Ühenda meile

Euroopa komisjoni

NextGenerationEU: Läti esitab taotluse taastamis- ja vastupidavusplaani muutmiseks ning REPowerEU peatüki lisamiseks

JAGA:

avaldatud

on

26. septembril esitas Läti komisjonile taotluse oma taastamis- ja vastupidavusplaani muutmiseks, millele ta soovib lisada ka REPowerEU peatüki.

. REPowerEU peatükk sisaldab reform soodustada taastuvenergia kogukondade arengut ja energia omatootmist. Reformi eesmärk on ka suurendada säästva biometaani kasutuselevõttu. Peatükk sisaldab lisaks kolme investeerimismeedet. Kaks neist kolm investeeringut püüdma parandada elektrivõrku, suurendades selle võimsust (et oleks võimalik ühendada rohkem taastuvaid energiaallikaid), digitaliseerides ja kindlustades selle ning sünkroniseerides selle ELi võrguga. Kolmanda investeeringu eesmärk on suurendada säästva biometaani osakaalu energia lõpptarbimises, luues piirkondliku keskuse, kus saab säästvat biometaani olemasolevatesse infrastruktuuridesse süstida, rajades piirkondliku biometaani „sissepritsepunkti”.

Ka Läti teeb ettepaneku muuta 44 meedet sisaldub selle kavas. Need muudatused põhinevad vajadusel võtta arvesse 2022. aastal kogetud väga kõrget inflatsiooni (üks euroala kõrgemaid) ja Venemaa Ukraina-vastasest agressioonisõjast tingitud tarneahela häireid, mis on muutnud investeeringud kallimaks ja põhjustanud viivitusi. .

Muudatused põhinevad ka vajadusel arvesse võtta läbivaatamine Läti taastamis- ja vastupidavusrahastu (RRF) maksimaalsest toetuseraldisest 1.9 miljardilt eurolt 1.8 miljardi euroni. Läbivaatamine on osa 2022. aasta juunist ajakohastama RRF-i toetuste jaotuspõhimõttele ja kajastab Läti suhteliselt paremaid majandustulemusi aastatel 2020 ja 2021, kui esialgu prognoositi. Kuna aga Läti algse plaani väärtus jääb alla maksimaalse RRF-i toetuseraldise, võib Läti pärast 8.5. aasta juuni uuenduse arvessevõtmist siiski saada täiendavalt 2022 miljonit eurot.

Läti on taotlenud osa oma osast võõrandamist Brexiti kohanemisreserv (BAR), summas € 10.9m, selle taastamise ja vastupidavuse kava. Koos Läti REPowerEU toetuse eraldamisega (€124m), muudavad need täiendavad vahendid esitatud muudetud plaani väärtuseks peaaegu 2 miljardit eurot.

Komisjonil on nüüd kuni kaks kuud aega, et hinnata, kas muudetud kava vastab kõigile riskijuhtimisrakenduse määruse hindamiskriteeriumidele. Kui komisjoni hinnang on positiivne, teeb ta ettepaneku võtta vastu nõukogu muudetud rakendusotsus, et kajastada Läti plaani muudatusi. Seejärel on liikmesriikidel nõukogus aega kuni neli nädalat komisjoni hinnangu kinnitamiseks.

Lisateavet REPowerEU peatükke ning taastumis- ja vastupidavusplaanide läbivaatamist puudutava protsessi kohta leiate siit Küsimused ja vastused.

reklaam

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid