Ühenda meile

Bioloogiline mitmekesisus

Ookeani bioloogiline mitmekesisus: ülemaailmne kokkulepe ressursside ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säästva kasutamise kohta avamerel

JAGA:

avaldatud

on

Ülemaailmsed läbirääkimised on lõppenud olulise avamerelepingu üle, mille eesmärk on kaitsta ookeani, võidelda keskkonnaseisundi halvenemisega, võidelda kliimamuutustega ja vältida bioloogilise mitmekesisuse vähenemist.

Uus leping võimaldab rajada avamerel ulatuslikud merekaitsealad, mis on samuti vajalikud ülemaailmsete kohustuste täitmiseks Kunming-Montreali ülemaailmne bioloogilise mitmekesisuse kokkulepe Eelmise aasta detsembris sõlmiti lepingu, mille eesmärk on kaitsta 30. aastaks vähemalt 2030% ookeanist. Esimest korda nõuab leping ka majandustegevuse mõju hindamine avamere bioloogilisele mitmekesisusele. Arengumaid toetatakse nende osalemisel uue lepingu sisse ja elluviimiseks tugeva suutlikkuse suurendamise ja meretehnoloogiasiirde komponendi kaudu, mida rahastatakse erinevatest avalik-õiguslikest ja eraallikatest, ning õiglase mehhanismi kaudu mere geneetilistest ressurssidest saadava võimaliku kasu jagamiseks.

See leping „Bioloogiline mitmekesisus väljaspool riiklikku jurisdiktsiooni”, lepiti täna kokku 5th Valitsustevaheline konverents New Yorgis, on enam kui kümneaastase ülemaailmse tegevuse vili, et leida lahendusi sellele üliolulisele ülemaailmsele keskkonnaprobleemile. The EL ja tema liikmesriigid on juhtinud BBNJ kõrgete ambitsioonide koalitsioonmis mängis kokkuleppe saavutamisel võtmerolli. Koalitsioon koondab 52 riiki, kes on kõrgeimal poliitilisel tasandil pühendunud ambitsioonikate tegevuste saavutamisele ookeani kaitseks. See oli käivitatud ühe ookeani tippkohtumisel 2022 Brestis presidendi poolt von der Leyen koos nõukogu eesistujariigi Prantsusmaaga.

Järgmised sammud

Nüüd, kui läbirääkimised on lõppenud, jõustub leping, kui 60 riiki on selle ratifitseerinud. EL töötab selle nimel, et see toimuks kiiresti ja et aidata arenguriikidel selle rakendamiseks valmistuda. Lõpuni, EL on ülemaailmse ookeaniprogrammi raames lubanud 40 miljonit eurot ja on kutsunud kõrgete ambitsioonide koalitsiooni liikmeid tegema sama oma võimaluste piires.

Lepingu ametlik vastuvõtmine toimub pärast seda, kui ÜRO keeltes õiguslik läbivaatamine on lõpule viidud.

Taust

reklaam

Avameri pakuvad inimkonnale hindamatut ökoloogilist, majanduslikku, sotsiaalset ja toiduga kindlustatust kasu ning vajavad kiiret kaitset.

Riiklikust jurisdiktsioonist väljapoole jäävad alad hõlmavad peaaegu kahte kolmandikku maailma ookeanist, sealhulgas avamerest ja merepõhjast, mis ei kuulu riikliku jurisdiktsiooni alla. Need sisaldavad mereressursse ja bioloogilist mitmekesisust ning pakuvad inimkonnale hindamatut ökoloogilist, majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist, teaduslikku ja toiduga kindlustatust. Siiski avaldavad neile üha suuremat survet saaste (sealhulgas müra), ülekasutamine, kliimamuutused ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine.

Nende väljakutsetega silmitsi seistes ja pidades silmas tulevikus kasvavat nõudlust mereressursside järele muu hulgas toidu, ravimite, mineraalide ja energia järele, nõustus valdav enamus riike, et on vaja seda avamerelepingut, mis on uue rakenduslepingu vormis. ÜRO mereõiguse konventsiooni (UNCLOS) alusel, et kaitsta ja säästvalt kasutada nende piirkondade ressursse. Lepinguga rakendatakse veelgi UNCLOSis kehtivaid põhimõtteid, et saavutada avamerel toimuva tegevuse terviklikum juhtimine. Need põhimõtted hõlmavad kohustust teha koostööd, kaitsta ja säilitada merekeskkonda ning viia läbi tegevuste eelnev mõju hindamine.

Käesolev rakendusleping on kolmas omataoline pärast 1994. aastal sõlmitud merepõhja kaevandamist ning 1995. aastal piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude majandamist käsitlevat erikokkulepet. Uus leping viiks UNCLOSi kiirusega vastavusse pärast seda toimunud arengute ja väljakutsetega. töötati välja kolmkümmend aastat tagasi ja see toetaks veelgi säästva arengu tegevuskava 2030, eelkõige säästva arengu eesmärgi 14 ("Elu vee all") saavutamist.

Rohkem informatsiooni

Komisjoni veebisait ambitsioonika koalitsiooni ja BBNJ läbirääkimiste kohta „Ookeani kaitsmine, aeg tegutseda”

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid