RSSPoliitika

#Latvia muutub 19-ndaks ELi riigiks, et liituda #health-koostöö personaliseeritud tervishoiuteenustega

#Latvia muutub 19-ndaks ELi riigiks, et liituda #health-koostöö personaliseeritud tervishoiuteenustega

| November 16, 2018

Läti on allkirjastanud Euroopa deklaratsiooni piiriüleste genoomipõhiste andmebaaside ühendamise kohta, mille eesmärk on parandada haiguste mõistmist ja ennetamist ning võimaldada individuaalsemaid ravimeetodeid, eelkõige haruldaste haiguste, vähi ja ajuga seotud haiguste osas. Deklaratsioon on riikidevaheline koostöö, kes soovivad pakkuda turvalist ja lubatud piiriülest juurdepääsu riiklikele ja [...]

Jätka lugemist

Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi poolt #CleanEnergyForAllEuropeans pakett võtmefailide vastuvõtmist

Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi poolt #CleanEnergyForAllEuropeans pakett võtmefailide vastuvõtmist

| November 16, 2018

Täna on Euroopa Parlament sõlminud uusi eeskirju taastuvate energiaallikate, energiatõhususe ja energiaühenduse juhtimise kohta, mis on oluline samm, mis võimaldab Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel võtta kasutusele puhta energia ülemineku, järeltulijad juba vastu võetud 2030i kliimamuutuste alased õigusaktid ja Pariisi kokkuleppe täitmine [...]

Jätka lugemist

#Brexit - komisjon tõhustab valmisoleku tööd ja juhib tähelepanu situatsioonide tegevuskavale, kui Ühendkuningriik ei tegele stsenaariumiga

#Brexit - komisjon tõhustab valmisoleku tööd ja juhib tähelepanu situatsioonide tegevuskavale, kui Ühendkuningriik ei tegele stsenaariumiga

| November 16, 2018

Euroopa Komisjon on avaldanud üksikasjalikku teavet oma käimasoleva valmisoleku ja situatsiooniolukorra kohta, kui 50i läbirääkimistel Ühendkuningriigiga ei käsitleta stsenaariumi. Esiteks avaldas komisjon teatise, milles kirjeldatakse piiratud arvu ettenägematuid meetmeid prioriteetsetes valdkondades, mida saaks rakendada, kui [...]

Jätka lugemist

ELi eesmärgid: Rohkem # taastuvad energiaallikad, parem # Energiaefektiivsus

ELi eesmärgid: Rohkem # taastuvad energiaallikad, parem # Energiaefektiivsus

| November 16, 2018

Euroopa Parlament on heaks kiitnud uued ELi eesmärgid, mis suurendavad taastuvate energiaallikate kasutamist ja suurendavad energiatõhusust. Lisateave parlamendi video kohta. Vastavalt uutele eeskirjadele, mille on kokku leppinud parlament ja riikide valitsused, peab vähemalt 32% ELi energiatarbimisest 2030-s tulema taastuvatest allikatest, näiteks päikest või tuult. [...]

Jätka lugemist

ELi tegevus #AnimalWelfare - Sulge lõhe ambitsioonika eesmärgid ja rakendamine kohapeal, ütlevad audiitorid

ELi tegevus #AnimalWelfare - Sulge lõhe ambitsioonika eesmärgid ja rakendamine kohapeal, ütlevad audiitorid

| November 16, 2018

EL-i loomade heaolu alane tegevus on olulistes aspektides edukas, kuid vastavalt Euroopa Kontrollikoja uuele aruandele on põllumajandusloomade puhul püsivad nõrkused. Komisjon on välja andnud suunised loomade transportimise ja tapmise ning sigade heaolu kohta, kuid on olemas [...]

Jätka lugemist

Komisjoni peamised teaduslikud nõustajad annavad nõu #GeneEditingi reguleerimise kohta

Komisjoni peamised teaduslikud nõustajad annavad nõu #GeneEditingi reguleerimise kohta

| November 16, 2018

Euroopa Komisjoni teadusliku nõustamise mehhanismi (SAM) teaduslike nõustajate rühm on avaldanud avalduse, milles antakse "teaduslik vaatenurk geenide redigeerimisega saadud toodete regulatiivse seisundi kohta ja mõju geneetiliselt muundatud organismide direktiivile". Nõuandjad soovitavad, et geneetiliselt muundatud organismide direktiiv tuleks läbi vaadata, et kajastada praeguseid teadmisi ja teaduslikke tõendeid, ning osana [...]

Jätka lugemist

Euroopa Parlamendi liige Hans-Olaf Henkel: "ELi ja Suurbritannia vahel on vaja uut kokkulepet"

Euroopa Parlamendi liige Hans-Olaf Henkel: "ELi ja Suurbritannia vahel on vaja uut kokkulepet"

| November 16, 2018

Saksamaa sõltumatute parlamendiliikmete ja Saksamaa tööstuse föderatsiooni endine president Hans-Olaf Henkel kritiseeris kantsler Angela Merkel Strasbourgis Euroopa Liidu tuleviku kohta esitatud ideid. Pidades silmas Brexit'i poolt eeldatavalt tohutut majanduslikku tõrjutust, peaks see olema Saksa Euroopa poliitika eesmärk [...]

Jätka lugemist