Ühenda meile

energia

NaturaSì ja Aspiag Service osalevad supermarketite energiatõhususe suurendamise Euroopa projektis SUPER-HEERO

avaldatud

on

Itaalias Padovas asuvad supermarketid NaturaSì ja Aspiag Service kinnitasid oma osalust pilootüksustena Euroopa projekti SUPER-HEERO raames, mida rahastatakse Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi raames ning mille eesmärk on suurendada energiatõhususe investeeringuid väikestesse ja keskmise suurusega supermarketitesse. Nutikate arvestite paigaldamiseks ja energiatarbimise hindamiseks on energiatõhususe kavandamise ja tehnoloogiliste uuendamismeetmete kavandamise eesmärgil juba kindlaks tehtud kaks erinevat kauplust. Nutikad arvestid pakutakse ja paigaldatakse tasuta ning jäävad projekti lõppedes supermarketi omandisse.

Lisaks tutvustatakse pilootüksustele kindlaid uuenduslikke finantsskeeme, lojaalsusprogramme ja klientide hüvesid, mille kaudu nad saaksid rahastada vajalikke energiatõhususe meetmeid. Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, kaasatakse supermarketid reale teavitustegevustele ja tasuta reklaamikampaaniatele, mis parandavad nende positsiooni nii riiklikul kui ka EL-i tasandil. Energiatõhususe investeeringud on keskkonna jaoks olulised ning sobivad eeldatava tasuvuse ja tasuvuse aja jaoks. Kuid jaemüügisektoris on endiselt raske meelitada erarahastust, et energia üleminekuprotsessi suures ulatuses hoogustada, ja supermarketid on selle hea näide. Supermarketi üldistest tegevuskuludest võib energia moodustada 10–15%, mis on suure marginaaliga ettevõtte jaoks tohutu.

SUPER-HEERO eesmärk on pakkuda korduvat finantsskeemi energiatõhususe investeeringuteks väikestes ja keskmise suurusega supermarketites, mis põhineb kolmel meetodil:
• Kodanike rahastamine ühisrahastuse, ühistukavade ja mängustrateegiate kaudu põhineb lojaalsusprogrammidel.
• Strateegiline partnerlus ESCOde ja kommunaalteenustega, mis toetavad rahaliselt energiatõhususe investeeringuid. See põhineb suurte energiatarbijate baasi kaasamise eelistel supermarketi ühistuprogrammi kaudu.
• Tehnoloogia pakkujate kaasamine tulemuspõhistesse skeemidesse, mis võimaldavad neil oma toodetest ja tehnoloogiatest kasu lõigata. See saavutatakse uuenduslike ümmarguste äride, näiteks liisingu ja tehnoloogia kui teenuse abil, et muuta tehnoloogia taskukohasemaks ja juurdepääsetavamaks supermarketite ja sarnaste ettevõtete jaoks.

Nende meetodite abil pakub SUPER-HEERO supermarketitele vahendit hädavajaliku rahastamise saamiseks, mis võimaldab rakendada energiatõhususe strateegiaid, vabastades potentsiaalse energiasäästu üle 40%. See omakorda tooks majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast kasu SUPER-HEERO kohta 2020. aasta juunis alanud projekti SUPER-HEERO eesmärk on käivitada investeeringud energiatõhususse supermarketites sidusrühmade ja kohalike kogukondade kaasamise kaudu.

Projekti lähenemisviis tugineb kolmele peamisele instrumendile: insenertehnilised energiatõhususe lepingud (EPC), toote ja teenuse mudelid tehnoloogia pakkujate kaasamiseks ning kogukonnapõhine ühisrahastus ja koostööalgatused. Selle algatuse uudsus tugineb uudsele kontseptsioonile, et see aitab kaasa klientide lojaalsusprogrammidele, pakkudes supermarketite operaatoritele ja nende ostjatele uut viisi energiatõhususe nimel töötamiseks.

energia

USA ja Saksamaa ühisavaldus Ukraina toetamise, Euroopa energiajulgeoleku ja kliimaeesmärkide toetamise kohta

avaldatud

on

USA ja Saksamaa on avaldanud ühisavalduse pärast Saksamaa kantsleri Angela Merkeli hiljutist visiiti Washingtoni, et kohtuda kahepoolselt USA presidendi Joe Bideniga. Avalduses käsitletakse vastuolulist projekti Nordstream 2, mille arvamused on ELis lahknenud.

"USA ja Saksamaa toetavad järjekindlalt Ukraina suveräänsust, territoriaalset terviklikkust, iseseisvust ja valitud Euroopa teed. Kohustume täna (22. juulil) end tagasi astuma Venemaa agressiooni ja pahaloomulise tegevuse vastu Ukrainas ja mujalgi. Ameerika Ühendriigid lubadus toetada Saksamaa ja Prantsusmaa jõupingutusi rahu saavutamiseks Ida-Ukrainas Normandia formaadi kaudu. Saksamaa suurendab oma jõupingutusi Normandia formaadis Minski lepingute rakendamise hõlbustamiseks. USA ja Saksamaa kinnitavad oma pühendumust kliimakriisi lahendamisele ja võtma otsustavaid meetmeid heitkoguste vähendamiseks 2020. aastatel, et hoida 1.5-kraadine Celsiuse kraad käeulatuses.

"Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa on ühiselt otsustanud panna Venemaad vastutusele oma agressiooni ja pahatahtliku tegevuse eest, kehtestades sanktsioonide ja muude vahendite abil kulud. Me kohustume koostööd tegema hiljuti loodud Venemaa-USA ja ELi kõrgetasemelise dialoogi kaudu ning kahepoolsete kanalite kaudu, et tagada USA ja EL valmisolek, sealhulgas asjakohaste vahendite ja mehhanismidega, reageerida koos Venemaa agressioonile ja pahaloomulisele tegevusele, sealhulgas Venemaa jõupingutustele kasutada energiat relvana. relvaga või sooritama täiendavaid agressiivseid tegusid Ukraina vastu, võtab Saksamaa meetmeid riiklikul tasandil ja nõuab Euroopa tasandil tõhusate meetmete võtmist, sealhulgas sanktsioone, et piirata Venemaa ekspordivõimalusi Euroopasse energiasektoris, sealhulgas gaasis, ja / või muudes riikides. Selle kohustuse eesmärk on tagada, et Venemaa ei kasutaks kuritarvitamiseks ühtegi torujuhet, sealhulgas Nord Stream 2, ssive poliitilised eesmärgid, kasutades energiat relvana.

"Toetame Ukraina ning Kesk- ja Ida-Euroopa energiajulgeolekut, sealhulgas ELi kolmandas energiapaketis sätestatud mitmekesisuse ja varustuskindluse põhiprintsiipe. Saksamaa rõhutab, et järgib nii kolmanda energiapaketi kirja kui ka vaimu. Saksamaa jurisdiktsiooni alla kuuluva Nord Stream 2 osas, et tagada eraldamine ja juurdepääs kolmandatele isikutele. See hõlmab võimalike riskide hindamist, mis projektioperaatori sertifitseerimisega kaasnevad ELi energiavarustuse kindlusega.

"USA ja Saksamaa on üheskoos veendunud, et Ukraina ja Euroopa huvides on, et gaasitransport läbi Ukraina jätkuks ka pärast 2024. aastat. Vastavalt sellele veendumusele kohustub Saksamaa kasutama kõiki olemasolevaid hoobasid, et hõlbustada kuni 10 aastatega Ukraina gaasitransiidileping Venemaaga, sealhulgas nimetatud eriesindaja määramine nende läbirääkimiste toetamiseks, mis peaks algama võimalikult kiiresti ja hiljemalt 1. septembril.

"Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa on otsustavalt pühendunud võitlusele kliimamuutuste vastu ja tagavad Pariisi kokkuleppe edukuse, vähendades hiljemalt aastaks 2050 meie enda heitkoguseid vastavalt null-nullile, julgustades teiste suurte majanduste vahel ning teevad koostööd poliitika ja tehnoloogiate üle, et kiirendada ülemaailmse neto nullist üleminekut. Sellepärast oleme käivitanud USA-Saksamaa kliima- ja energiapartnerluse. Partnerlus edendab USA-Saksamaa koostööd tegevuskavade väljatöötamisel meie ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks. heitkoguste vähendamise eesmärgid; meie siseriikliku poliitika ja prioriteetide kooskõlastamine valdkondlikes dekarboniseerimisalgatustes ja mitmepoolsetes foorumites; investeeringute kaasamine energia üleminekusse; kriitiliste energiatehnoloogiate nagu taastuvenergia ja ladustamine, vesinik, energiatõhusus ja elektriline liikuvus arendamine, tutvustamine ja laiendamine.

"Osana USA-Saksamaa kliima- ja energiapartnerlusest oleme otsustanud luua samba, et toetada energia üleminekut tärkava majandusega riikides. See sammas keskendub Ukraina ja teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide toetamisele. Need jõupingutused mitte ainult ei aita kaasa võitlusele kliimamuutustega, vaid toetab Euroopa energiajulgeolekut, vähendades nõudlust Venemaa energia järele.

"Kooskõlas nende jõupingutustega kohustub Saksamaa looma ja haldama Ukraina rohelist fondi, et toetada Ukraina üleminekut energiale, energiatõhusust ja energiajulgeolekut. Saksamaa ja Ameerika Ühendriigid püüavad edendada ja toetada vähemalt 1 miljardi dollari suuruseid investeeringuid Ukraina roheline fond Ukrainast, sealhulgas kolmandatelt isikutelt, näiteks erasektori üksustelt. Saksamaa teeb fondile esialgse annetuse vähemalt 175 miljoni dollari ulatuses ja püüab oma eelarveaastatel oma kohustusi laiendada. Fond edendab taastuvenergia; hõlbustada vesiniku arengut; suurendada energiatõhusust; kiirendada üleminekut söelt ja edendada süsinikuneutraalsust. USA kavatseb lisaks programmidele algatust toetada ka fondi eesmärkidega kooskõlas oleva tehnilise abi ja poliitilise toetuse kaudu turuintegratsiooni, regulatiivreformi ja taastuvate energiaallikate arendamise toetamine Ukraina energiasektoris.

"Lisaks jätkab Saksamaa kahepoolsete energiaprojektide toetamist Ukrainaga, eriti taastuvate energiaallikate ja energiatõhususe valdkonnas, samuti söe üleminekutoetust, sealhulgas spetsiaalse saadiku määramist, kelle sihtfinantseerimine on 70 miljonit dollarit. Saksamaa on valmis ka käivitada Ukraina energiajulgeoleku toetamiseks Ukraina vastupanuvõime pakett. See hõlmab jõupingutusi Ukraina gaasi tagasivoolu kaitsmiseks ja suurendamiseks, eesmärgiga kaitsta Ukrainat Venemaa võimalike tulevaste katsete eest vähendada gaasivarustust riiki See hõlmab ka tehnilist abi Ukraina integreerumiseks Euroopa elektrivõrku, tuginedes ELi ja USA rahvusvahelise arengu agentuuri käimasolevale tööle ning seda kooskõlastades. Lisaks hõlbustab Saksamaa Ukraina kaasamist Saksamaa kübervõimsuse suurendamise rahastu , toetada jõupingutusi Ukraina energiasektori reformimiseks ja aidata leida võimalusi t o kaasajastada Ukraina gaasi ülekandesüsteeme.

"Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa avaldavad tugevat toetust algatusele" Kolm merd "ja selle jõupingutustele tugevdada infrastruktuuri ühenduvust ja energiajulgeolekut Kesk- ja Ida-Euroopas. Saksamaa kohustub laiendama oma algatusega seotust, pidades silmas kolme rahalise toetust. Seas algatus piirkondliku energiajulgeoleku ja taastuvenergia valdkonnas. Lisaks toetab Saksamaa ELi eelarvest energeetikasektori ühist huvi pakkuvaid projekte, toetades aastatel 1.77–2021 kuni 2027 miljardit dollarit. USA on jätkuvalt pühendunud investeerimine kolme mere algatusse ning julgustab jätkuvalt liikmete ja teiste konkreetseid investeeringuid. "

NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonna (PDD) Venemaa ja Lääne-Balkani riikide vanemohvitser Robert Pszczel ei olnud lepingust ülemäära vaimustunud:

Jätka lugemist

energia

USA ja Saksamaa teatavad lähipäevil Nord Stream 2 torujuhtme sõlmimisest - allikad

avaldatud

on

By

Nord Stream 2 gaasijuhtme projekti logo on näha Tšeljabinski torude valtsimistehase torul Venemaal Tšeljabinskis, 26. veebruaril 2020. REUTERS / Maxim Shemetov / File Photo

Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa peaksid lähipäevil teatama tehingust, mis lahendab nende pikaajalise vaidluse Venemaa 11 miljardi dollari suuruse maagaasitoru Nord Stream 2 üle, ütlesid asjaga kursis olevad allikad esmaspäeval (19. juulil). kirjutab Andrea Shalali.

President Joe Biden ja Saksamaa kantsler Angela Merkel ei suutnud eelmisel nädalal kohtudes veealuse torujuhtme osas erimeelsusi lahendada, kuid nõustusid, et Moskval ei tohi lubada energiat naabrite vastu relvana kasutada. Loe edasi.

Pärast USA ja Saksamaa ametnike vahelisi arutelusid USA murest, et 98% ulatuses valmis torujuhe suurendab Euroopa sõltuvust Venemaa gaasist, on kokkulepe silmitsi ja see võib Ukrainalt röövida transiiditasud, mida ta nüüd kogub läbi olemasolev torujuhe.

Kokkulepe hoiaks ära praegu loobutud USA sanktsioonide jätkamise torujuhtme taga oleva ettevõtte Nord Stream 2 AG ja selle tegevjuhi suhtes.

Üksikasjad ei olnud kohe kättesaadavad, kuid allikate sõnul sisaldaks tehing mõlema poole kohustusi tagada investeeringute suurendamine Ukraina energiasektorisse, et kompenseerida uue torujuhtme negatiivsed sademed, mis toovad Arktikast gaasi Läänemere alla Saksamaale.

"See näeb hea välja," ütles üks allikatest, kes rääkis anonüümselt, kuna kõnelused alles kestavad. "Eeldame, et need vestlused saavad lähipäevil lahenduse."

Teise allika sõnul olid mõlemad pooled jõudmas kokkuleppele, mis leevendaks nii USA kui ka Ukraina seadusandjate tõstatatud probleeme.

Riigisekretäri Antony Blinkeni vanemnõunik Derek Chollet kohtub teisipäeval ja kolmapäeval Kiievis Ukraina kõrgemate valitsusametnikega, et tugevdada USA-Ukraina sidemete strateegilist väärtust, teatas välisministeerium esmaspäeval.

Ühe allika sõnul soovis USA innukalt tagada, et Ukraina toetaks loodetud lepingut Saksamaaga.

Bideni administratsioon jõudis mais järeldusele, et Nord Stream 2 AG ja selle tegevjuht käitusid sanktsioonidega. Kuid Biden loobus sanktsioonidest, et oleks aega leppe sõlmimiseks ja endise presidendi Donald Trumpi administratsiooni ajal tugevalt purunenud sidemete taastamiseks Saksamaaga. Loe edasi.

Lisaks Saksamaa kinnitustele valmisoleku kohta suunata gaas Ukrainasse tagasi, kui Venemaa kunagi Ida-Euroopasse tarned katkestab, hõlmavad allikad, et leping sisaldab mõlema riigi lubadust investeerida Ukraina energia ümberkujundamisse, energiatõhususse ja energiatootmisse. turvalisus.

Ei olnud kohe selge, kas mõlemad riigid teatavad olulistest valitsuse investeeringutest või püüavad nad võimendada erainvesteeringuid Ukrainas.

Jätka lugemist

energia

Parlamendiliikmed kutsuvad Euroopa Komisjoni üles tunnistama tuumaenergia säästvaks

avaldatud

on

Ligi 100 parlamendiliiget on kutsunud komisjoni üles teadust jälgima ja kaasama tuumaenergia säästva rahanduse taksonoomiasse. Vastavalt a kiri volinikele saadetud, kutsuvad nad üles olema piisavalt julged, „et valida tee, mida nende teaduseksperdid neil nüüd soovitasid minna, nimelt lisada taksonoomiasse tuumaenergia”.

„ELil on vaid 30 aastat aega, et oma majandust säästvalt dekarboniseerida. Selle saavutamine tähendab ainult teadusel põhineva poliitika rakendamist, ”ütles FORATOMi peadirektor Yves Desbazeille. "Me peame suutma kasutada kõiki energiaallikaid, mis aitavad meil oma eesmärke saavutada. Seetõttu ei tohiks takistada liikmesriike, kes soovivad investeerida vähese süsinikdioksiidiheitega tuumasse, seda lihtsalt seetõttu, et teised on tuumaenergia vastu poliitiliselt vastu. "  

Kirjas juhivad parlamendiliikmed tähelepanu asjaolule, et tuumaenergia teaduslikus hinnangus jõutakse järeldusele, et „olemasolev õigusraamistik tagab rahvatervise ja keskkonna seisukohast piisava kaitse”, st tuumaenergia vastab taksonoomia nõuetele. Seetõttu palub komisjon komisjonil seda teadustööd tõsiselt võtta ja mitte diskrimineerida tuumaenergiat.  

Ehkki nad hindavad selle teema ümber valitsevat poliitilist survet, avaldavad nad lootust, et komisjon on „piisavalt julge, et luua EL-i regulatsioone, mis ei tekita tuumaenergiasse investeerimiseks ega muuks fossiilivabaks tehnoloogiaks aktiivselt ebasoodsaid tingimusi”.

Teave FORATOMi kohta: Euroopa Aatomifoorum (FORATOM) on Brüsselis asuv Euroopa tuumaenergia tööstuse kaubandusühendus. FORATOMi koosseisu kuuluvad 15i riiklikud tuumaliidud ning nende ühenduste kaudu esindab FORATOM ligikaudu 3,000 Euroopa ettevõtteid, kes töötavad tööstuses ja toetavad 1,100,000i töökohti.

Jätka lugemist
reklaam
reklaam

Trendid