Ühenda meile

Loomade heaolu

Linnugripi tont tähendab, et loomade tervis peab olema Euroopa Parlamendi prioriteet

JAGA:

avaldatud

on

Autor Roxane Feller, Euroopa loomatervishoiu ühenduse AnimalhealthEurope peasekretär

Kasvav risk haigestuda kariloomahaigustesse – nagu maailm on tunnistajaks linnugripi levik piimakarja jaoks – just seepärast on EL juba pikka aega olnud oma põllumajandus- ja toidusüsteemides loomade tervise parandamise eestvedaja. Kiirus, millega vaktsiinid Näiteks töötati välja ja kasutati kariloomade kaitsmiseks lammaste katarraalse palaviku viiruse puhangute eest viimastel nädalatel, mis näitavad Euroopa loomatervishoiusektori tipptasemel olemust.

Ometi ei ole selliste haiguste nagu linnugripp oht kontinendi toiduvarude ainsaks väljakutseks. Kasvavad kliimamõjud, sealhulgas suurenev kuumus, põud ja üleujutused, seavad Euroopa põllumajandustootjatele ka suurema koormuse säästvamalt toitu toota.

Kuna juulis astub ametisse uus parlament, peavad ELi poliitikakujundajad jätkama selle tugeva mandripoolse loomade tervise toetamise pärandi ärakasutamist.

See mitte ainult ei võimalda põllumajandustootjatel mandrit säästvamalt toita, vaid suurendab ka nende vastupanuvõimet kogu maailmas kasvavate kliima- ja haigusprobleemide vastu. Vaatamata drastilisi muutusi ELi Parlamendi koosseisus pärast hiljutisi valimisi peaks loomade hea tervis jääma erakondadeüleseks prioriteediks, kuna see on meie kõigi inimeste ja keskkonna tervise parandamise aluseks.

Loomatervise seadmine prioriteediks tähendab esmalt, et ELi poliitikakujundajad peavad tunnistama loomade tervist bloki tulevikuplaanis kesksel kohal.

EL peab tagama, et toetus loomatervishoiu sektorile ja selle panus bloki tegevuskava saavutamisse – alates heitkoguste vähendamine kontinendi jätkusuutlikkuse parandamiseks toiduainete tootmise – seatakse prioriteediks käimasolevate õigusaktide ja dialoogide kaudu.

reklaam

Näiteks võib loomatervishoiu sektor mängida tulemustes võtmerolli Strateegiline dialoog, mille EL käivitas, et kujundada kontinendi põllumajanduse tulevikku, mis toetab paremini põllumehi ja nende vajadusi.

Paremate tervishoiumeetmete toetamine kontinendi kariloomadele, olgu selleks siis uute tehnoloogiate, nagu vaktsiinid, või veterinaararstide koolitamise kaudu, võib tuua Euroopa põllumajandustootjatele ja kogukondadele, keda nad teenindavad, palju kasu.

See mitte ainult ei kaitseks põllumeeste elatist kasvavate haigusohtude eest, vaid aitaks tagada ka säästvama toidutootmise ja väiksemad kahjud haigustest. Seetõttu ei saa Euroopa põllumajandustootjatele tulevikus toetust anda ilma loomade paremat tervist käsitlevate säteteta.

Teiseks tuleb loomatervishoiusektori täieliku potentsiaali ärakasutamiseks ning tervise ja jätkusuutlikkuse parandamiseks säilitada konkurentsivõimeline Euroopa veterinaarmeditsiini sektor.

Selle saavutamiseks peavad eeskirjad ja poliitika kajastama loomakasvatussektori tegelikku olukorda, toetades ettenägelikumat lähenemist loomatervisele ja selle paljusid eeliseid.

Prantsusmaa hiljutine vaktsineerimiskampaania näiteks pardide jaoks oli tõhus vastus linnugripi ohule, kuid samal ajal demonstreeris väljakutseid, mis tulenevad mõnikord vastuolulisest poliitikakeskkonnast loomade tervise ja heaolu ning kaubanduse suhtes.

Näiteks, kuigi vaktsineerimine aitas kahtlemata päästa elusid ja kaitsta Prantsusmaa põllumeeste elatist, käivitas see samm siiski Prantsusmaa kaubanduspartnerite impordipiirangute laine.

Kuid vaatamata nendele väljakutsetele on Euroopa loomatervishoiu valdkonnas jätkuvalt maailmas juhtpositsioonil ja peab seda pärandit veelgi kinnistama.

Euroopa poliitikakujundajad saavad seda teha, jätkates elujõulise ja konkurentsivõimelise veterinaarravimisektori toetamist, et tarnida kasvavate haigusprobleemide lahendamiseks väga vajalikke tooteid. See tähendab, et õigusaktid toetavad loomatervishoiusektorit juhtiva rolli täitmisel kontinendi jätkusuutlikkuse ja tulevase põllumajandus- ja toidualase tegevuskava täitmisel.

Lõpuks peavad ELi poliitikakujundajad tunnistama loomatervise rolli põllumajandustootjate volitamisel toota rohkem toitu ja säästvamalt.

Loomahaigustega, mis põhjustavad kaotust vähemalt 20% loomakasvatustoodangut kogu maailmas igal aastal, toetades põllumajandustootjaid, kellel on parem juurdepääs veterinaarteenustele ja uusimatele loomatervishoiutoodetele, annab neile võimaluse toita kontinendil säästvamalt, kaitstes samal ajal nende elatist.

Oluline on see, et tuleb kuulata ja mõista kontinendi põllumeeste ees seisvaid väljakutseid ning toetada neid parema juurdepääsuga veterinaarteenustele ja kõikidele loomatervishoiutoodetele – millele juurdepääs ei ole kogu kontinendil ühtlane. See mitte ainult ei kaitse nende elatist, vaid kaitseb ka nende panust kogu kontinendi toiduga kindlustatusse.

Alates kliimamuutustest lõpetades põllumeeste rahulolematusega bloki põllumajandus- ja toiduainete tegevuskavaga, on ELi järgmise parlamendi ülesannete nimekiri kahtlemata kuhjatud, kusjuures tähelepanu hajub paljudesse erinevatesse suundadesse.

Seades loomade tervise esikohale ja keskmesse, saab EL tagada mitte ainult selle, et kontinendil on oht, et toidutootmine ähvardab kasvavaid ohte, vaid ka selle, et ta saab astuda esimesi samme, mis on vajalikud säästvama ja tervislikuma tuleviku loomiseks kõigile.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid