Ühenda meile

Tuuleenergia

Muutuste tuulte jõustamine: Türkiye roll ELi energia üleminekul

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Euroopa Liit seisab silmitsi ainulaadse võimalusega maailmas, mida üha enam määravad geopoliitilised pinged, majanduslikud ebastabiilsused ja kliimamuutustega tegelemise kiireloomulisus. Nõudlus taastuvenergia, eriti tuuleenergia järele on hüppeliselt kasvanud erinevate tegurite, sealhulgas ülemaailmsete tarneahela katkestuste ja ELi energiajulgeoleku püüdluste tõttu. Kuna oleme nende ebakindlate aegade tunnistajaks, on oluline tunnistada märkimisväärset mõju, mida Türkiye tuuletööstus võib piirkondliku energiastabiilsuse ja jätkusuutlikkuse edendamisel avaldada - kirjutab İbrahim Erden, Türgi tuuleenergia assotsiatsiooni (TWEA) esimees.

Euroopa kontinent koos ülejäänud maailmaga on koronaviiruse pandeemia ajal seisnud silmitsi väljakutsetega, mis on seotud Kaug-Idast pärinevate tarneahelate katkestustega. Sellised ülemaailmsed kaubateede häired on toonud esile tarneahelate haavatavuse tänapäevastes majandustes. Pandeemiajärgne energiahindade tõus on julgustanud ELi uurima objektiivselt alternatiivseid ja säästvaid energiaallikaid.

Selles kontekstis on tuuleenergia tööstus muutunud lootuse sümboliks. Tuuleenergia kiire tõus ei ole pelgalt ökoloogiline otsus, vaid majanduslik nõue. Tegelikult on taastuvatele energiaallikatele üleminek ELi energiajulgeoleku ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise kohustuse jaoks ülioluline. See üleminek sõltub tarneahela probleemide kitsaskohtadest ülesaamisest, mida saab lahendada tarneahela riskide vähendamise ja asjakohaste tuuleenergia tarneahela allikate lähedalasumisega.

Potentsiaalne lahendus

Türkiyel on piirkonna suuruselt neljas tuuletööstus, mis muudab selle ainulaadse positsiooni, et pakkuda sellele tarneprobleemile lahendust. Türgi tuulesektor on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud ja jõudis 12 GW-ni, samas kui see kasv uhkeldas tööstusliku infrastruktuuriga, mis konkureerib maailma parimatega. Selle kasutamata potentsiaali ärakasutamine võib pakkuda lahendust energiaprobleemile.

Kuna muutuste tuuled koguvad jõudu, on EL-i liikmesriikidel ülioluline tunnistada Türkiye tööstuslikku võimekust. Edendades Türkiye praeguse tuuleenergia infrastruktuuri sügavamat mõistmist, saab EL parandada nii oma energiavarustuse kindlust kui ka kahepoolseid kaubandussuhteid. Kasuliku koostöö võimalused on tohutud ning Türkijesse investeerides ja selle hästi põhjendatud kohaliku tarneahelaga koostööd tehes saab EL luua aluse säästvale ja harmoonilisele energiatulevikule.

Ajastul, mil ülemaailmsed tarneahelad on näidanud haavatavust, on mitmekesistamine hädavajalik. Türkiye asub strateegiliselt Euroopa ja Aasia ristumiskohas, mistõttu on see ELi taastuvenergia varustusvõrkude jaoks oluline keskus. See partnerlus võib energiasektorit ümber kujundada ja sillutada teed puhtama ja turvalisema tuleviku poole.

reklaam

Selle väljavaate ulatuse täielikuks mõistmiseks on vaja mõista statistikat. Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsiooni WindEurope aruanne „2022 European Wind Statistics and 2023–2027 Outlook” näitas, et 2022. aastal lisas Euroopa 19 gigavatti uut tuuleenergia võimsust ja EL-16 piires paigaldati 27 gigavatti. See summa jääb aga tunduvalt väiksemaks, kui EL vajab 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks. Märkimisväärse osa moodustasid maismaatuuleseadmed, mis moodustasid 87% hiljuti lisandunud tuulevõimsusest Euroopas. Kokku on Euroopa tuuleenergia koguvõimsus praegu 255 gigavatti.

Aruande kohaselt oli Türkiye üks parimaid riike, kes panustasid oluliselt Euroopa tuuleenergia infrastruktuuri. Riik on tõusnud tuuleenergia vallas suureks tegijaks ja on paigaldatud võimsuse poolest kuuendal kohal. Aruandes märgiti veel, et Türkiye tuuleenergia võimsus kasvas 867. aastal 2022 megavati võrra, mis viis installeeritud koguvõimsuse 11,969 XNUMX megavatini, võrreldes eelmise aasta edetabeliga.

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) ütleb, et EL suurendab energiakriisile reageerimiseks jõupingutusi tuuleenergia kasutuselevõtuks ning REPowerEU kavas ja rohelise kokkuleppe tööstuskavas sätestatud uute poliitikate ja eesmärkide kasutuselevõtt on eeldatavasti kasulik. keskset rolli tuuleenergiasse investeerimise stimuleerimisel. Türkiye võib selles kontekstis ja tema käsutuses olevaid andmeid arvesse võttes veelgi kaasa aidata ELi tegevuskavale, et saavutada oma tulevaste plaanide eesmärke.

Sõjast juhitud julgeolekuohud

Käimasolev sõda Venemaa ja Ukraina vahel on oluliselt mõjutanud ülemaailmset energiajulgeolekut, eriti Euroopas. Olulise nafta- ja gaasieksportijana on Venemaa sõjategevus häirinud nende ressursside tarnimist ja toonud kaasa nende ressursside hinnatõusu, mis on põhjustanud hindade tõusu ning muret energiapuuduse ja elektrikatkestuste pärast mõnes Euroopa riigis.

Need energiajulgeoleku väljakutsed avaldavad Euroopale tõenäoliselt pikaajalist mõju. Sõda näitas Euroopa vastuvõtlikkust energiavarustuse häiretele ja takistas kliimaeesmärkide saavutamist. Lisaks töökindla ja kulutõhusa energiavarustuse tagamise pakiliste probleemidele on konflikt toonud kaasa ka pikaajalised tagajärjed energiajulgeolekule. Investeerimine uutesse energiaalgatustesse on edasi lükatud ning koostöö Venemaaga energiaprobleemide osas on sõja tõttu muutunud keerulisemaks.

See rõhutab vajadust kasutada ära Türkiye potentsiaali piirkondliku energiakeskusena ja tunnustada seda ELi juhtivate partneritena taastuvenergia ja tarneahelate vallas, et maandada energia- ja tarnehäiretega seotud riske.

Kuna ELi eesmärk on saavutada oma ambitsioonikad taastuvenergia eesmärgid ja vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 55. aastaks 2030%, peavad poliitikakujundajad kasutama kõiki olemasolevaid ressursse. Türkiye tuuletööstus on mõjuv võimalus püüdluste ja tegude vahelise lõhe ületamiseks.

EL on kriitilises punktis, seistes silmitsi väljakutsega kindlustada oma energiavarustus, edendades samal ajal ülemaailmset võitlust kliimamuutuste vastu. Türkiye vastupidav tuuletööstus pakub praktilist, tõhusat ja vastastikku kasulikku lahendust. Suurendades teadlikkust Türkiye võimekusest ja investeerides sellesse koostöösse, võib EL avastada tuleviku, mida iseloomustavad energiajulgeolek, jätkusuutlikkus ja ühine heaolu. Euroopa Liit peaks tuuleenergia pakutavat kestvat energiaallikat ära kasutama, kuna puhuvad muutuste tuuled.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid