#AviationTax - Holland ja veel kaheksa ELi riiki nõuavad Euroopa lennundusmaksu kehtestamist

| November 8, 2019

Võrreldes muude transpordiliikidega on lendamine praegu vaevaline ja alahinnatud, ehkki lennureisid põhjustavad umbes 2.5% kogu CO2i heitkogustest. Seetõttu kutsuvad Madalmaad koos teiste 8i EL-i riikidega uut Euroopa Komisjoni üles esitama ettepanekut mingiks lennundusmaksuks.

Oma ühisavaldus, Saksamaa, Prantsusmaa, Rootsi, Itaalia, Belgia, Luksemburg, Taani ja Bulgaaria kinnitavad koos Madalmaadega, et CO2i heitkoguseid ja muid lendamise negatiivseid mõjusid ei arvestata lennupiletite hinnas piisavalt. Riigid taotlevad ELi lähenemisviisi, et tagada võrdsed võimalused ja minimeerida ebaausat konkurentsi puudutavate vaidluste võimalus. Avalduse võttis vastu Euroopa Komisjoni volinik Frans Timmermans.

"See ei ole ainult Holland, vaid suur hulk Euroopa riike, kes peavad vastuvõetamatuks seda, et lennureisi ei maksustata erinevalt auto-, bussi- ja rongireisist," selgitas rahanduse riigisekretär Menno Snel. "Nüüd tegutsedes loodame, et see oluline teema saab alguse ka Euroopas."

Holland on üks suuremaid pooldajaid, kes kompenseerib lendamise negatiivset mõju paremate hinnameetmete abil. Juunis võõrustasime kahepäevast rahvusvahelist konverentsi, kus tehti esimesed sammud selles valdkonnas Euroopa kokkulepete poole. Samuti avaldati paber, milles käsitleti erinevaid võimalusi lendude hinnakujunduseks, mida Euroopa Komisjon võiks kasutada.

Kui 2020i lõpuks EL-i kokkulepet ei saavutata, kehtestavad Madalmaad oma riiklik lennumaks. Eelnõu on juba esitatud esindajatekojale, kus seda arutatakse enne aasta lõppu.

Kommentaarid

Facebooki kommentaarid

Sildid: , , , , , , , , , , , , ,

kategooria: Esileht, Lennundus / lennufirmad, äri, Majandus, EU, EU, Euroopa komisjoni, UK

Kommentaarid on suletud.