Ühenda meile

Euroopa komisjoni

Ühtse turu töörühmal on võtmeroll ühtse turu tõkete kõrvaldamisel

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

29. septembril esitas komisjon esimene aruanne ühtse turu jõustamise töörühma (SMET) töö kohta. Aruandes rõhutatakse SMETi olulist rolli mõnede liikmesriikide COVID-19 pandeemia ajal kehtestatud tõkete kõrvaldamisel, et tagada eelkõige oluliste meditsiinitarvete ja kaitsevahendite kättesaadavus ühtsel turul. Töörühm käsitles ka piiranguid, mis on seadnud kahtluse alla ühtse turu toimimise põllumajanduse ja toiduainete sektoris, ning teenuseosutajaid mõjutavaid piiranguid. Näiteks õnnestus töörühmal kaotada enam kui 160 kutseala kutsekvalifikatsiooni eelneva kontrolli nõuded. Lisaks annab aruanne ülevaate töörühma senistest töömeetoditest ja -meetmetest ning peaks olema aluseks arutelule töörühma tulevase töö üle.

Siseturu volinik Thierry Breton ütles: „Moodustasime ühtse turu töörühma praktilise foorumina, et leida koos liikmesriikidega kiireid ja käegakatsutavaid lahendusi, et tagada kaupade ja teenuste vaba liikumine ELis. Töörühm ei ole mitte ainult näidanud oma väärtust COVID -pandeemia ajal, vaid on saanud ettevõtjatele ja kodanikele abistajaks ühtsest turust täieliku kasu saamiseks ja ka struktuuriliste takistuste kõrvaldamiseks. ”

See esimene SMETi aruanne esitatakse ELi ministritele täna toimuval konkurentsivõime nõukogul. The Ühtse turu jõustamise töörühm loodi pärast Tegevuskava ühtse turu paremaks rakendamiseks ja jõustamiseks võeti vastu märtsis 2020 osana Euroopa tööstusstrateegiay. Komisjon on korraldanud korrapäraseid koosolekuid, et teha kindlaks ja lahendada ühtsel turul esmatähtsad tõkked, et hõlbustada nende konkreetsete takistuste kõrvaldamist, mis takistavad meie ettevõtete ja kodanike vabadust ELis reisida, elada ja äri ajada. SMET on aidanud parandada riiklike ametiasutuste koostööd, tõstnud teadlikkust ühtse turu kesksest rollist Euroopa taastumise edendamisel ning toetanud meie majanduse rohelist ja digitaalset üleminekut.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid