad tähelepanu sellele, et selle tõhusus sõltub liikmesriikide rakendamisest. Nad hoiatavad ka, et tootjad võivad leida […]

Jätka lugemist

Pettustevastast poliitikat tuleb reformida, et parandada võitlust pettuste vastu, mis mõjutavad #EUBudget'i, näiteks ELi audiitorid

Pettustevastast poliitikat tuleb reformida, et parandada võitlust pettuste vastu, mis mõjutavad #EUBudget'i, näiteks ELi audiitorid

| Jaanuar 11, 2019

EL peab tõhustama oma pettusevastast võitlust ja Euroopa Komisjon peaks tagama oma pettusevastase ameti (OLAF) rolli ja vastutuse, kuna praegune pettusevastase uurimise süsteem on Euroopa Parlamendi uue raporti kohaselt oma olemuselt nõrk. Kontrollikoda. Praegu puudub komisjonil põhjalik teave […]

Jätka lugemist

#EUFloodsDirektiiv2007 avaldas üldiselt positiivseid tulemusi, kuid nüüd tuleb neid paremini planeerida ja rakendada, hoiatada audiitorit

#EUFloodsDirektiiv2007 avaldas üldiselt positiivseid tulemusi, kuid nüüd tuleb neid paremini planeerida ja rakendada, hoiatada audiitorit

| November 23, 2018

2007i ELi direktiiv tõi kaasa üleujutustega kaasnevate ohtude hindamise edusamme, kuid Euroopa Liidu Kontrollikoja uue aruande kohaselt peaks nüüd üleujutuste kaitse kavandamist ja rakendamist parandama. Audiitorid hoiatavad, et kliimamuutuste, üleujutuste ja [...]

Jätka lugemist

ELi tegevus #AnimalWelfare - Sulge lõhe ambitsioonika eesmärgid ja rakendamine kohapeal, ütlevad audiitorid

ELi tegevus #AnimalWelfare - Sulge lõhe ambitsioonika eesmärgid ja rakendamine kohapeal, ütlevad audiitorid

| November 16, 2018

EL-i loomade heaolu alane tegevus on olulistes aspektides edukas, kuid vastavalt Euroopa Kontrollikoja uuele aruandele on põllumajandusloomade puhul püsivad nõrkused. Komisjon on välja andnud suunised loomade transportimise ja tapmise ning sigade heaolu kohta, kuid on olemas [...]

Jätka lugemist

#EUPassengerRights on kõikehõlmav, kuid reisijad peavad endiselt võitlema, ütlevad audiitorid

#EUPassengerRights on kõikehõlmav, kuid reisijad peavad endiselt võitlema, ütlevad audiitorid

| November 12, 2018

Euroopa Liidu reisijate õiguste süsteem on hästi arenenud, kuid reisijad peavad Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt võitlema, et neist kasu saada. Reisijad ei ole sageli oma õigustest teadlikud ja neil puudub praktiline teave selle kohta, kuidas neid saada, ütlevad audiitorid. Nad teevad [...]

Jätka lugemist

Audiitorid avaldavad #EVeuroopa konkurentsipoliitika eeskirjade täitmise kohta taustateabe

Audiitorid avaldavad #EVeuroopa konkurentsipoliitika eeskirjade täitmise kohta taustateabe

| September 18, 2018

Euroopa Kontrollikoda on avaldanud ELi konkurentsieeskirjade jõustamist käsitleva taustakaardi. Taustpaberid annavad teavet käimasolevate auditiülesannete kohta ja on kujundatud teabeallikaks nendele, kes on huvitatud auditeeritava poliitika ja / või programmide huvist. Raamat põhineb auditi ettevalmistamisel praegu [...]

Jätka lugemist

#AirPollution - ELi kodanike tervis ei ole ikka veel piisavalt kaitstud, hoiatavad audiitorid

#AirPollution - ELi kodanike tervis ei ole ikka veel piisavalt kaitstud, hoiatavad audiitorid

| September 17, 2018

Vastavalt Euroopa Kontrollikoja uuele aruandele ei ole ELi tegevus, mille eesmärk on kaitsta inimeste tervist õhusaaste eest, ei ole andnud oodatud mõju. Igal aastal põhjustab õhusaaste 400,000i enneaegseid surmajuhtumeid ELis ja sadu miljardeid eurosid tervisega seotud väliskuludes. Need olulised inim- ja majanduslikud kulud [...]

Jätka lugemist