Komisjoni aruandes öeldakse, et tööhõive ja sotsiaalne olukord ELis paraneb

| Veebruar 13, 2018

Tugev majanduskasv, mida toetas tugev majanduskasv, kasvas tööhõive ELis 2017i kolmandas kvartalis tugevamalt kui oodatust ning sellega kaasneb ka tööpuuduse vähenemine vastavalt viimasel kvartaliaruanneel tööturu arengu kohta, tööhõive ja sotsiaalne olukord Euroopas.

Tööhõive, sotsiaalküsimused, oskused ja tööjõu liikuvuse volinik Marianne Thyssen ütles: "Kasv on Euroopas tagasi. Tööhõive ELis jõuab kõige kõrgemale tasemele, kus tööhõive on rohkem kui 236 miljonit inimest. Tööpuuduse osas väheneb see pidevalt. Me peame selle majandusliku dünaamika ära kasutama, et anda kodanikele uusi ja tõhusamaid õigusi, mida me oleme määratlenud Euroopa sammas sotsiaalseid õigusi: õiglased töötingimused, võrdne juurdepääs tööturule ja sotsiaalkaitse korralik. Nüüd peame tagama, et kõik kodanikud ja töötajad saaksid neid positiivseid arenguid tööturul kasu saada.

"Ühe aastaga suurenes tööhõive ELis 1.7%, mis esindab 4 miljonit inimest, 2.7 miljonit neist euroalas. Seda suurenemist põhjustavad peamiselt täistööajaga ja määramata töökohad. 20-64-i aastane tööhõive määr on ELis viimasel kolmel aastal pidevalt kasvanud 72.3-ile 2017i kolmandas kvartalis, mis on kõrgeim tase. Kuid liikmesriikide vahel on suured erinevused. Kvartaliaruandes kajastatud muud tööturunäitajad, nagu tööjõu tootlikkus ja Euroopa kodumajapidamiste finantsolukord, kinnitavad ka Euroopa majanduse paranemist. "

Lisateave on saadaval veebisaidil see pressiteade.

tags: ,

kategooria: Esileht, Töö, EU, EU, Euroopa 2020 strateegia, Euroopa komisjoni, Töötajate õigusi