#ECA: audiitorid uurivad #dealeritteerimise ELi strateegiaid

Euroopa Kontrollikoda (ECA) viib läbi ELi kõrbestumise tõkestamise strateegilise raamistiku auditi, kus varem viljakas maa muutub järjest kuivamaks ja ebaotstarbekaks. Auditiga uuritakse, kas ELi kõrbestumise ohtu käsitletakse tõhusalt ja tõhusalt.

Kõrbestumise määratlemisel on ÜRO kõrbestumise tõkestamise konventsioon (UNCCD) määratletud kui "maapinna vähenemine kuivades, poolkõrvates ja kuivades, niisketes piirkondades, mis tulenevad mitmest tegurist, sealhulgas kliimamuutused ja inimtegevus".

Kõrbestumine on kliimamuutuse tulemus, aga ka põhjus. See tuleneb ka mittesäästvatest maaharimise tavadest. See suurendab kliimamuutusi, kuna desertifitseeritud maa kaotab oma võimsuse süsiniku ladestamiseks, nii et vähenevad kasvuhoonegaaside mahud.

"Kõrbestumine võib viia toiduainete tootmise vähenemiseni, mulla viljatuseni ning maa loomuliku vastupanuvõime ja süsiniku ladustamisvõime vähenemiseni," ütles auditi eest vastutav ECA liikme Phil Wynn Owen. "Need võivad omakorda põhjustada vaesust, terviseprobleeme, mis on tingitud tuulepuhumisest ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest. See võib põhjustada elatusallikad, mis võivad mõjutatud inimesi rännata. "

Mulla erosioon koos veepuuduse ja kõrgema temperatuuriga, mis suurendab aurustumist, suurendab veelgi kõrbestumise ohtu. Olukord on kõige tõsisem suuremas osas Hispaanias, Lõuna-Portugalis, Lõuna-Itaalias, Kagu-Kreeka, Küprosel ja Bulgaaria ja Rumeenia piirialadel Mustal merel. Uuringud näitavad, et kuni 44% Hispaaniast, 33% Portugalist ja peaaegu 20% Kreekast ja Itaaliast on kõrge mullaerosiooni ohtu.

Küprosel, vastavalt oma riiklikule tegevusprogrammile kõrbestumise tõkestamiseks, on 57% territooriumist kõrbestumise ohu osas kriitilise olukorraga. ELi rahastamine kõrbestumise projektidest pärineb mitmest allikast, näiteks Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist, LIFE-programmist ja ELi uurimisprogrammidest.

Kümne ELi liikmesriiki on siiani kuulutanud end ÜRO Keskkonnaprogrammi konventsiooni alla, kuna see on seotud kõrbestumisega. Audiitorid külastavad neid viis: Rumeenia, Küpros, Itaalia, Hispaania ja Portugal. Auditi aruanne peaks olema avaldatud 2018i lõpuks. Üleujutusohutuse juhtimisega seotud auditid ELis on kavas avaldada ka käesoleval aastal.

Kolmteist liikmesriiki, kes seni kuulutasid UNCCD-le kõrbestumise all kannatavaks, on Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Kreeka, Ungari, Itaalia, Läti, Malta, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Hispaania.

tags: , , , , , , , , , , , , , ,

kategooria: Esileht, keskkond, EU