Ühenda meile

Euroopa rohelise pealinna

Seadusandjad jõudsid kokkuleppele uue standardi osas, et võidelda võlakirjaturgude rohepesuga 

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

EL-i läbirääkijad saavutasid teisipäeval, 28. veebruaril kokkuleppe, millega luuakse oma klassi esimene standard roheliste võlakirjade emiteerimiseks. ECON.

“Euroopa roheliste võlakirjade standard” (EUGBS), mida võlakirju emiteerivad ettevõtted võivad järgida, võimaldab eelkõige investoritel suunata oma investeeringuid kindlamalt jätkusuutlikumatele tehnoloogiatele ja ettevõtetele. Samuti annab see võlakirja väljastavale ettevõttele suurema kindlustunde, et nende võlakiri sobib investoritele, kes otsivad oma portfellis rohelisi võlakirju. Standard on kooskõlas horisontaalsemate taksonoomiat käsitlevate õigusaktidega, mis määratlevad, milliseid majandustegevusi võib pidada keskkonnasäästlikuks.

Lepinguni jõudsid EP läbirääkijad, keda juhtis raportöör Paul Tang (S&D, NL) ja ELi eesistujariik Rootsi. See võimaldab investoritel tuvastada kvaliteetseid rohelisi võlakirju ja ettevõtteid, vähendades sellega rohepesu, selgitada võlakirjade emitentidele, millist majandustegevust saab võlakirjast saadava tuluga ette võtta, kehtestada selge aruandlusprotsess võlakirjade müügist saadud tulu kasutamise kohta, ja standardiseerida väliste ülevaatajate kontrollimistööd, mis suurendab usaldust läbivaatamisprotsessi vastu.

läbipaistvus

Kõik ettevõtted, kes otsustavad rohelist võlakirja turustades standardit kasutada, peavad avalikustama palju teavet võlakirjast saadava tulu kasutamise kohta, kuid samuti peavad nad näitama, kuidas need investeeringud kaasavad ettevõtte kui terviku üleminekukavadesse. Seetõttu nõuab standard ettevõtetelt üldist rohelist üleminekut. Standardi vastuvõtmine tagab investoritele ka selle, et võlakiri on taksonoomiaga kooskõlas.

Avalikustamisnõudeid, mis on esitatud näidisvormingutes, saavad kasutada ka võlakirju emiteerivad ettevõtted, kes ei suuda täita kõiki EUGBS-i kvalifitseerumise nõudeid. Need ettevõtted alluksid seega ambitsioonikatele läbipaistvusnõuetele ja saaksid seeläbi kasu investorite suuremast usaldusest.

Välised arvustajad

reklaam

Määrusega luuakse registreerimissüsteem ja järelevalveraamistik Euroopa roheliste võlakirjade väliste ülevaatajate jaoks – sõltumatutele üksustele, kes vastutavad võlakirja rohelisuse hindamise eest. Sama oluline on see, et määrus sätestab, et kõik tegelikud või isegi potentsiaalsed huvide konfliktid tuvastatakse, kõrvaldatakse või juhitakse nõuetekohaselt ning avalikustatakse läbipaistval viisil. Võib välja töötada tehnilisi standardeid, mis täpsustavad huvide konflikti haldamise hindamise kriteeriume.

Paindlikkus

Kuni taksonoomiaraamistiku täieliku toimimiseni lubasid seadusandjad investeerida 15% rohelise võlakirja tulust majandustegevusse, mis vastab taksonoomianõuetele, kuid mille jaoks ei ole veel kehtestatud kriteeriume, mis määraksid kindlaks, kas tegevus aitab kaasa rohelise eesmärgi saavutamisele (tehnilised sõelumiskriteeriumid).

Raportöör Paul Tang ütles: „100 triljoni euro suuruse iga-aastase tehinguga on Euroopa võlakirjaturg ettevõtete ja valitsuste jaoks kõige populaarsem rahaliste vahendite hankimise võimalus. Täna õhtul on EL astunud suure sammu selle tohutu turu rohelisemaks muutmiseks, võttes vastu maailmas esimese roheliste võlakirjade määruse. Kuid oleme ka kaugemale jõudnud, sidudes rohelised võlakirjad ettevõtte kui terviku üldise rohelise üleminekuga.

See määrus loob kullastandardi, mille poole võivad rohelised võlakirjad pürgida. See tagab, et kogutud raha tuleb suunata rohelistele tegevustele ning et võlakirju kontrollivad professionaalsed ja sõltumatud kolmandatest osapooltest ülevaatajad. See on praegustest turustandarditest erinev maailm.

Parlamendil õnnestus lisada ka raamistik roheliste ja jätkusuutlikkusega seotud võlakirjade avalikustamise kohta, mis tahavad näidata, et suhtuvad oma rohelistesse nõuetesse tõsiselt, kuid ei suuda veel järgida kullastandardi rangeid standardeid. Selge avalikustamissüsteemiga vaadeldakse tõenäoliselt kasvava kahtlusega kõiki rohelisi võlakirju, mis seda süsteemi ei kasuta.

Taust

Rohelised võlakirjad võivad mängida üliolulist rolli vähese CO2007-heitega majandusele ülemineku rahastamisel ning aidata mobiliseerida ambitsioonikate kliima- ja jätkusuutlikkuseesmärkide saavutamiseks vajalikku kapitali. Roheliste võlakirjade turg on alates 2021. aastast näinud eksponentsiaalset kasvu, kusjuures aastane roheliste võlakirjade emissioon ületas 75. aastal esimest korda poole triljoni USA dollari piiri, mis on 2020% rohkem kui XNUMX. aastal. Euroopa on kõige viljakam emissioonipiirkond, kusjuures 51. aastal emiteeritakse ELis 2020 % roheliste võlakirjade ülemaailmsest mahust. Roheliste võlakirjade emissioon on võlakirjade koguemissiooniga võrreldes siiski väike, moodustades ligikaudu 3–3.5 % võlakirjade üldisest emissioonist.

Rohkem informatsiooni 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid