Ühenda meile

energia

Komisjon kiidab heaks Rumeenia abikava muutmise, et toetada tõhusat koostootmist

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Euroopa Komisjon kiitis EL-i riigiabi eeskirjade kohaselt heaks Rumeenia tõhusat koostootmist toetava kava muutmise. Algne skeem oli heaks komisjon 2009. aastal ja hiljem muudetud 2016. aastal. Olemasoleva skeemi alusel võiksid uued kõrgetõhusad soojuse ja elektri koostootmisjaamad saada toetust kuni 11 aastaks preemiana lisaks elektri turuhinnale. Rumeenia ametiasutused esitasid tõendeid selle kohta, et toetuse kestus ei olnud nende tehaste pikaajalise elujõulisuse tagamiseks piisav.

Et võimaldada kodanike koostootmise, kaugkütte ja sooja vee tarnimise jätkamist, teatas Rumeenia komisjonile olemasoleva kava järgmistest muudatustest: i) toetusperioodi pikendamine kuni 11 aastalt kuni 21 aastani. (hiljemalt kuni 2033. aastani); ja (ii) kava eelarve suurendamine ligikaudu 2.2 miljardilt eurolt (ligikaudu (10.735 miljardit RON) ligikaudu 4.4 miljardi euroni (21.883 miljardit RON), et katta täiendavat perioodi, mille jooksul tehas võib toetust saada.

Komisjon hindas meedet ELi riigiabi eeskirjade alusel, eelkõige 2014 suunised keskkonnakaitseks ja energeetikale antava riigiabi kohta. Komisjon leidis, et kava muutmine on vajalik ja asjakohane, et stimuleerida tõhusa koostootmise tootmist, vähendada heitkoguseid ja saavutada energiasäästu. Lisaks leidis komisjon, et abi on proportsionaalne, kuna kava sisaldab asjakohaseid kaitsemeetmeid ülemäärase hüvitamise vältimiseks ja hindade korrigeerimise mehhanismi, mida kohaldatakse Rumeenia riikliku energeetikasektori reguleeriva asutuse ANRE kehtestatud metoodika kohaselt.

Selle põhjal järeldas komisjon, et meede on kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega, kuna sellega toetatakse tõhusa koostootmise teel elektrienergia tootmist ja vähendatakse kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Euroopa roheline tehing, moonutamata põhjendamatult konkurentsi ühtsel turul. Lisateavet leiate komisjoni veebisaidilt konkurents kodulehel, et Riigiabi Registreeri juhtumi numbri SA.57969 all.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid