Ühenda meile

Euroopa komisjoni

Enne Granada tippkohtumist teeb komisjon kokkuvõtte saavutustest ja määrab kindlaks tegevusvaldkonnad, et ehitada üles vastupidavam, konkurentsivõimelisem ja jätkusuutlikum Euroopa

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

27. septembril vastu võetud teatises annab komisjon panuse Granadas peetavasse juhtide arutelusse tulevikku suunatud lähenemisviisi kohta ELi avatud strateegilisele autonoomiale ja ELi eelseisvate aastate prioriteetsete poliitiliste eesmärkide kohta. Selles tehakse kokkuvõte saavutustest ja allesjäänud väljakutsetest, et ehitada üles vastupidavam, konkurentsivõimelisem ja jätkusuutlikum majandus, kaitsta ELi kodanikke ja tagada nende heaolu. See järgneb Versailles' deklaratsioon ELi juhid võtsid selle vastu 11. märtsil 2022.

Teatises juhitakse tähelepanu konkreetsetele valdkondadele, kus on vaja teha rohkem jõupingutusi, nagu innovaatilisema ja omavahel seotud ühtse turu loomine, sisemise ühtekuuluvuse säilitamine, liitude soodustamine rahvusvaheliste partneritega ning ELi suutlikkuse suurendamine oma kodanike ja piirkonna julgeoleku tagajana. EL peab jätkama tööd oma majandusliku ja tööstusliku baasi riskide vähendamiseks ja tugevdamiseks, kaitstes samal ajal oma majanduslikku julgeolekut ja ainulaadset sotsiaalset mudelit.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Euroopa on otsustavalt reageerinud kiiresti muutuvale geopoliitilisele ja majanduskeskkonnale. Uus reaalsus nõuab, et tugevdaksime oma suutlikkust kaitsta Euroopa strateegilisi huve ning tagada oma kodanikele ja partneritele turvalisus. Alates Versailles’st on EL püsinud kursil ja muutumas vastupidavamaks, konkurentsivõimelisemaks ja jätkusuutlikumaks majanduseks. Jätkame koos seismist ning süvendame suhteid partneritega ja nendega, kes jagavad meie muresid ja huve.

10. ja 11. märtsil 2022 kohtusid ELi riigipead ja valitsusjuhid Versailles's. Nad kohustusid võtma rohkem vastutust Euroopa julgeoleku eest, tugevdama kaitsevõimet ning astuma edasisi samme Euroopa suveräänsuse suurendamise, sõltuvuste vähendamise ning uue kasvu- ja investeerimismudeli väljatöötamise suunas. ELi riigi- ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine toimub Granadas 6. oktoobril.

A Pressiteade ja Faktileht on kättesaadavad Internetis.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid