Ühenda meile

koronaviirus

Komisjon kiitis heaks Itaalia nn katusskeemi koroonaviiruse pandeemiast mõjutatud ettevõtete toetamiseks

JAGA:

avaldatud

on

The European Commission has found an Italian ‘umbrella’ scheme to support companies in the context of the coronavirus pandemic to be in line with the Ajutine raamistik. Kava on meetme taaskehtestamine, mille komisjon on juba heaks kiitnud  21 mai 2020 (SA.57021) ja hiljem muudetud 11. septembril 2020 (SA.58547), 10. detsember 2020 (SA.59655), 15 detsember 2020 (SA.59827) Ja 9 aprill 2021 (SA.62495). Esialgne kava muudetud kujul aegus 31. detsembril 2021. Itaalia teatas kava uuesti kasutuselevõtust kuni 30. juunini 2022. Lisaks teatas ta järgmistest muudatustest, nimelt: i) eelarve üldine suurendamine 2.5 miljardi euro võrra ( 12.5 miljardilt 15 miljardi euroni); ja ii) suurendatakse abi ülemmäärasid abisaaja kohta vastavalt 18. novembril 2021 muudetud ajutisele raamistikule.

Komisjon järeldas, et kava on muudetud kujul endiselt vajalik, asjakohane ja proportsionaalne i) liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks kooskõlas artikli 107 lõike 3 punktiga b; ja ii) võidelda tervishoiukriisiga ja aidata kaasa Euroopa ühiste tootmisvajaduste rahuldamisele praeguses kriisis kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktiga c. Samuti jõudis komisjon järeldusele, et muudetud kava on jätkuvalt kooskõlas 18. novembril 2021 muudetud ajutises raamistikus sätestatud tingimustega.

Selle põhjal kiitis komisjon meetme heaks vastavalt ELi riigiabi eeskirjadele. Lisateavet ajutise raamistiku ja muude meetmete kohta, mida komisjon on võtnud koronaviiruse pandeemia majandusliku mõju vähendamiseks, leiate siit siin. Otsuse mittekonfidentsiaalne versioon tehakse kättesaadavaks kohtuasja numbri SA.101025 all riigiabi register komisjoni kohta konkurents kui kõik konfidentsiaalsusküsimused on lahendatud.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid