RSSEnergiaturg

#EnergyUnion - EL investeerib täiendavalt 800 miljonit eurot prioriteetsesse energiainfrastruktuuri

#EnergyUnion - EL investeerib täiendavalt 800 miljonit eurot prioriteetsesse energiainfrastruktuuri

| Jaanuar 25, 2019

Liikmesriigid on hääletanud komisjoni ettepaneku üle investeerida peaaegu 800 miljonit eurot peamistesse üleeuroopalistesse energiainfrastruktuuri projektidesse, millel on suur piiriülene kasu. ELi rahastamine toimub Euroopa ühendamise rahastu (European Connecting Europe Facility) kaudu, mis on üleeuroopalise infrastruktuuri Euroopa toetusprogramm. Eelistatakse projekte, mis suurendavad konkurentsivõimet, suurendavad ELi energiavarustuse kindlust […]

Jätka lugemist

Komisjon tervitab poliitilist kokkulepet #CleanEnergyForAllEuropeansi paketi sõlmimise kohta

Komisjon tervitab poliitilist kokkulepet #CleanEnergyForAllEuropeansi paketi sõlmimise kohta

| Detsember 21, 2018

Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni läbirääkijad on ajutiselt kokku leppinud uutes eeskirjades, mis käsitlevad ELi elektrituru paremat toimimist. Sellega viiakse lõpule poliitilised läbirääkimised kõigi Euroopa elanike paketi "Puhas energia kõigile eurooplastele" üle ja on suur samm energiaühenduse loomise ja kliimamuutusega võitlemise suunas, andes tulemuseks [...]

Jätka lugemist

Tegelege #EUElectricityMarket eeskirjadega, mis toovad kasu nii tarbijatele kui ka keskkonnale

Tegelege #EUElectricityMarket eeskirjadega, mis toovad kasu nii tarbijatele kui ka keskkonnale

| Detsember 21, 2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu läbirääkijad otsustasid jõuda tõelise Euroopa elektrituru suunas. Euroopa Parlamendi liikmete ja ELi liikmesriikide vahel sel nädalal lepiti kokku tõelise ELi elektrituru loomisel taastuvenergia paremaks integreerimiseks. ELi elektrituru eeskirjade põhjalik läbivaatamine lepiti kokku mitteametlikult, et võidelda [...] piiriülese kaubanduse takistustega

Jätka lugemist

#Norway - pärast #COP24 tegelikku töö algab

#Norway - pärast #COP24 tegelikku töö algab

| Detsember 20, 2018

ÜRO kliimamuutuste konverents (COP24) osalejad Poolas, Katowice, on sõlminud kolmeaastased rahvusvahelised läbirääkimised, leppides kokku ühises reeglites, et rakendada 2024is jõustuvat Pariisi kokkulepet. Saadud kokkulepped kehtivad nii arenenud kui ka arenguriikide suhtes kasvuhoonegaaside heitkoguste hindamisel ja aruandlusel, ülemaailmse tulemuslikkuse hindamisel [...]

Jätka lugemist

#NuclearEnergy aitab #Polandil vähendada heitkoguseid ja luua töökohti

#NuclearEnergy aitab #Polandil vähendada heitkoguseid ja luua töökohti

| November 20, 2018

Poola energiaministri Krzysztof Tchórzewski sõnul peab Poola investeerima uude madala süsinikusisaldusega energiaallikast, kui ta kavatseb vähendada CO2i heitkoguseid. Minister rääkis Varssavis toimuval maailma tuumaploki vaatluskeskuse konverentsil - kõrgetasemelisel üritusel, kus kokku tulid Poola otsustajad ja tuumatööstuse juhid ja sidusrühmad. Tšórzewski [...]

Jätka lugemist

Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi poolt #CleanEnergyForAllEuropeans pakett võtmefailide vastuvõtmist

Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi poolt #CleanEnergyForAllEuropeans pakett võtmefailide vastuvõtmist

| November 16, 2018

Täna on Euroopa Parlament sõlminud uusi eeskirju taastuvate energiaallikate, energiatõhususe ja energiaühenduse juhtimise kohta, mis on oluline samm, mis võimaldab Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel võtta kasutusele puhta energia ülemineku, järeltulijad juba vastu võetud 2030i kliimamuutuste alased õigusaktid ja Pariisi kokkuleppe täitmine [...]

Jätka lugemist

#StateAid - Komisjon kiidab heaks #Greece ja #Bulgaria vahelise maagaasivõrkude vaheline avaliku sektori toetus

#StateAid - Komisjon kiidab heaks #Greece ja #Bulgaria vahelise maagaasivõrkude vaheline avaliku sektori toetus

| November 12, 2018

Euroopa Komisjon on leidnud, et Bulgaaria ja Kreeka plaanid toetavad maagaasivõrkude ühendamise ehitamist ja käitamist kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega. Projekt aitab kaasa ELi energiavarustuse turvalisusele ja mitmekesistamisele, põhjendamatult moonutamata konkurentsi. Volinik Margrethe Vestager, kes vastutab konkurentsipoliitika eest, ütles: [...]

Jätka lugemist