Ühenda meile

koronaviirus

Komisjon kiitis heaks Kreeka abikava muudatuse, mille eesmärk on kaitsta koroonaviiruse puhangust mõjutatud haavatavate laenuvõtjate peamisi elukohti

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Euroopa Komisjon leidis, et Kreeka olemasoleva abikava muudatused, mille eesmärk on toetada koroonaviiruse puhangust mõjutatud majapidamisi, on kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega. Eesmärk olemasolev skeem, mille komisjon on heaks kiitnud 13. novembril 2020 (SA.58555), on abiks hüpoteeklaenude tagasimaksmisel leibkondadel, kellel on oht kaotada pärast koroonaviiruse puhangut oma põhielukoht. Kreeka teatas järgmistest olemasoleva kava muudatustest: i) laenutoetusperioodi pikendamine kolme kuu võrra üheksalt kuult kaheteistkümnele kuule ja ii) abi maksimaalse abisumma vähendamine abisaaja kohta (33–40 % madalam). võrreldes olemasoleva kava alusel eraldatud toetuste viimase kvartaliga).

Kava ülejäänud elemendid jäävad muutumatuks. Seoses olemasoleva abikavaga leidis komisjon, et muudetud kava alusel koduomanikele antav toetus annab laenu väljastanud pankadele kaudse eelise. Kui toetust saavad täitmislaenu omavad majaomanikud, on komisjon hinnanud kaudse eelise kokkusobivaks analoogselt lepingu punktiga 3.1. Ajutine raamistik (Alla Artikkel 107 (3) (b) Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) sätted), mis lubab ühe toetusesaaja kohta anda kuni 1.8 miljonit eurot toetusi. Selle suhtes kohaldatakse kaitsemeetmeid, sealhulgas seda, et pangad ei saaks põhjendamatut kaudset eelist.

Majaomaniku viivislaenude kohta andis komisjon hinnangu alusel Artikli 107 lõike 2 punkt a ja artikli 107 lõike 3 punkt c Euroopa Liidu toimimise lepingus, tunnistades abi sotsiaalset iseloomu. Lisaks näitas komisjoni hinnang, et kaudne abi ei tekita põhjendamatuid konkurentsimoonutusi, kuna see piirdub sellega, mis on vajalik eesmärgi saavutamiseks tagada, et laenuvõtjad ei kaotaks oma peamist elukohta. Lisaks on muudetud skeem pankade seas mittediskrimineeriv ja toetab majaomanikke laenudega mis tahes Kreekas tegutsevas pangas. Lisateavet ajutise raamistiku ja muude meetmete kohta, mida komisjon on võtnud koroonaviiruse pandeemia majandusliku mõju vähendamiseks, leiate siin.

Mittekonfidentsiaalsetes versioon otsus tehakse kättesaadavaks all juhtumi number SA.100197 on riigiabi register kohta Komisjoni konkurentsi veebisait kui mis tahes konfidentsiaalsuse küsimused on lahendatud.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid