Ühenda meile

Töö

Kaasavam nägemus hariduse ja koolituse kuni 2020

JAGA:

avaldatud

on

Tibor NAVRACSICSEelnõu ühise aruande Komisjon avaldas täna (1 september) nõuab koostöö tugevdamine hariduse ja koolituse kuni 2020 ja eriti sotsiaalse kaasatuse edendamiseks.

Komisjon täna ettepaneku tugevdada koostööd Euroopa tasandil hariduse ja koolituse kuni 2020. Selle projekti ühise aruande komisjoni ja liikmesriike täna avaldatud nõuab muuta Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide sotsiaalselt kaasava osana laiemast jõupingutusi radikaliseerumise pärast 2015 rünnakute Pariisis ja Kopenhaagenis.

Raportis tehakse ettepanek keskenduda poliitikale teravamalt, et paremini tegeleda meie ühiskonna ees seisvate kõige pakilisemate väljakutsetega. Aruandes välja toodud kuus uut prioriteeti hõlmavad inimeste oskuste ja tööhõive väljavaadete parandamist ning avatud, uuenduslike ja digitaalsete õpikeskkondade loomist, samal ajal võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise ja kodanikuaktiivsuse põhiväärtuste kasvatamist.

Haridus, kultuur, noorsootöö ja spordi volinik Tibor NAVRACSICS (pildil) ütles: „Noored eurooplased seisavad silmitsi ühiste väljakutsetega, mis vajavad ühiseid vastuseid. Radikaliseerumisoht näitab, kui kiiresti peame parandama haridusvõimalusi kõigis meie kogukondades. Koos haridusministritega tugevdame oma ühist tööd, et vähendada koolist väljalangemist, võidelda sotsiaalse tõrjutusega ja toetada mitmekesiseid klassiruume kogu Euroopas.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja tööjõu liikuvuse volinik Marianne Thyssen lisas: „Noorte tööhõive on selle komisjoni peamine prioriteet. Asjakohaseid ja kvaliteetseid oskusi on täna töö leidmiseks vaja rohkem kui kunagi varem. Parem koostöö hariduse ja koolituse vallas aitab tõsta oskuste ja pädevuste taset, et lahendada oskuste ebakõla ning seega toetada noori eurooplasi edukalt tööturule sisenemisel.

Nõukogu peaks võtma aruande aasta lõpuks. Aruanne sisaldab ka ettepaneku kehtestada uued prioriteedid 5 aastat, asendades eelmise 3 aastaste tsüklitena, et võimaldada pikemaajalist mõju. Kuus uusi prioriteete komisjoni pakutud on:

  • Asjakohaste ja kõrge kvaliteediga oskusi ja pädevusi, mis keskenduvad tulemustele, tööalast, innovatsiooni ja kodanikuaktiivsust;
  • kaasav haridus, võrdõiguslikkus, mittediskrimineerimine ja kodanikuoskuste edendamine;
  • avatud ja innovaatiline hariduse ja koolituse, sealhulgas täielikult omaks digitaalajastul;
  • tugevat toetust haridustöötajatele;
  • läbipaistvuse ja tunnustamise oskusi ja kvalifikatsiooni õppimise soodustamiseks ja tööjõu liikuvust ning;
  • jätkusuutlikke investeeringuid, tulemuslikkust ja tõhusust haridus- ja koolitussüsteemi.

Taust

reklaam

Asutatud mai 2009, haridus ja koolitus 2020 (ET 2020) pakub liikmesriikidele, komisjonile ja õppeasutused, kus vahetatakse häid tavasid, informatsiooni ja nõuandeid poliitilisi reforme. Komisjon koordineerib seda vahendit koostöö.

ETA 2020 strateegiline raamistik hõlmab õppimise kõigi vormide ja kõigil elukestva õppe protsessi, sealhulgas väikelaste hariduse andschools kuni kõrghariduseni, kutsehariduse ja -koolituse ning täiskasvanuhariduse.

2014is alustasid komisjon ja liikmesriigid vahehindamist, et hinnata 2012i edusamme ning aidata ette valmistada järgmisi prioriteete koostööks hariduse ja koolituse valdkonnas Euroopa tasandil. Selle tegevuse raames viidi 2014i ajal läbi sõltumatu hindamine, mitmed riiklikud aruanded ja konsultatsioonid riiklike ametnike, Euroopa tööturu osapoolte ja teiste haridus- ja koolitusspetsialistidega. Selle analüüsi järeldused kajastuvad ET 2020i ühisaruandes, mille täna esitles komisjon.

Novembris komisjon esitab ka 2015 Haridus ja koolitus Monitor, igal analüüs edusammud hariduse seatud all Euroopa 2020 strateegia. Peamised peamiste eesmärkide hulka kooli poolelijätmise ja lõpetatud kõrghariduse tasemel.

Komisjon esitab peagi ka esitatud eelnõu Euroopa Liidu noorte aruanne, milles antakse ülevaade Euroopa koostöö noortevaldkonnas aastatel 2013-2015. See aruanne esmatähtsaid küsimusi nagu noorte töötus, sotsiaalne kaasatus ja noorte osalus.

Rohkem informatsiooni

ET 2020 ÜHISARUANDE

ET 2020 töödokumendis

ET 2020 nõukogu mai järeldused 2009i kohta

Post-Pariis teabeleht

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid