Ühenda meile

Loomaveokid

S&D: "Elusloomade transport peab olema humaanne – loomade heaolu ja toidu kvaliteeti ei saa ohverdada" 

JAGA:

avaldatud

on


Pärast elusloomade vedamist käsitlevate kehtivate õigusaktide rikkumiste paljastamist, millest teatas loomade heaolu töörühm Euroopa Parlamendis, kutsub S&D fraktsioon tungivalt Euroopa Parlamenti võtma kiireloomulisi meetmeid, et vastata kodanike ootustele ja muredele.   

S&D fraktsioon nõudis, et asjaomased komisjonid, AGRI, ENVI ja TRAN, hakkaksid viivitamata koostama rakendusaruannet, milles kinnitatakse olukorda ning tehakse ettepanek vajalike ja kiireloomuliste meetmete kohta, mille üle hääletada Euroopa Parlamendi täiskogul.

S&D presidendi kohusetäitja Maria João Rodrigues ütles: „Kasum ja ettevõtlus ei saa olla ülimuslikud loomade heaolu ja miinimumnõuete järgimise vajaduse üle. Elusloomade EList transportimisega seotud julm väärkohtlemine tuleb täielikult kaotada. Transport peab olema inimlik. See võitlus pole seotud ainult loomade heaoluga, see on vajalik ka toidu kvaliteedi ja inimeste tervise kaitsmiseks.

„Euroopa avalikkuses on toidu tootmise pärast tõsine mure ja mobilisatsioon. Meie kodanikud tahavad teada, et põllumajandusloomi koheldakse hästi, olenemata sellest, kas neid tuleb tarbida nende päritoluriigis või eksporditakse neid. Paljud loomad transporditakse elusana, värske lihana tarbimiseks, üle Euroopa ja teistesse riikidesse. „Euroopa Parlamendi loomade heaolu intergrupi teave näitab selgelt, et praegust määrust 1/2005 elusloomade veo kohta rakendatakse parimal juhul ebapiisavalt ja seda ignoreeritakse sagedamini.

„See on fraktsiooni S&D jaoks vastuvõetamatu. Parlament peab tegema kõik endast oleneva, et jõustada eeskirjade rakendamine Euroopas ja selle piiridel. „See on see, mille eest meie Euroopa on mõeldud: kõrged toidukvaliteedi standardid, inimeste tervis ja austus loomade heaolu vastu. Kodanike mured ning inimlik ja jätkusuutlik areng on alati esikohal!”

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid