#Coreper kiidab #EMA ja #EBA ümberpaigutamise

| Oktoober 18, 2018

17i oktoobris kiitis alaliste esindajate komitee (Coreper) nõukogu nimel heaks kokkuleppe Euroopa Parlamendiga Euroopa Ravimiameti (EMA) Amsterdami ja Euroopa Panganduse ümberpaigutamist käsitlevate määruste teksti kohta Ametiasutus (EBA) Pariisi kirjutab Martin Pangad.

Need kaks agentuuri asuvad praegu Londonis, Ühendkuningriigis ja neid tuleb ümber paigutada Ühendkuningriigi lahkumisel EList (Brexit). Euroopa Ravimiamet vastutab ravimite teadusliku hindamise, järelevalve ja ohutuse järelevalve eest. Seepärast on see oluline ELis ravimite ühtse turu toimimiseks.

Euroopa pangandusasutus tegutseb, et tagada tõhus ja järjepidev usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve ja järelevalve kogu Euroopa pangandussektoris. Muu hulgas hindab EBA riske ja haavatavusi ELi pangandussektoris regulaarsete riskihindamisaruannete ja kogu ELi hõlmavate stressitestide kaudu.

tags: , , , , , ,

kategooria: Esileht, Brexit, EU, Euroopa Liit Haigla Apteekrite (EAHP), Euroopa Ravimitootjate Föderatsiooni ja Liitude (EFPIA), tervis, Meditsiinilised uuringud, ravimid, UK