#DigitalSingleMarket - jõustuvad uued reeglid mitte isikuandmete kohta

| Detsember 19, 2018

Määrus isiklike andmete vaba liikumine See oli pakutud Euroopa Komisjon septembris 2017 on jõustunud. Määrus oli vastu Euroopa Parlament oktoobris 2018 ja Euroopa Liidu Nõukogu novembris 2018. See võimaldab avaliku ja erasektori asutustel salvestada ja töödelda isiklikke andmeid kõikjal ELis kõige tõhusamal ja kulutõhusamal viisil ning suurendada usaldust pilvandmetöötluse vastu ning hõlbustada klientide juurdepääsu oma piltidele lepingud.

Veelgi enam, alates sellest hetkest ei saa liikmesriigid enam sundida ettevõtteid salvestama andmeid kindlas kohas. Kui kõik ELis salvestatud andmed (kas pilvedes või kohapeal) salvestatakse, säilitavad kõikides liikmesriikides pädevad asutused kõik õigused, millele nad praegu vajavad regulatiivse ja järelevalvekontrolliga juurdepääsu taotlemist.

Digitaalse ühtse turu asepresident Andrus Ansip ja digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik Mariya Gabriel ütles: "Tänase seisuga on digitaalsel ühtsel turul üks suurem takistus: kõik uued andmete lokaliseerimise piirangud on keelatud. Kõik õigustamata olemasolevad peavad kahe aasta jooksul järk-järgult kaotama. Uus isiklike andmete vaba liikumise määrus aitab kaasa Euroopa majanduse elavdamisele, majanduskasvu ja tööhõive suurendamisele ning ELi konkurentsivõimele maailmaturul. Parem andmevoog avab uusi võimalusi Euroopa alustavatel ettevõtetel ja VKEdel uute teenuste loomiseks. "

Uue määrusega luuakse ka eneseregulatsiooniprotsess, mille abil pilvede sidusrühmad (teenusepakkujad ja kasutajad) töötavad välja käitumiskoodeksid, mis võimaldavad kasutajatel kergemini teenuseosutajate vahel vahetada. Käesolev uus määrus ei mõjuta mingil moel määruse kohaldamist Andmekaitse üldmäärus (GDPR), kuna see ei hõlma isikuandmeid. Need kaks määrust toimivad koos, et võimaldada kõigi andmete vaba liikumist ELis, luues ühtse Euroopa andmete ruumi.

Lisateavet leiate nendest Küsimused ja vastused ja a Faktileht.

tags: , ,

kategooria: Esileht, Digitaalne majandus, Digitaalne ühtne turg, Digitaalne Selts, Digitaalne tehnoloogia, EU, Euroopa komisjoni