Ühenda meile

Euroopa komisjoni

Uus ELi strateegia laste kaitsmiseks ja nende mõju suurendamiseks veebimaailmas

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Komisjon on vastu võtnud uue Euroopa strateegia lastele parema Interneti nimel (BIK+), et täiustada eakohaseid digiteenuseid ja tagada, et iga laps on võrgus kaitstud, võimestatud ja austatud.

Viimase kümne aasta jooksul on digitehnoloogiad ja laste kasutusviis dramaatiliselt muutunud. Enamik lapsi kasutab nutitelefoni iga päev ja peaaegu kaks korda rohkem kui kümme aastat tagasi. Nad kasutavad neid ka palju nooremas eas (vt EU Kids võrgus 2020). Kaasaegsed seadmed pakuvad võimalusi ja eeliseid, võimaldades lastel teistega suhelda, veebis õppida ja meelelahutust tunda. Kuid need eelised ei ole ilma riskideta, näiteks desinformatsiooniga kokkupuutumise ja küberkiusamise ohud (vt Teadusuuringute Ühiskeskuse uuring) või kahjulikule ja ebaseaduslikule sisule, mille eest lapsed vajavad varjupaika.

Uue Euroopa lastele mõeldud parema Interneti strateegia eesmärk on juurdepääsetav, eakohane ja informatiivne veebisisu ja -teenused, mis on laste huvides.

Digiajastule sobiv Euroopa Asepresident Margrethe Vestager ütles: "Iga laps Euroopas väärib arenemist turvalises ja jõudu andvas digikeskkonnas. Uue strateegiaga tahame toetada laste juurdepääsu digiseadmetele ja -oskustele, eriti haavatavates olukordades võitlema küberkiusamise vastu ning kaitsma kõiki lapsi kahjuliku ja ebaseadusliku veebisisu eest. See on kooskõlas meie põhiväärtuste ja digitaalsete põhimõtetega.

Demokraatia ja demograafia asepresident Dubravka Šuica ütles: "Uus lastele mõeldud parema Interneti strateegia tagab, et lastel on võrgus ja väljaspool seda samad õigused, ilma et ükski laps ei jääks maha, olenemata nende geograafilisest, majanduslikust ja isiklikust taustast. Kõik lapsed peavad olema kaitstud, volitatud ja austatud. Selle strateegiaga seame ka kõrged ohutusstandardid ning edendame laste mõjuvõimu suurendamist ja aktiivset osalemist digikümnendil kogu maailmas.

Siseturu volinik Thierry Breton ütles: "Euroopa digitaalne aastakümme pakub lastele suurepäraseid võimalusi, kuid tehnoloogia võib kujutada endast ka riske. Lastele parema Interneti-ühenduse uue strateegiaga anname lastele pädevused ja tööriistad digimaailmas ohutuks navigeerimiseks. ja enesekindlalt. Kutsume tööstust üles andma oma osa lastele turvalise ja eakohase digitaalse keskkonna loomisel, võttes arvesse ELi eeskirju."

Uus Euroopa strateegia lastele parema Interneti jaoks on komisjoni kõikehõlmava digitaalse osa ELi lapse õiguste strateegia ja peegeldab digitaalne põhimõte „Lapsed ja noored peaksid olema võrgus kaitstud ja võimelised”.

reklaam

See on täna vastu võetud koos a ettepanek uusi ELi õigusakte laste kaitsmiseks seksuaalse kuritarvitamise eest.

Lisaks järgib strateegia hiljutist olulist ajutist poliitilist kokkulepet Digitaalteenuste seadus (DSA), mis sisaldab uusi kaitsemeetmeid alaealiste kaitseks ja keelab veebiplatvormidel kuvada alaealistele suunatud reklaame, mis põhinevad profileerimisel.

Ka need küsimused tõsteti esile Euroopa tuleviku konverents, kus väärtuste ja õigustega tegelev Euroopa kodanike paneel kutsus üles suurendama alaealiste kaitset veebis. Konverentsi täiskogu kiitis selle heaks ja see sisaldub ettepanekus, mis sisaldub konverentsi lõpparuandes, mis esitati Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni presidendile.

Strateegia põhimõtted ja sambad

Uus Euroopa lastele mõeldud parema Interneti strateegia sätestab laste ja noorte digitaalse kümnendi visiooni, mis põhineb kolmel põhisambal:

  1. Turvalised digikogemused,laste kaitsmine kahjuliku ja ebaseadusliku veebisisu, käitumise ja riskide eest ning nende heaolu parandamine turvalise ja eakohase digitaalse keskkonna kaudu.

Selleks et muuta digimaailm lastele ja noortele turvaliseks kohaks, hõlbustab komisjon eakohase disaini ELi koodeksi väljatöötamist ja taotleb 2024. aastaks Euroopa standardit vanuse veebipõhise kontrollimise kohta. Samuti uurib komisjon, kuidas kasutada kavandatud Euroopa digitaalse identiteedi rahakott vanuse kontrollimiseks toetama kiiret ebaseaduslikust ja kahjulikust sisust teatamist ning tagama, et ühtne ühtlustatud number 116 111 pakuks 2023. aastaks abi küberkiusamise ohvritele.

  1. Digitaalne võimestamine et lapsed omandaksid vajaliku oskused ja pädevused teha teadlikke valikuid ning väljendada end veebikeskkonnas turvaliselt ja vastutustundlikult.

Pidades silmas laste mõjuvõimu suurendamist digikeskkonnas, korraldab komisjon lastele, õpetajatele ja lapsevanematele meediapädevuse kampaaniaid võrgustiku kaudu. Turvalisema interneti keskustestrateegia selgroog. Samuti pakub see õpetajatele õppemooduleid betterinternetforkids.eu portaal. Liikmesriikide turvalisema Interneti keskuste võrgustik, mis on aktiivne riiklikul ja kohalikul tasandil, tugevdab haavatavas olukorras olevate laste toetust ja aitab lahendada oskuste digitaalset lõhet.

  1. Aktiivne osalemine, austades lapsi, andes neile digikeskkonnas sõnaõigust, laste juhitud tegevustega, et edendada uuenduslikke ja loovaid turvalisi digikogemusi.

Et suurendada laste osalust digikeskkonnas, toetab komisjon näiteks kogenumaid lapsi, kes õpetavad teistele lastele veebivõimalusi ja -riske, ning korraldab iga kahe aasta tagant laste juhitud strateegia hindamist.

Nende põhisammaste rakendamiseks kutsub komisjon liikmesriike ja tööstust üles osalema ja sellega seotud meetmeid toetama.

Taust

Tänane strateegia põhineb Euroopa strateegia parema Interneti jaoks lastele vastu võetud 2012. Viimane on mõjutanud riiklikku poliitikat kogu ELis ja seda on tunnustatud rahvusvaheliselt: näiteks tähistatakse iga-aastast turvalisema Interneti päeva kogu maailmas. Tegevused, mille eesmärk on võidelda võltsuudiste, küberkiusamise ning kahjuliku ja ebaseadusliku sisuga kokkupuute vastu, jõuavad igal aastal tuhandete koolide ja miljonite laste, vanemate ja õpetajateni.

2021. aasta märtsis võttis komisjon vastu oma esimest korda kõikehõlmava ELi lapse õiguste strateegia, mis kutsus üles uuendama 2012. aasta strateegiat Parem Internet lastele.

Selleks jagas üle 750 lapse ja noore oma mõtteid ja seisukohti veebiohutuse, sisu ja oskuste kohta 70. aasta kevadel turvalise Interneti keskuste korraldatud ligikaudu 2021 konsultatsioonil. Samuti korraldati küsitlusi ja muid konsultatsioone lapsevanematega, õpetajad, teadlased, laste veebiohutuse riiklikud eksperdid ja valdkonna partnerid.

Euroopa lastele mõeldud parema Interneti strateegiasse kaasatud tulemused näitavad, et lapsed ja noored mõistavad sageli hästi võrguriske, nagu kahjulik sisu, küberkiusamine või desinformatsioon ja võimalused. Samuti soovivad nad, et nende hääl neid puudutavates küsimustes kuuldaks. Paljud lapsed ja noored Euroopas, eriti haavatavas olukorras, ei ole aga ikka veel täielikult digitaalmaailma kaasatud. Selle kõrvalejätmise taga on vaesus, ühenduvuse puudumine, sobivate seadmete puudumine ning digitaalsete oskuste või enesekindluse puudumine.

Rohkem informatsiooni

Küsimused ja vastused: Euroopa strateegia lastele parema Interneti nimel

Teabeleht: Euroopa strateegia lastele parema Interneti nimel

Euroopa strateegia lastele parema Interneti nimel

Asjakohaste õigusaktide kogumik

2012. aasta maikuu Euroopa strateegia lastele parema Interneti jaoks

Infographic

Plakat

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid