Ühenda meile

keskkond

Komisjon kiidab heaks uued suunised kliima-, keskkonnakaitse- ja energiavaldkonna riigiabi kohta

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Volinike kolleegium on uue heaks kiitnud Kliima-, keskkonnakaitse- ja energiavaldkonna riigiabi suunised (CEEAG). CEEAG võetakse ametlikult vastu 2022. aasta jaanuaris ja seda hakatakse kohaldama sellest hetkest. Uued eeskirjad hõlmavad vastavusseviimist Euroopa rohelises kokkuleppes sätestatud oluliste ELi eesmärkide ja sihtidega ning muude hiljutiste regulatiivsete muudatustega energeetika- ja keskkonnavaldkonnas ning arvestavad kliimakaitse suurenenud tähtsusega.

Uued eeskirjad loovad paindliku, eesmärgipärase raamistiku, mis aitab liikmesriikidel pakkuda vajalikku tuge, et saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgid sihipäraselt ja kulutõhusalt. Täna kinnitatud riigiabi eeskirjadega toetatakse keskkonnakaitse, sealhulgas kliimakaitse ja rohelise energia tootmise projekte. Need hõlmavad jaotisi, mis toetavad majanduse süsinikdioksiidiheite vähendamist laial ja paindlikul viisil, mis on avatud kõigile tehnoloogiatele, mis võivad kaasa aidata Euroopa rohelisele kokkuleppele, sealhulgas taastuvad energiaallikad, energiatõhususe meetmed, abi puhtaks liikuvuseks, infrastruktuur, ringmajandus, saaste vähendamine, kaitse bioloogilise mitmekesisuse taastamine ning meetmed energiavarustuse kindluse tagamiseks.

Suuniste eesmärk on ka hõlbustada taastuvenergia kogukondade ja VKEde osalemist keskkonnasäästlikule üleminekule olulise tõukejõuna. Läbivaadatud suunised sisaldavad olulisi kohandusi, et viia eeskirjad kooskõlla komisjoni strateegiliste prioriteetidega, eelkõige nendega, mis on sätestatud Euroopa roheline tehing, ning muude hiljutiste regulatiivsete muudatuste ja komisjoni ettepanekutega energeetika- ja keskkonnavaldkonnas, sealhulgas Sobib 55 pakile.

Tegevdirektor Margrethe Vestager (pildil), kes vastutab konkurentsipoliitika eest, ütles: „Euroopa vajab keskkonnasäästliku ülemineku toetamiseks märkimisväärsel hulgal jätkusuutlikke investeeringuid. Kuigi märkimisväärne osa tuleb erasektorist, on riiklikul toetusel oma roll rohelise ülemineku kiire toimumise tagamisel. Täna heaks kiidetud uued suunised suurendavad kõike, mida teeme ühiskonna dekarboniseerimiseks. Muu hulgas hõlbustavad need liikmesriikide investeeringuid, sealhulgas taastuvatesse energiaallikatesse, et kiirendada meie rohelise kokkuleppe täitmist kulutasuval viisil. See on suur samm tagamaks, et meie riigiabi eeskirjad täidavad oma rolli Euroopa rohelise kokkuleppe toetamisel.

Pressiteates on saadaval Internetis.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid