Ühenda meile

CO2 heitkoguste

Komisjon võtab vastu ELi heitkogustega kauplemise süsteemi riigiabi suuniste uued lisad, milles määratletakse kohaldatavad tõhususe kriteeriumid ja CO2 tegurid

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Komisjon on vastu võtnud kaks uut lisa ELi heitkogustega kauplemise süsteemi riigiabi suunised (edaspidi „heitkogustega kauplemise süsteemi suunised”). Uued lisad täiendavad heitkogustega kauplemise süsteemi suuniseid ning määratlevad kohaldatavad tõhususe sihttasemed ja CO2 tegurid. Heitkogustega kauplemise süsteemi suuniste eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi lekke riski, mille puhul ettevõtted viivad tootmise ELi-välistesse riikidesse, kus on vähem ambitsioonika kliimapoliitika, mis toob kaasa majandustegevuse vähenemise ELis ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise üleilmselt. Eelkõige võimaldavad suunised liikmesriikidel hüvitada ümberpaigutamisohus olevatele sektoritele osa kõrgematest elektrihindadest, mis tulenevad ELi heitkogustega kauplemise süsteemi tekitatud süsinikdioksiidi hinnasignaalidest (nn kaudsed heitekulud).

Kui läbivaadatud heitkogustega kauplemise süsteemi suunised 2020. aasta septembris vastu võeti, andis komisjon märku, et kaks lisa „Tõhususe võrdlusnäitajad” ja „CO2-tegurid” avaldatakse hiljem. Tõhususe kriteeriumid näitavad iga toote kõige tõhusamas tootmisprotsessis kasutatud elektri kogust. CO2 tegurid, mis põhinevad iga riigi või piirkonna fossiilkütustel elektritootmise segul, peegeldavad seda, mil määral mõjutavad kasusaaja tarbitud elektri hulgimüügihinda heitkogustega kauplemise süsteemi kulud vastavates hinnapiirkondades.

Komisjon võttis täna vastu a KOMMUNIKATSIOON heitkogustega kauplemise süsteemi suuniste täiendamine, täitmata lisade tutvustamine. Lisades määratletud tõhususe sihttasemed ja CO2 tegurid põhinevad ekspertide sisendil, varasemal praktikal ja statistilistel andmetel. Täpsemalt, tõhususe kriteeriumid määrati väliskonsultandi ekspertuuringu põhjal. Kohaldatavate CO2-tegurite määramise metoodika sarnaneb eelmistes suunistes kasutatud metoodikaga ja põhineb Eurostati andmetel.

Uued tõhususe võrdlusalused ja CO2 tegurid lähevad alates 2021. aastast abisaajate kantud kaudsete kulude hüvitamise summa arvutamisse ning on seetõttu olulised elemendid, et tagada heitkogustega kauplemise süsteemi suuniste alusel antavate abimeetmete proportsionaalsus.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid