RSSBiokütused

Kliima-neutraalse Euroopa suunas: EL investeerib rohkem kui € 10bn sisse #InnovativeCleanTechnologies

Kliima-neutraalse Euroopa suunas: EL investeerib rohkem kui € 10bn sisse #InnovativeCleanTechnologies

| Veebruar 27, 2019

Komisjon on teatavates sektorites teatanud vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate jaoks investeerimisprogrammist, mille väärtus on üle 10 miljardi euro, et suurendada nende ülemaailmset konkurentsivõimet. ELi uuenduslike kliimameetmetega, nagu teatati veebruaris 26, on mitmeid eeliseid eurooplaste tervisele ja jõukusele, millel on kohene ja käegakatsutav mõju inimeste elule - alates loomisest […]

Jätka lugemist

Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi poolt #CleanEnergyForAllEuropeans pakett võtmefailide vastuvõtmist

Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi poolt #CleanEnergyForAllEuropeans pakett võtmefailide vastuvõtmist

| November 16, 2018

Täna on Euroopa Parlament sõlminud uusi eeskirju taastuvate energiaallikate, energiatõhususe ja energiaühenduse juhtimise kohta, mis on oluline samm, mis võimaldab Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel võtta kasutusele puhta energia ülemineku, järeltulijad juba vastu võetud 2030i kliimamuutuste alased õigusaktid ja Pariisi kokkuleppe täitmine [...]

Jätka lugemist

#StateAid - Komisjon kiidab #Biogaasitoetuskava #Luxembourgis heaks 45 miljoni pikenduse

#StateAid - Komisjon kiidab #Biogaasitoetuskava #Luxembourgis heaks 45 miljoni pikenduse

| Oktoober 26, 2018

Euroopa Komisjon on ELi riigiabi eeskirjade kohaselt heaks kiitnud toetuskava laiendamise Luksemburgis biogaasi tootmiseks kuue aasta jooksul. Meetme eesmärk on tagada stabiilne tasu biogaasijaamade eest, mis toodavad biomassist biogaasi ja suudavad seda maagaasivõrku sisse viia. Komisjon hindas [...]

Jätka lugemist

#CleanEnergy - EL toetab #Portugalis ujuvat tuuleparki koos 60 miljoni laenuga

#CleanEnergy - EL toetab #Portugalis ujuvat tuuleparki koos 60 miljoni laenuga

| Oktoober 22, 2018

Euroopa Investeerimispank (EIP) eraldas Euroopa Investeerimispanga (EIP) raames komisjoni energiaühenduse strateegia, mille eesmärk on tagada Euroopas turvaline, taskukohane ja jätkusuutlik energia, Pariisi kokkuleppeid kliimamuutustega võitlemise ning Euroopa majanduse ja tööstuse kaasajastamise kohta. 60 miljoni laenu Portugali äriühingule Windplus. Laenu, mida toetatakse [...]

Jätka lugemist

Komisjon ja Bill Gates käivitasid € 100 miljonit #CleanEnergyFund

Komisjon ja Bill Gates käivitasid € 100 miljonit #CleanEnergyFund

| Oktoober 18, 2018

Komisjoni ja läbimurreenergia juhataja Bill Gates on käivitanud uue investeerimisfondi - Breakthrough Energy Europe, et aidata uuenduslikel Euroopa ettevõtetel arendada ja tuua turule radikaalselt uusi puhta energia tehnoloogiaid. Teadus- ja uuendustegevuse volinik Moedas ja läbimurreenergiaettevõtted Bill Gates kirjutavad alla ametlikule vastastikuse mõistmise memorandumile [...]

Jätka lugemist

#EnergyEfficiency - Uued ELi eeskirjad hoonete ja kodude kohta

#EnergyEfficiency - Uued ELi eeskirjad hoonete ja kodude kohta

| Juuli 18, 2018

Alates 1i jaanuarist 2021i kõik uued ehitised ELis peaksid kütmiseks, jahutamiseks või kuumaveeks kasutama vähe või üldse mitte energiat. ELi kohustused, mis käsitlevad seda kohustust, sisaldavad ka ehitiste energiatõhususe sertifikaate, et omanikud või üürnikud saaksid energiatõhusust võrrelda ja hinnata. Need eeskirjad on osa ELi jõupingutusest [...]

Jätka lugemist

Taastuvenergia: ELil on kulutõhus potentsiaal kasutada rohkem taastuvaid energiaallikaid

Taastuvenergia: ELil on kulutõhus potentsiaal kasutada rohkem taastuvaid energiaallikaid

| Veebruar 19, 2018

Veebruaris avaldas kliimameetmete ja energeetikavolinik Miguel Arias Cañete ja Rahvusvahelise Taastuvenergiaagentuuri (IRENA) peadirektor Adnan Amin veebruaris veebruaris Brüsselis uue aruande taastuvenergia väljavaadete kohta Euroopa Liidus. Aruanne, mille koostas Rahvusvaheline Taastuvenergia Agentuur (IRENA), määrab raportis kindlaks kõik kulutõhusad taastuvenergia võimalused kõigis [...]

Jätka lugemist