Euroopa Komisjon ühtlustab viimase pioneeri sagedusala, mis on vajalik #5G kasutuselevõtuks

| Võib 15 2019

Euroopa Komisjon on selle vastu võtnud Rakendusotsus 26 GHz sagedusala ühtlustamiseks traadita võrkude jaoks, mis on suur hüpe 5G kasutuselevõtu suunas kogu Euroopas. Otsusega viiakse lõpule kõigi kolme pioneerirühma koordineerimine kogu ELis.700 MHz, 3.6 GHz ja 26 GHz), mis on vajalikud 5G kasutuselevõtuks liikmesriikides.

Raadiospektri lainete ühtlustamine on piiriüleste traadita sideteenuste aluseks ning see seab ühised tehnilised tingimused nende sageduste kasutamiseks. Eriti aitab 26 GHz sagedusala kasutada uuenduslikke teenuseid, nagu kõrglahutusega videoühendus, samuti virtuaalne ja laiendatud reaalsus.

26 GHz sagedusriba ühtlustamine kogu Euroopas peab olema lõpule viidud kõikides liikmesriikides märtsikuu lõpuks 2020, kuid selle sagedusala vähemalt 1 GHz tõhus kasutamine toimub hiljemalt 2020i lõpuks. 5G avatakse kõigepealt suuremates linnades ja mööda olulisi transporditeid, samuti tööstusobjekte.

Parem spektri koordineerimine koos programmi rakendamisega Euroopa elektroonilise side koodeks, aitab täita Euroopa digitaalse majanduse ja ühiskonna tulevasi ühendusvajadusi. Spektri ühtlustamise üksikasjad on kättesaadavad siin ning samuti Faktileht. Rohkem teavet 5G Euroopa tegevuskava kohta on saadaval siin ja 5G küberjulgeolekus siin.

Kommentaarid

Facebooki kommentaarid

Sildid: , , ,

kategooria: Esileht, EU, Euroopa komisjoni

Kommentaarid on suletud.