Uute #C CommissionersDesignate kuulamised toimuvad novembris 14

| November 8, 2019

Esimeeste konverents (Euroopa Parlamendi president ja fraktsioonide juhid) otsustas reedel (8 november), et kolme uue volinikukandidaadi kuulamised toimuvad novembris 14.

Täpne ajastus näeb välja järgmine:

  • Oliver Várhelyi (Ungari), Neigbourhood and Enlargement, alates 8h-11h ruumis JAN 4Q2
  • Adina-Ioana Vălean (Rumeenia), transport, alates 13h-16h toas Jan 4Q2
  • Thierry Breton (Prantsusmaa), siseturg, ruumist 13h-16h ruumis Jan 2Q2

Finantshuvide deklaratsiooni läbivaatamine õiguskomisjonis

Parlamendi õiguskomisjon tuleb kokku novembris 12, et hinnata kandidaatide majanduslike huvide deklaratsioone.

Asjaomases poliitikakomitees ärakuulamise oluliseks eeltingimuseks on õiguskomisjoni kinnitus huvide konflikti puudumise kohta.

Kirjalikud küsimused ja vastused

Vastavate komisjonide poolt kandidaatidele esitatud kirjalikele küsimustele vastamise tähtaeg on 12i novembri töö lõpp. Tõlked on saadaval järgmisel päeval keskpäeval.

Kuulamiste struktuur

Iga kuulamine kestab kolm tundi. Volinikukandidaat teeb 15-minutilise sissejuhatava avalduse, millele järgnevad Euroopa Parlamendi liikmete küsimused. Kokku tuleb 25i küsimusi: üks minut iga küsimuse kohta, millele järgneb volinikukandidaadi vastus ja Euroopa Parlamendi liikme võimalik järelküsimus.

Hindamine

Kuulamistele järgnevad kohtumised, kus komisjonide esimees ja rühmade esindajad (koordinaatorid) hindavad volinikukandidaatide tegevust. Lisateavet hindamisprotsessi kohta leiate siin ja Töökord.

Seejärel hindab komisjonide esimeeste konverents 14i novembri õhtul toimunud kuulamiste tulemusi ja edastab oma järeldused esimeeste konverentsile. Viimane viib läbi lõpliku hindamise ja otsustab, kas lõpetada kuulamised 21i novembril toimuval koosolekul.

Täiskogu hääletus 27i novembril

Kogu komisjon tuleb valida täiskogu istungjärgul antud häälte lihthäälteenamusega, nimelise kõnega. Hääletus peaks toimuma 27 novembril

Hääletuse eel kavatseb komisjoni valitud president Ursula von der Leyen täiskogu istungil tutvustada kogu volinike kolleegiumi ja selle programmi. Tema avaldusele järgneb arutelu.

Audiovisuaalsed teenused ja veebivoog

Kõik kuulamised on avalikud ja neid saab otseülekandena jälgida. Saate neid vaadata EP Live'is siin.

Parlamendi multimeediumikeskus pakub HD-kvaliteediga videoid, kõrgresolutsiooniga fotosid ja helimaterjale (rühmitatud kuulmise järgi meediumipakettidesse)

HD-kvaliteediga videoid saab alla laadida 30-minutite jooksul pärast kuulamiste algust (otseülekanded) ja allalaadimiseks on saadaval valik kvaliteetseid fotosid.

Uus meediumitööala (passerelle Karamanlis) on saadaval ühenduvusena otseülekannete jaoks teie enda vahendusel. Kõik kohataotlused tuleb saata aadressile avplanning@europarl.europa.eu

Iga toa taga on kaamerameeskondade ja fotograafide jaoks mõeldud ala, kust saab otseülekande signaali.

Koosolekuruumid ja kuulamisruumid

Viimane rida ruumides, kus kohtuistungid toimuvad, reserveeritakse meediale. Istekohti ei saa aga eelnevalt eraldi broneerida, vaid need eraldatakse ruumis põhimõttel „kes ees, see mees”. Ajakirjanikel soovitatakse tungivalt aegsasti kohale jõuda, sest kohti ei saa tagada pärast ärakuulamise algust. Enne istungi lõppu ruumist lahkuda soovijaid kutsutakse ka tagumise väljapääsu kaudu seda vaikselt tegema.

Kui kuulata saab ruumis liiga vähe ruumi, tehakse kuulamisruumide jälgimiseks reaalajas suured ekraanid. Need on: JAN 4Q1 (Adina-Ioana Văleani ärakuulamiseks) ja JAN 6Q2 (Oliver Várhelyi ja Thierry Bretoni ülekuulamiste jaoks)

Akrediteerimine ja juurdepääs

Kuulamiste ajal pole spetsiaalne akrediteerimine vajalik. Ajakirjanikud, kellel on parlamendi väljastatud institutsioonidevaheline või iga-aastane märk, võivad parlamendi ruumidesse siseneda nagu alati.

Need, kellel pole märki, peavad taotlema parlamendi kaudu lühiajalist akrediteerimist registreerimise veebisaitja koguge nende tunnusmärgid Brüsselis asuvas pressiakrediteerimise kontoris PHS-1C029 (Paul-Henri Spaaki hoone, Rue Wiertz, pressisissepääs).

Akrediteerimisbüroo on avatud esmaspäevast neljapäevani aadressil 8h30-17h45.

Kommentaarid

Facebooki kommentaarid

Sildid: , , ,

kategooria: Esileht, EU, EU, Euroopa komisjoni, Euroopa Parlament

Kommentaarid on suletud.