Ühenda meile

keskkond

Kriitilised toorained: parlamendiliikmed toetavad plaane kindlustada ELi varustus ja suveräänsus 

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Tööstuskomitee võttis vastu meetmed strateegilise tooraine tarnimise suurendamiseks, mis on üliolulised, et tagada ELi üleminek jätkusuutlikule, digitaalsele ja suveräänsele tulevikule.

Neljapäeval (7. septembril) tugeva häälteenamusega vastu võetud kriitiliste toorainete seaduse eesmärk on võimaldada Euroopal ambitsioonika kursimuutusega kiirendada Euroopa suveräänsuse ja konkurentsivõime poole. Täna vastu võetud raport vähendab bürokraatiat, edendab innovatsiooni kogu väärtusahelas, toetab VKEsid ning soodustab alternatiivsete materjalide ning keskkonnasõbralikuma kaevandamise ja tootmismeetodite uurimist ja arendustegevust.

strateegiline partnerlus

Aruandes rõhutatakse, kui oluline on tagada ELi ja kolmandate riikide vaheline strateegiline partnerlus kriitiliste toorainete osas, et mitmekesistada ELi tarneid – võrdsetel alustel, millest saavad kasu kõik pooled. See sillutab teed pikaajalistele partnerlustele teadmiste- ja tehnoloogiasiirde, koolituse ja kvalifikatsiooni tõstmisega uute töökohtade jaoks, millel on paremad töö- ja sissetulekutingimused, samuti kaevandamine ja töötlemine parimate ökoloogiliste standardite järgi meie partnerriikides.

Parlamendiliikmed nõuavad ka suuremat keskendumist teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis puudutab asendusmaterjale ja tootmisprotsesse, mis võiksid asendada tooraineid strateegilistes tehnoloogiates. See seab ringluseesmärgid, et soodustada strateegilisema tooraine eraldamist jäätmetest. Parlamendiliikmed rõhutavad ka vajadust vähendada ettevõtete ja eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) bürokraatiat.

Juhtiv meeskond Nicola Beer (Renew, DE) ütles: „Tööstuskomitee saadab tugeva häälteenamusega enne kolmepoolset läbirääkimist tugeva signaali. Kokkulepitud aruanne annab selge plaani Euroopa varustuskindluse kohta koos teadusuuringute ja innovatsiooni tõukega kogu väärtusahela ulatuses.

„Selle asemel, et saada liiga palju ideoloogiapõhiseid toetusi, tugineb see kiiretele ja lihtsatele heakskiitmisprotsessidele ning bürokraatia vähendamisele. Vastuseks geopoliitilistele murrangutele loob see eeldused erainvestoritele suunatud majanduslike stiimulite pakkumiseks Euroopas tootmise ja ringlussevõtu kontekstis. Samal ajal tugineb see strateegiliste partnerluste laiendamisele kolmandate riikidega. Alus Euroopa kursile avatud, majandusliku ja geopoliitilise suveräänsuse suunas on rajatud,” lisas ta.

reklaam

Järgmised sammud

Eelnõu võeti komisjonis vastu 53 poolt- ja 1 vastuhäälega, erapooletuks jäi 5 liiget. See pannakse täiskogu hääletusele 11.–14. septembri täiskogu istungjärgul Strasbourgis.

Taust

Elektriautod, päikesepaneelid ja nutitelefonid – kõik need sisaldavad kriitilist toorainet. Need on meie kaasaegsete ühiskondade elujõud. Praegu sõltub EL teatud toorainetest. Kriitilised toorained on ELi keskkonnasäästliku ja digitaalse ülemineku jaoks üliolulised ning nende tarnimise tagamine on Euroopa Liidu majandusliku vastupanuvõime, tehnoloogilise juhtpositsiooni ja strateegilise autonoomia jaoks ülioluline. Pärast Venemaa sõda Ukraina vastu ja Hiina üha agressiivsemat kaubandus- ja tööstuspoliitikat on geopoliitiline tegur saanud ka koobalt, liitium ja muud toorained.

Seoses üleilmse üleminekuga taastuvenergiale ning meie majanduste ja ühiskondade digitaliseerimisele kasvab nõudlus mõne sellise strateegilise tooraine järele lähikümnenditel kiiresti.

Rohkem informatsiooni 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid