Ühenda meile

EU

Tolliliit: uus tegevuskava, et veelgi toetada ELi tolli nende elutähtsas rollis kaitsta ELi tulusid, jõukust ja julgeolekut

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Komisjon käivitas täna uue tolliliidu tegevuskava, milles sätestatakse rida meetmeid, et muuta ELi toll järgmise nelja aasta jooksul targemaks, uuendusmeelsemaks ja tõhusamaks. Väljakuulutatud meetmed tugevdavad tolliliitu kui ühtse turu nurgakivi. Nad kinnitavad ka selle suurt rolli ELi tulude ning ELi kodanike ja ettevõtete turvalisuse, tervise ja jõukuse kaitsmisel.

President von der Leyen teatas oma poliitilistes suunistes, et tolliliit tuleb viia järgmisele tasemele, tagades eelkõige integreeritud Euroopa lähenemisviisi tolliriskide juhtimisele, mis toetab ELi liikmesriikide tõhusat kontrolli. Tänane tegevuskava teeb just seda.

Majandusvolinik Paolo Gentiloni ütles: „ELi tolliliit oli üks esimesi konkreetseid saavutusi Euroopa integratsioonis ning enam kui viis aastakümmet on see aidanud kaitsta eurooplasi ja hoida kaubavahetust üle meie piiride – mis on ainult nii tugevad kui nende nõrgim lüli. . Tänapäeval tähendavad uued väljakutsed, et peame muutma oma tollieeskirju nutikamaks ja tagama, et need toimiksid paremini liikmesriikide, kodanike ja seaduslike ettevõtete jaoks. See nõuab paremat andmete kasutamist, paremaid tööriistu ja seadmeid ning tihedamat koostööd ELis ja partnerriikide tolliasutustega. See nõuab ka paremat ettenägelikkust, et ELi toll saaks tulevikule enesekindlalt vastu vaadata. Täna panime paika, kuidas viime oma tolliliidu järgmisele tasemele.

Tegevuskava sisaldab mitmeid algatusi sellistes valdkondades nagu riskijuhtimine, e-kaubanduse haldamine, eeskirjade järgimise edendamine ja tolliasutused ühtsena:

  • Riskijuhtimine: tegevuskava keskendub eelkõige andmete parema kättesaadavuse ja kasutamise tagamisele ning andmete analüüsile tolli eesmärkidel. Selles nõutakse tarneahelate intelligentset ja riskipõhist järelevalvet ning uue analüütikakeskuse loomist komisjonis tolliandmete kogumiseks, analüüsimiseks ja jagamiseks, mis võivad olla kriitiliste otsuste tegemisel aluseks, aidata tolliasutustel tuvastada nõrgad kohad ELi välispiiridel ja juhtida tulevikku. kriisid.
  • E-kaubanduse haldamine: sellega seoses ja e-kaubanduse uute väljakutsetega toimetulemiseks tugevdatakse makseteenuse pakkujate ja veebipõhiste müügiplatvormide kohustusi, et aidata võidelda e-kaubanduse tolli- ja maksupettustega.
  • Nõuetele vastavuse edendamine: Tulevane ühtse akna algatus muudab seaduslike ettevõtete jaoks lihtsamaks piiriformaalsuste täitmise ühesainsas portaalis. See võimaldab tolliasutustel rohkem koostööd töödelda, jagada ja vahetada ning paremini hinnata riske.
  • Ühena tegutsevad tolliasutused: tegevuskavas kirjeldatakse üksikasjalikult kaasaegse ja usaldusväärse tollivarustuse kasutuselevõttu järgmise ELi eelarve raames. Luuakse uus liikmesriikidest ja ettevõtete esindajatest moodustatud mõtterühm, mis aitab valmistuda tulevasteks kriisideks ja väljakutseteks, nagu näiteks ootamatud globaalsed arengud ja tulevased ärimudelid.

ELi tolliliit

ELi tolliliit – mis 2018. aastal tähistas oma 50. aastapäeva – moodustab ühtse tolliterritooriumi, kus kohaldatakse ühtset reeglistikku. EL-i tolliliidu raames vastutavad EL-i liikmesriikide tolliasutused laia ja üha suureneva hulga kontrollide läbiviimise eest.

Seetõttu on ELi tollil täita oluline roll ELi majanduse ja tulevase kasvu toetamisel. Toll peab võimalikult kiiresti ja sujuvalt hõlbustama seadusliku kaubavahetuse suurenemist. Samal ajal tegelevad võimud pidevalt kasvavate pettuste ja ebaseaduslike või ohtlike kaupade salakaubaveo vastu võitlemisega. Toll mängib samuti olulist rolli meie enneolematust tervisekriisist taastumisel. Alates koroonaviiruse pandeemia algusest on ELi tolliasutused ja ametnikud olnud oluliste ülesannete (nt kaitsevahendite impordi hõlbustamine) keskmes ning ELi välispiiridel võltsitud toodete, nagu võltsmaskide ja võltsitud ravimite väljajuurimine.

Viimastel aastatel on ilmnenud, et liikmesriikide tolliasutused on hädas oma erinevate ülesannete täitmisega seotud väljakutsetega. Suured väljakutsed, nagu praegune rahvatervise hädaolukord, Ühendkuningriigi ELi ühtsest turust ja tolliliidust lahkumise tagajärjed ning digitaliseerimise ja e-kaubanduse tõus, jätkuvad ja võivad isegi suureneda.

reklaam

Et anda oma täielik panus kõigi ELi kodanike heaoluks ja hõlbustada kaubandust, peavad meie tolliasutused olema varustatud tipptasemel tehniliste seadmete ja analüüsivõimalustega, mis võimaldavad tollil riskantset importi ja eksporti paremini ennustada. Tõhustatud tollikoostöö selliste peamiste rahvusvaheliste kaubanduspartneritega nagu Hiina toetab meie jõupingutusi kaubanduse hõlbustamiseks ja tagab samal ajal tõhusa kontrolli.

Taust

ELi tolliliit on kujunenud meie ühtse turu nurgakiviks, mis hoiab ELi piire turvalisena, kaitseb meie kodanikke keelatud ja ohtlike kaupade, näiteks relvade, narkootikumide ja keskkonnakahjulike toodete eest, hõlbustades samal ajal ELi kaubavahetust ülejäänud maailmaga. See annab ka tulusid ELi eelarvesse. Kuid hiljuti on selgunud, et tolliasutustel on vaja targemaid tööviise, et nad saaksid hallata oma pikka ja kasvavat kohustuste loetelu.

Tegevuskava sai kasu uudsest ettenägemisprojektist „Tolli tulevik EL-is 2040”, mille eesmärk oli luua peamiste sidusrühmade vahel ühine ja strateegiline arusaam viisidest, kuidas tulla toime praeguste ja tulevaste tolliprobleemidega, ning luua visioon, kuidas ELi toll peaks välja nägema 2040. aastal.

Rohkem informatsiooni

Täpsema info saamiseks vt Küsimused ja vastused ja Faktileht.

komisjoni tolliliidu tegevuskava

Tolli tegevuskava veebisait

Uued videoülekanded

 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid