Ühenda meile

keskkond

Jõustub uus keskkonnakuritegude direktiiv

JAGA:

avaldatud

on

Uus keskkonnakuritegude direktiiv jõustus esmaspäeval, 20. mail. See sisaldab põhjalikku ja ajakohastatud loetelu keskkonnaalaste õigusrikkumiste kohta, mis käsitlevad kõige tõsisemaid keskkonnakohustuste rikkumisi.

ELi liikmesriigid peavad tagama, et need rikkumised oleksid nende siseriiklikus õiguses kriminaalkuriteod. Uue direktiiviga kehtestatakse ka mitu uut süüteokategooriat, nagu laevade ebaseaduslik ringlussevõtt, ebaseaduslik veevõtt, ELi kemikaale ja elavhõbedat käsitlevate õigusaktide tõsised rikkumised, fluoritud kasvuhoonegaaside käsitlemisega seotud tõsised rikkumised ja invasiivseid võõrliike käsitlevate õigusaktide tõsised rikkumised.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid