#StateAid - Komisjon kiidab heaks E306 kiirtee lõunaosa ehitamiseks Kreeka avaliku sektori vahenditest 65 miljonit eurot

| Oktoober 22, 2018

Euroopa Komisjon kiitis heaks ELi riigiabi eeskirjade Kreeka riigi toetusest € 306 miljonit kontsessionäär Kesk-Kreeka maantee projekti Kentriki Odos SA, ehitamiseks Lõuna osa Kesk-Kreeka maantee (E65). Komisjon hindas kõnealust meedet Artikkel 107 (3) c) mis lubab riigiabi teatavate majandustegevuste või -piirkondade arengu hõlbustamiseks.

Komisjon leidis, et toetusmeetmed on kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega, kuna: i) see aitab kaasa ühiste ELi huvide ja eriti ELi transpordipoliitika eesmärkide saavutamisele, kuna see toetab Üleeuroopaline teedevõrk ning parandada Sterea Ellada piirkonnas elavate Kreeka kodanike transpordiühendusi ning ii) see on projekti rakendamiseks vajalik ja proportsionaalne.

Volinik Margrethe Vestager, vastutab konkurentsipoliitika, ütles: "Ehitus Lõuna osa Kesk-Kreeka motorwaywill parandada transpordiühendusi Kreeka kodanikud piirkonnas, kooskõlas ELi transpordipoliitika eesmärkide ja lõpetamise üleeuroopalise tee võrk. Meie tänane otsus lubab Kreeka valitsusel toetada selle olulise uue kiirtee ehitamist. "

Täielik pressiteade on saadaval Internetis EN, FR, DE, EL.

tags: , ,

kategooria: Esileht, EU, Euroopa komisjoni, Kreeka, Riigiabi