Ühenda meile

Kuritegevus

#Europol loob uue töögrupi inimkaubanduse vastu võitlemiseks

JAGA:

avaldatud

on

Juulis 2 käivitati Europolis ühine kontaktgrupp rändajate salakaubavedu ja inimkaubandus (JLT-MS). See uus operatiivplatvorm võimaldab kõikide ELi liikmesriikide kontaktametnikel tõhustada võitlust kuritegelike võrgustike pideva kohandamise vastu.

Uuendamine, et lahendada kõige ohtlikumad rühmad

Uus töökond, mida koordineerib Europoli Euroopa sisserändajate salakaubanduse keskus, keskendub luuretegevusele suunatud kooskõlastatud tegevusele kuritegelike võrgustike vastu, mis on seotud rändajate salakaubaveo ja inimkaubandusega. Kõigi ELi liikmesriikide kontaktametnikud ja potentsiaalselt operatiivkoostööpartnerid teevad võrgustike kindlakstegemiseks, prioriteetide seadmiseks, piiriüleste operatsioonide ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks veelgi tihedamat koostööd. JLT-MS suurendab EMSC-s juba olemasolevat toetusmehhanismi, sealhulgas analüütilisi võimalusi ja vahendeid, nagu ühine operatiivrühm (JOT) MARE ja tema teabevõrgustik (ICH). Töörühm loob ühise platvormi otsekontaktide ja parema koordineerimise ja koostöö tagamiseks õiguskaitseasutuste vahel.

Nimetage kurjategijad ja suunake kuritegelikul teel saadud tulu

JLT-MS platvorm hõlbustab ka tugevamate operatiivstrateegiate ühist arendamist, mis aitab veelgi tõhusamalt häirida rahvusvahelisi kuritegelikke võrgustikke. Töörühm võimaldab toetada ja uurida suurema arvu esmatähtsate juhtumite arvu. JLT-MSi ühisoperatsioonid keskenduvad suure väärtusega sihtmärkide (HVT) kindlaksmääramisele ja edasisele uurimisele.

Lisaks pakub uus operatsiooniplatvorm võimalust kuritegelikul teel saadud tulu suunata. Lisaks rändajate salakaubaveo ja inimkaubanduse uurimisele võimaldab see tugevdatud kooskõlastatud lähenemisviis oluliselt paralleelsete finantsuurimiste, eelkõige rahapesu ja varade sissenõudmise suurenemist ja tõhusust.

Europol’s Deputy Executive Director Operations, Wil van Gemert said: “Offering a ‘service’ in high demand, criminal networks of migrant smugglers are not shy about using violence and violating the basic human rights of their ‘clients’. Our experts helped Member States’ law enforcement agencies in tackling criminal networks during 39 Action Days on the ground, leading to more than 600 arrested suspects of migrant smuggling in 2018. The criminal networks are constantly reshaping their business models to avoid law enforcement radars. This is why through this new JLT-MS, EU Member States with the support of Europol will target even more effectively this major threat for human lives posed by criminal networks involved in migrant smuggling and trafficking of human beings.”

reklaam

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid