Ühenda meile

CO2 heitkoguste

Lennukite ja laevade heitkoguste vähendamine: ELi meetmete selgitus 

JAGA:

avaldatud

on

Lennukite ja laevade heitkogused suurenevad, samas kui EL soovib saavutada süsinikuneutraalsuse 2050. aastaks. Lugege ELi meetmete kohta nende heitkoguste vähendamiseks Ühiskond.

Vaatamata sellele, et see moodustab vaid umbes 8% ELi heitkogustest, lennunduse ja laevanduse heitkogused suurenevad. Püüdes vähendada ELi heitkoguseid 55. aastaks 2030% ja jõuda 2050. aastaks nullini, on ELil ambitsioonikad plaanid kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Seadusandliku paketi nimega Fit for 55 eesmärk on täita ELi rohelise kokkuleppe eesmärgid, sisaldab ettepanekuid mõlema sektori heitkoguste vähendamiseks.

Loe edasi ELi eesmärgid ja meetmed heitkoguste vähendamiseks.

Lennunduse heitkogustega kauplemise parandamine

EL on astunud samme, et: vähendada lennunduse heitkoguseid selle kaudu Heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS). See kohaldab lennundussektoris niinimetatud ülempiiri ja kaubanduse reegleid, kus lennuettevõtjad peavad oma heitkoguste katmiseks heitkoguse kvoote tagastama. Et vältida ELi ettevõtete ebasoodsasse olukorda asetamist, kehtib heitkogustega kauplemise süsteem praegu ainult Euroopa Majanduspiirkonna lendudele – mis hõlmab kõiki ELi riike ning Islandit, Liechtensteini ja Norrat – ning suurem osa kvoote jagatakse lennufirmadele. tasuta.

8i juunis 2022 Parlament hääletas lennunduse heitkogustega kauplemise süsteemi läbivaatamise poolt. Et viia kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine lennundussektoris vastavusse Pariisi kokkuleppega, nõuavad saadikud, et saastekvootidega kauplemise süsteem kehtiks kõikidele Euroopa Majanduspiirkonnast väljuvatele lendudele, sealhulgas lendudele, mis maanduvad väljaspool piirkonda.

Parlament soovib lennundusele eraldatavate kvootide tasutamise järk-järgult kaotada enne 2025. aastat, kaks aastat enne Euroopa Komisjoni ettepanekut. Saadikud soovivad kasutada 75% lennunduse saastekvootide enampakkumisel saadud tulust innovatsiooni ja uute tehnoloogiate toetamiseks.

Nüüd alustab ta läbirääkimisi ELi riikidega reeglite lõpliku vormi üle.

Lahenduste leidmine lendudeks väljaspool Euroopat

reklaam

Seni on saastekvootidega kauplemise süsteem peatatud lendudele, mis väljuvad või saabuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Eesmärk on anda aega võrreldava rahvusvahelise süsteemi väljaarendamiseks ja vältida konflikte rahvusvaheliste partneritega.

EL teeb aga koostööd Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon rakendada ülemaailmset turupõhist meedet, mida tuntakse kui Korsia, millega lennufirmad saavad oma heitkoguseid kompenseerida, investeerides rohelistesse projektidesse, näiteks istutades puid.

Meretranspordi heitkoguste vähendamine

16. septembril 2020 hääletasid saadikud selle poolt sealhulgas meretransport ELi heitkogustega kauplemise süsteemi alates 2022. aastast ja kehtestada laevandusettevõtetele siduvad nõuded vähendada 2. aastaks CO40 heitkoguseid vähemalt 2030%.

Parlamendiliikmete arvates ei olnud komisjoni esialgne ettepanek vaadata läbi suurte laevade süsinikdioksiidi heitkoguste ja kütusekulu seire ELi eeskirjad, et viia see kooskõlla ülemaailmsete reeglitega, arvestades tungivat vajadust kõigi majandussektorite süsinikdioksiidiheite vähendamiseks.

27. aprillil 2021. a Parlament kordas vajadust laevatööstuse heitkoguseid oluliselt vähendada ja selle lisamine ELi heitkogustega kauplemise süsteemi. Samuti rõhutati konkurentsivõimele ja töökohtadele avaldatava mõju hindamise tähtsust ning tõsteti võimalikku ohtu süsinikdioksiidi lekke.

Parlament soovib järgmisi meetmeid, et aidata merendussektoril muutuda kliimaneutraalsele Euroopale üleminekul puhtamaks ja tõhusamaks:

  • Raskete kütteõlide järkjärguline kaotamine koos kompenseerimisega alternatiivkütuste maksuvabastuste kaudu
  • Euroopa sadamate dekarboniseerimine, digitaliseerimine ja automatiseerimine
  • Reguleeritud juurdepääs ELi sadamatele kõige saastavamatele laevadele
  • Tehnilised täiustused, nagu laeva kiiruse optimeerimine, innovatsioon hüdrodünaamikas uutes tõukejõusüsteemides

Osana Fit for 55 seadusandlikust paketist tegi komisjon 2021. aasta juulis ettepaneku ajakohastada saastekvootidega kauplemise süsteemi, sealhulgas laiendada seda meretranspordile, nagu parlament nõudis. 17. mail 2022 keskkonnakomisjoni liikmed toetas ettepanekut. Juunis saatis täiskogu kaubandussüsteemi reformi tagasi komisjonile õigusloomega seotud edasine töö. Parlamendiliikmed arutavad muudetud ettepanekut 22.–23. juunil toimuval täiskogu istungil.

Veel transpordi heitkoguste vähendamisest

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid