Ühenda meile

Euroopa komisjoni

Sotsiaalne Euroopa: läbipaistvamad ja prognoositavamad töötingimused ELi töötajatele

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

1. august oli Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks tähtaeg direktiivi ülevõtmiseks Direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta siseriiklikusse õigusesse. Direktiiv sätestab ELi 182 miljonile töötajale ulatuslikumad ja ajakohastatud tööõigused ja kaitse.

Uute reeglitega on töötajatel õigus oma töötingimuste suuremale prognoositavusele, näiteks lähetuste ja tööaja osas. Samuti on neil õigus saada õigeaegset ja täielikumat teavet oma töö oluliste aspektide kohta, nagu töökoht ja töötasu. See on oluline samm tugeva sotsiaalse Euroopa jaoks ja aitab kaasa selle muutmisele Euroopa sammas sotsiaalõiguste inimeste jaoks kogu ELis käegakatsutavaks reaalsuseks.

Töökohtade ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit ütles: „Direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta on otsene vastus meie tööturgude kiiresti muutuvale tegelikkusele. Inimestel on õigus saada täielikumat teavet oma töötingimuste kohta ja oma igapäevaelus suuremat prognoositavust. Uued eeskirjad aitavad tagada kvaliteetsed töökohad, annavad töötajatele stabiilsuse ja võimaldavad neil oma elu planeerida.

Tööõigusi ja kaitset laiendatakse ja ajakohastatakse uue töömaailmaga

Läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste direktiiviga on ELi töötajatel õigus:

  • Täielikum teave oma töö oluliste aspektide kohta, saada varakult ja kirjalikult;
  • katseaja pikkuse piirang töö alguses kuni kuus kuud;
  • asuda teisele tööle teise tööandja juures; kõik selle õiguse piirangud peavad olema objektiivsetel põhjustel põhjendatud;
  • saada mõistliku aja jooksul ette, millal tööd tuleb teha – eriti ettearvamatu töögraafikuga ja nõudmisel töötavatele töötajatele;
  • tõhusad meetmed kuritarvitamise vältimiseks nulltunnitöö lepinguline töö;
  • saada kirjalik vastus ülekandmistaotlusele teisele kindlamale töökohale ja;
  • saama tasuta kohustuslik koolitus seotud töökohaga, mille puhul tööandja on kohustatud seda tagama.

Hinnanguliselt täiendavalt 2–3 miljonit töötajat, kes töötavad ebakindlates ja mittestandardsetes töövormides, sealhulgas osalise tööajaga, ajutine ja nõudmisel tööl, saavad nüüd õiguse saada teavet oma töötingimuste ja uue kaitse kohta, näiteks õigus oma tööaja prognoositavust. Samal ajal austab direktiiv ebastandardse töö paindlikkust, säilitades sellega töötajate ja tööandjate eelised.

Direktiiv on kasulik ka tööandjatele, tagades töötajate kaitse vastavuse viimaste arengutega tööturgudel, vähendades tööandjate ees seisvaid haldustakistusi, võimaldades näiteks anda teavet elektrooniliselt, ning luues tööandjatele võrdsed võimalused. ausat konkurentsi samade töötajate õiguste miinimumtaseme alusel.

reklaam

Järgmised sammud

Liikmesriikidel nõutakse direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmist tänaseks. Järgmise sammuna hindab komisjon iga liikmesriigi teatatud riiklike meetmete täielikkust ja vastavust ning võtab vajaduse korral meetmeid.

Taust

. Euroopa sammas sotsiaalõiguste loetleb õiglaste töötingimuste oluliste põhimõtetena "kindel ja kohanemisvõimeline töökoht" ning "teave töötingimuste ja kaitse kohta vallandamise korral". See sätestab, et töötajatel on õigus saada tööle asumisel kirjalikult teavet oma töösuhtest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta, sealhulgas katseajal.

Uus Direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta (EU/2019/1152) asendab Kirjalike avalduste direktiiv (91/533/EMÜ), mis kehtis alates 1991. aastast ja andis uut tööd alustavatele töötajatele õiguse saada kirjalikku teavet oma töösuhte olulistest aspektidest.

Tänasele verstapostile järgneb homme veel üks suur saavutus Euroopa sotsiaalõiguste samba raames. The Üleeuroopalised eeskirjad vanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu parandamiseks 2019. aastal vastu võetud, peavad liikmesriigid üle võtma 2. augustiks 2022.  

Rohkem informatsiooni

Direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta ELis

Veebisait küsimuste ja vastustega läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta

Euroopa sotsiaalõiguste samba veebisait

Uusim teave Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava kohta

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid