Ühenda meile

EU

Jõustuvad karmid ELi kaubanduse tagamise eeskirjad

JAGA:

avaldatud

on

Robust new trade enforcement rules have entered into force that will further strengthen the EU’s toolbox in defending its interests. With the update of the EU’s Trade Enforcement Regulation, the EU is able to act in a broader range of circumstances.

The new rules upgrade the EU’s enforcement by introducing the following changes:

  • Empowering the EU to act to protect its trade interests in the World Trade Organization (WTO) and under bilateral agreements when a trade dispute is blocked despite the EU’s good faith effort to follow dispute settlement procedures (the regulation previously only allowed action after the completion of dispute settlement procedures), and;
  • määruse ja võimalike kaubanduspoliitiliste vastumeetmete laiendamine teenustele ja intellektuaalomandi õiguste teatavad kaubandusega seotud aspektid (määrus lubas varasemalt ainult kaupade vastumeetmeid).

Asepresident ja kaubandusvolinik Valdis Dombrovskis ütles: „Euroopa Liit peab suutma end kaitsta ebaausate kaubandustavade eest. Need uued reeglid aitavad meid kaitsta nende eest, kes üritavad meie avatust ära kasutada. Jätkame tööd oma esimese eelistuse nimel, mis on reformitud ja hästi toimiv mitmepoolne reeglistik, mille keskmes on tõhus vaidluste lahendamise süsteem. Kuid me ei saa endale lubada vahepeal kaitsetult seista. Need meetmed võimaldavad meil otsustavalt ja kindlalt reageerida. "

In line with the Political Guidelines of Commission President Ursula von der Leyen, the Commission is further reinforcing the Union’s tools to focus on compliance and enforcement of the EU’s trade agreements.

Ensuring the respect of the commitments agreed with other trade partners is a key priority of this Commission. The EU is therefore increasing the focus on enforcing its partners’ commitments in multilateral, regional and bilateral trade agreements. In so doing the Union will rely on a suite of instruments.

Taust

reklaam

Ettepanek muuta kehtivat jõustamismäärust tuli reaktsioonina WTO apellatsioonikogu tegevuse blokeerimisele. Kehtiv määrus - ELi õiguse alusel kaubanduslike vastumeetmete vastuvõtmise alus - nõuab, et vaidlus kulgeks enne WTO menetluste läbiviimist, sealhulgas edasikaebamise etapp, enne kui liit saab reageerida. Toimiva WTO apellatsiooniorgani puudumine võimaldab WTO liikmetel vältida oma kohustusi ja pääseda siduvast otsusest, vaid apelleerides vaekogu raportile.

Muudetud määrus võimaldab ELil reageerida ka siis, kui WTO ei ole lõplikku otsust teinud, kuna teine ​​WTO liige blokeerib vaidlusmenetluse, pöördudes mittetoimiva apellatsioonikogu poole ja nõustumata alternatiivse arbitraažiga WTO vaidluste lahendamise kokkuleppe alusel.

See uus mehhanism kehtib ka vaidluste lahendamise kohta seoses piirkondlike või kahepoolsete kaubanduslepingutega, milles EL on osaline, kui ilmneb sarnane ummistus. EL peab suutma otsustavalt reageerida, kui kaubanduspartnerid takistavad vaidluste lahendamise tõhusat lahendamist, näiteks blokeerides paneelide koosseisu.

Sunnivastane mehhanism

As part of the agreement, the Commission committed to developing the EU’s anti-coercion mechanism swiftly. As announced in the Letter of Intent of the President of the European Commission to the President of the European Parliament and President in office of the Council of 16 September 2020 the Commission shall adopt the proposal on the anti-coercion mechanism no later than the end of 2021. The anti-coercion mechanism is also included in the European Commission’s 2021 Work Programme.

Täiendavad jõupingutused rakendamisel ja jõustamisel

Lisaks jõustamismääruse ajakohastamisele ja sunnivastase mehhanismi väljatöötamisele on komisjoni algusest peale astutud veel mitmeid samme, et tugevdada ja suunata ELi rakendamis- ja jõustamispüüdlusi. See sisaldab:

  • Ametisse nimetamine Kaubanduse jõustamise juht;
  • uue direktoraadi loomine kaubanduse peadirektoraadis jõustamise, turulepääsu ja VKEde jaoks ning
  • all asuv ettevõte Access2Markets ühtse sisenemiskoha loomine ELi sidusrühmade ja ettevõtete kaebuste kohta välisturgude kaubandustõkete ja ELi kaubanduslepingutes sisalduvate jätkusuutlike kaubanduskohustuste rikkumise kohta.

Rohkem informatsiooni

Muudetud määrus

Infographic

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid