Ühenda meile

Poliitika

Ajutise kaitse direktiiv võiks rakenduda juba täna

JAGA:

avaldatud

on

Justiits- ja siseasjade nõukogu arutab järjekordsel justiits- ja siseministrite erakorralisel kohtumisel komisjoni ettepanekut aktiveerida ajutise kaitse direktiiv. Kaitsedirektiiv annaks koduriigi rindejoonelt põgenevatele ukrainlastele automaatse tähtajalise elamisloa EL-i riikides. 

"Pean ütlema, et mulle avaldavad nii suurt muljet kõigi seal vabatahtlikena töötavate ELi kodanike pingutused... [kes] avavad oma kodud, et inimesed saaksid nende juurde elama tulla," ütles siseasjade volinik Ylva Johansson. "Praegu on hetk eurooplaseks olemise üle uhke olla, kuid see on ka hetk tugevate otsuste tegemiseks."

Pärast Putini eelmisel nädalal Ukrainasse tungimist on EL-i riikidesse saabunud üle miljoni põgeniku. Poola, Slovakkia, Ungari ja Rumeenia on kõik vastu võtnud suurel hulgal eesliinidelt põgenevaid põgenikke. Kuigi ELi kriisidele reageerimise kord on aktiveeritud, rõhutas volinik Johansson vajadust suurema rahastamise ja rohkemate õigusaktide järele, mille eesmärk on aidata Ukrainas käimasolevast sõjast mõjutatud inimesi. 

"Ma eeldan, et meil on tugev solidaarsus kõigist liikmesriikidest pagulaste suhtes, aga ka nende liikmesriikide suhtes, keda see praegu kõige rohkem mõjutab," ütles Johansson. 

Ministrid ootasid täna alles poliitilist kokkulepet, kuid levinud on hea tahe muuta see tööriist võimalikult kiiresti toimivaks. Praegu on Ungari jäänud skeptiliseks ja ütleb, et see peaks jääma pigem riiklikuks kui EL-i otsuseks.

Justiits- ja siseasjade nõukogu peaks arutama ka Schengeni ala – passivaba tsooni, kuhu kuuluvad enamik ELi riike ja mitmeid naaberriike – valitsemist. Eesistujariik Prantsusmaa tegi veebruari alguses toimunud mitteametlikul kohtumisel ettepaneku tsooni reguleerimiseks kavandatud Schengeni nõukogu loomiseks. Ministrid peaksid käsitlema ka kliimamuutusi, Interpoli ning muudatusi varjupaiga- ja rändepoliitikas.

reklaam

Jagage seda artiklit:

reklaam

Trendid