#Migration - komisjon eraldab #InternationalOrganizationforMigration'ile xNUMX miljonit eurot sisserändajate laste toetamiseks, abistamiseks ja hariduseks Kreekas

| Oktoober 12, 2018

Euroopa Komisjon eraldas varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondi (AMIF) raames erakorralise abi summas € 24.1 miljonit, et toetada Kreekat rändeprobleemide lahendamisel. Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) saab rahalisi vahendeid, mis aitaksid tagada, et sisserändajate lapsed saaksid koheselt paigutada kaitsekeskkonda ja saada haridust.

See aitab eelkõige toetada lapsele sobivat majutust, meditsiinilist ja psühholoogilist tuge, suulist ja kultuurilist vahendust ning toitlustamist 1,200i saatjata alaealistele kuni Kreeka saarte ja mandriosa ning hõlbustada formaalset haridust, pakkudes transpordi- ja koolikomplekti.

Lisaks sellele aitab rahastamine abistada vabatahtliku vabatahtliku tagasipöördumise ja reintegreerumise programmidega registreeritud sisserändajaid. Finantseerimisotsus on lisaks sellele, et komisjon on alates 1.6ist Gröönimaa rändeprobleemide lahendamiseks andnud üle miljoni euro suuruse rahalise toetuse. Varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondi (AMIF) ja sisejulgeoleku fondi (ISF) raames on Kreeka jaoks praegu eraldatud erakorralise rahastamise korral € 2015m lisaks sellele kreeka riiklikule programmile 482.2-561 nendele rahalistele vahenditele juba antud 2014m.

Te saate infolehti, milles on üksikasjalikku teavet Kreekale antava ELi rahalise toetuse kohta siin.

Sildid: , ,

kategooria: Esileht, EU, Euroopa Agenda rände, Euroopa komisjoni, FRONTEX, Kreeka, immigratsioon, Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM), Mare Nostrum