Ühenda meile

Euroopa komisjoni

Pärast Ukraina teravilja ja muude toiduainete ELi eksportimise suhtes kehtestatud piiravate meetmete aegumist nõustub Ukraina võtma meetmeid, et vältida ELi impordi taastumist.

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Komisjon on analüüsinud andmeid, mis on seotud 4 kategooria põllumajandustoodete ekspordi mõjuga EL turule.

Ta on jõudnud järeldusele, et tänu koordineerimisplatvormi tööle ja 2. mail 2023 kehtestatud ajutistele meetmetele on turumoonutused viies Ukrainaga piirnevas liikmesriigis kadunud. 

Kõikide platvormil osalejate konstruktiivne suhtumine aitas lahendada konkreetseid probleeme ning kindlustas ekspordi liikumise ja isegi suurenemise kolmandatesse riikidesse väljaspool EL-i.

Selle tulemusena on kokku lepitud, et:

  • Olemasolevad meetmed kaotavad kehtivuse täna.
  • Ukraina on nõustunud võtma 30 päeva jooksul kasutusele kõik õiguslikud meetmed (sealhulgas näiteks ekspordilitsentsisüsteem), et vältida teravilja hüppeid.
  • Seni peab Ukraina alates 16.09.2023 kehtestama tõhusad meetmed nelja kaubagrupi ekspordi kontrollimiseks, et vältida turumoonutusi naaberliikmesriikides. Ukraina esitab platvormile tegevuskava hiljemalt esmaspäeval, 4. septembril 18.
  • Euroopa Komisjon ja Ukraina jälgivad olukorda platvormi kaudu, et reageerida ettenägematutele olukordadele.
  • Euroopa Komisjon hoidub piirangute kehtestamisest seni, kuni Ukraina tõhusad meetmed on paigas ja täielikult toimivad.

Taust

Euroopa Liit on tegutsenud otsustavalt ja tõhusalt, et toetada Ukraina teravilja ja muude toiduainete eksporti, eelkõige solidaarsusradade kaudu. Selle töö edu tõi kaasa ajutised moonutused viie Ukrainaga piirneva liikmesriigi turgudel, mis viis 2. mail 2023 ajutiste piiravate meetmete kehtestamiseni mitmele Ukraina toiduainete ekspordile. Paralleelselt loodi koordineerimisplatvorm, mis ühendab Ukraina, Bulgaaria, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Euroopa Komisjoni. See aitas kaasa infrastruktuuri arendamisele ja logistilise suutlikkuse suurendamisele ning haldustõkete kõrvaldamisele põllumajandustoodete ekspordilt Ukrainast. 

reklaam

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid