Ühenda meile

Biokütused

Komisjon kiidab heaks biokütuste maksuvabastuse pikendamise üheaastasena Rootsis

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Euroopa Komisjon kiitis heaks ELi riigiabi eeskirjade kohaselt Rootsis biokütuste maksuvabastuse meetme pikendamise. Rootsi on alates 2002. aastast vabastanud vedelad biokütused energia- ja süsinikdioksiidi maksust. Meedet on juba mitu korda pikendatud, viimati aastal oktoober 2020 (SA.55695). Tänase otsusega kiidab komisjon heaks maksuvabastuse täiendava üheaastase pikendamise (1. jaanuarist 31. detsembrini 2022). Maksuvabastuse meetme eesmärk on suurendada biokütuste kasutamist ja vähendada fossiilkütuste kasutamist transpordis. Komisjon hindas meedet ELi riigiabi eeskirjade alusel, eelkõige Keskkonnakaitse ja energeetika riigiabi suunised.

Komisjon leidis, et maksuvabastused on vajalikud ja sobivad kodumaiste ja imporditud biokütuste tootmise ja tarbimise stimuleerimiseks, moonutamata seejuures põhjendamatult konkurentsi ühtsel turul. Lisaks aitab kava kaasa nii Rootsi kui ka kogu ELi jõupingutustele Pariisi kokkuleppe täitmisel ning liikumisel 2030. aasta taastuvenergia ja CO₂ eesmärkide poole. Toit toidupõhistele biokütustele peaks jääma piiratuks kooskõlas määrusega kehtestatud künnistega taastuvenergia direktiiv. Lisaks saab erandit teha ainult siis, kui käitajad tõendavad vastavust jätkusuutlikkuse kriteeriumidele, mille Rootsi vastavalt üle vaadatud taastuvenergia direktiivile üle võtab. Selle põhjal jõudis komisjon järeldusele, et meede on kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega. Lisateavet saab komisjoni kohta konkurents kodulehel, et Riigiabi Registreeri juhtumi numbri SA.63198 all.

reklaam

Bioloogiline mitmekesisus

BIOSWITCHi uurimuses analüüsitakse Iirimaa ja Hollandi biopõhiste toodete tarbijate vaatenurki

avaldatud

on

BIOSWITCH, Euroopa projekt, mille eesmärk on tõsta kaubamärgiomanike teadlikkust ja julgustada neid oma toodetes fossiilsete koostisosade asemel kasutama biopõhist, on läbi viinud uurimusi, et mõista biopõhiste toodete tarbijate käitumist ja väljavaateid. Uuring koosnes kvantitatiivsest uuringust 18–75-aastaste tarbijate seas Iirimaal ja Madalmaades, et saada ülevaade biopõhiste toodetega seotud tarbijate väljavaadetest. Kõiki tulemusi analüüsiti, võrreldi ja koostati eelretsenseeritud töös, mida saab vaadata sellel lingil.

„Tarbijate parem arusaamine biopõhistest toodetest on ülioluline, et aidata kaasa üleminekule fossiilpõhiselt biopõhisele tööstusele, toetada Euroopa üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele ja aidata saavutada jätkusuutlikkuse põhieesmärke. ”Ütles Munsteri tehnikaülikooli ümmarguse biomajanduse uurimisrühma kaasdirektor James Gaffey. Mõned uuringu peamised järeldused näitavad, et mõlema riigi tarbijatel on biopõhiste toodete osas suhteliselt positiivne väljavaade, Iiri tarbijad ja eriti Iiri naised näitavad veidi positiivsemat positsiooni.

Pealegi on Iiri tarbijad veidi positiivsemalt tajunud, et nende tarbijate valikuvõimalused võivad olla keskkonnale kasulikud ning üldiselt on nad rohkem nõus biopõhiste toodete eest lisatasu maksma. Mõlema riigi tarbijad näitasid hinda põhitegurina, mis mõjutas biopõhiste toodete ostmist ning umbes pool intervjueeritavatest ei soovi biopõhiste toodete eest rohkem maksta. Samamoodi ostavad mõlema riigi tarbijad kõige tõenäolisemalt biopõhiseid tooteid samadest tootekategooriatest, peamiselt pakenditooted, ühekordselt kasutatavad tooted ning puhastus-, hügieeni- ja sanitaartooted.

reklaam

Rohelist lisatasu makstakse kõige tõenäolisemalt selliste kategooriate eest nagu ühekordsed tooted, kosmeetika ja isikuhooldus. Mõlema riigi tarbijad määrasid keskkonnasäästlikkuse oluliseks teguriks toodete vahel valimisel; sellistel mõistetel nagu biolagunev ja kompostitav on aga tarbijate seas suurem kaal kui terminil biopõhised, mis näitab, et tarbijate teadmiste ja biopõhiste toodete mõistmise parandamiseks tuleb teha rohkem tööd. Vaatamata sellele oli üldine märge tarbijate eelistamisest biopõhistele fossiilsetele toodetele, kuna 93% Iirimaa ja 81% Hollandi vastajatest ütlesid, et eelistaksid osta biopõhiseid tooteid
Seda projekti on rahastanud ühisettevõte Bio Based Industries (JU) Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmi Horisont 2020 raames toetuslepingu nr 887727 alusel, mitte fossiilsetel toodetel. Ligi pooled neist olid isegi nõus biopõhiste alternatiivide eest natuke rohkem maksma.

"Tore oli märgata tarbijate positiivset suhtumist biopõhistesse toodetesse," ütles BTG Biomass Technology Groupi vanemkonsultant ja Euroopa projektijuht John Vos. "Loodame, et selle uuringu tulemused on aluseks selle teema edasisel uurimisel ja stimuleerivad biopõhiste toodete turgu, lahendades Iirimaa ja Madalmaade tarbijate nõudluse ebakindlust."

BIOSWITCHi kohta

reklaam

BIOSWITCH on algatus, mida rahastab ühisettevõte Bio-Based Industries (BBI JU) Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmi Horisont 2020 raames ning mille kogueelarve on 1 miljon eurot. Projekti koordineerib Soome üksus CLIC Innovation ja selle moodustab multidistsiplinaarne konsortsium, kuhu kuulub kaheksa partnerit kuuest erinevast riigist. Partnerite profiilid hõlmavad nelja tööstusklastrit: CLIC Innovation, Corporación Tecnológica de Andalucía, Flandria FOOD ning Food & Bio Cluster Denmark; kaks teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni: Munsteri Tehnoloogiainstituut ja Soome VTT Tehnikauuringute Keskus; ja kaks VKEd: BTG Biomassi tehnoloogiagrupp ja Säästvad uuendused.

Jätka lugemist

Bioloogiline mitmekesisus

Euroopa aeg: kuidas seda mitte raisata?

avaldatud

on

See on Euroopa jaoks ajalooline hetk. Nii nimetas Euroopa Komisjon Euroopa Liidu majanduse taastamiseks kavandatud meetmete loetelu rekordiliselt 750 miljardile eurole - 500 miljardit eraldati tasuta toetustena ja veel 250 miljardit laenudena. EL-i liikmesriigid peaksid heaks kiitma Euroopa Komisjoni kava, et "aidata kaasa uue põlvkonna paremale tulevikule".

Euroopa Komisjoni juhi Ursula von der Leyeni sõnul on plaani tõhus kinnitamine selge märk Euroopa ühtsusest, meie solidaarsusest ja ühistest prioriteetidest. Märkimisväärne osa taastumismeetmetest on suunatud nn rohelise pakkumise elluviimisele, mis on järkjärguline üleminek ELi riikide kliimaneutraalsusele. Ligikaudu 20 miljardit eurot eraldatakse olemasoleva InvestEU programmi kaasrahastamiseks, mille eesmärk on toetada säästvate energiatehnoloogiate arendamist, sealhulgas süsiniku kogumise ja säilitamise projekte.

Selle valdkonna ühte paljulubavamat projekti rakendatakse praegu Madalmaades Reini – Meuse delta piirkonnas, millel on ülioluline tähtsus Euroopa ja rahvusvahelise laevanduse jaoks. Smart Delta ressursside konsortsium on algatanud kampaania, et hinnata süsiniku kogumise ja säilitamise süsteemide ehituse kõiki aspekte nende edasiseks taaskasutamiseks. Kavas on see, et konsortsium hõivab alates 1. aastast 2023 miljoni tonni süsinikdioksiidi aastas, seejärel suureneb see 6.5. aastal 2030 miljoni tonnini, mis vähendab kogu piirkonna heitkoguste osakaalu 30%.

Üks konsortsiumi liikmetest on Zeelandi rafineerimistehas (TOTALi ja LUKOILi ühisettevõte, mis töötab Euroopa suurima integreeritud rafineerimistehasega Total Antwerp Refinery). See Hollandi tehas on kliimaneutraalsuses üks tööstusharu liidreid. Digitaalne optimeerimissüsteem keskdestillaatide töötlemiseks (mis sisaldab laevakütust, mis vastab hiljuti jõustunud IMO 2020 rangetele nõuetele), samuti hiljuti uuendatud ja üks Euroopa suurimaid hüdrokrakkimisrajatisi. taim.

LUKOILi strateegilise arengu asepresidendi Leonid Feduni sõnul on ettevõte eurooplane ja tunneb sellest tulenevalt kohustust järgida praeguseid suundumusi, sealhulgas kliimatrende, mis tänapäeval turgu määratlevad.

Samal ajal saavutatakse Feduni sõnul kliimaneutraalsus Euroopas alles 2065. aastaks ja selle saavutamiseks on oluline Pariisi kokkuleppe kõigi osaliste regulatiivsete lähenemisviiside ülemaailmne ühtlustamine.

Euroopa Komisjoni kavandatud meetmed liikmesriikide majanduse toetamiseks võivad saada oluliseks sammuks sellel teel, kuna selle esimeseks etapiks on iga liikmesriigi saneerimiskavade väljatöötamine ja sisemine kooskõlastamine energiasektoris ja majanduses.

Olemasolevate läbimurreprojektide kasutamine kliimuse neutraalsuse valdkonnas kui kogu piirkonna parimad tööstustavad võib aidata lühendada toetusmeetmete rakendamiseks kuluvat aega ning saada dialoogi vahendiks riikideülestes organisatsioonides ja rahvusvahelistes lepingutes, näiteks Pariisi kliimakokkuleppes. .

 

Jätka lugemist

Biokütused

Komisjon kehtestab #Indoneesia biodiislikütusele tasakaalustavad tollimaksud

avaldatud

on

Euroopa Komisjon on Indoneesiast pärit subsideeritud biodiislikütuse impordi suhtes kehtestanud tasakaalustavad tollimaksud 8–18%. Meetme eesmärk on taastada ELi biodiislikütuse tootjatele võrdsed võimalused. Komisjoni põhjalikus uurimises leiti, et Indoneesia biodiislikütuse tootjad saavad toetusi, maksusoodustusi ja juurdepääsu toorainetele alla turuhinna.

See tekitab ELi tootjatele majandusliku kahju ohu. Uued imporditollimaksud kehtestatakse ajutiselt ja uurimist jätkatakse võimalusega kehtestada lõplikud meetmed 2019i detsembri keskpaigaks. Ehkki Indoneesias on biodiisli tootmisel valdav tooraine palmiõli, keskendub uurimine biodiisli tootmise võimalikule subsideerimisele, sõltumata kasutatavast toorainest. ELi biodiislikütuse turg on hinnanguliselt 9 miljardit eurot aastas, Indoneesiast pärinev import ulatub umbes 400 miljoni euroni.

Lisateavet leiate ajakirjas avaldatud määrusest Euroopa Liidu Teatajas ja lehekülg pühendatud juhtumile.

Jätka lugemist
reklaam
reklaam
reklaam

Trendid