Ühenda meile

Käsitöö

Haridus: öelge oma arvamus õpirände tuleviku kohta

JAGA:

avaldatud

on

8. veebruaril algatas komisjon avaliku arutelu õppega seotud liikuvuse tuleviku üle, pidades silmas selle aasta lõpus esitatavat poliitilist ettepanekut. Selle konsultatsiooni eesmärk on teavitada kodanikke ja kõiki huvitatud pooli tulevasest ettepanekust ning koguda tõendeid ja nende seisukohti. EL ja selle liikmesriigid on pühendunud piiriülese õppega seotud liikuvuse edendamisele Euroopa hariduspiirkond kõigile õppijatele, õpetajatele ja töötajatele.

Innovatsiooni, teadusuuringute, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel ütles: „Õppiv liikuvus tugevdab ühtekuuluvustunnet ja inspireerib meid hindama Euroopa Liidu mitmekesisust; see võimaldab meil kohtuda uute inimestega, leida sõpru ning, mis kõige tähtsam, õppida ja areneda. Usume, et õppijate jaoks tuleks lihtsustada võimaluste tundmaõppimist ja hõlpsat liikumist eri riikide haridussüsteemide vahel. See avalik arutelu on võimalus kuulata kõiki kaasatud sidusrühmi ja muuta Euroopa haridusruum reaalsuseks.

Piiriülene õppega seotud liikuvus on osutunud inimestele väga väärtuslikuks kogemuseks isiklikuks, hariduslikuks ja tööalaseks arenguks vajalike teadmiste, oskuste ja pädevuste omandamisel, samuti kodanikuaktiivsuse ja sotsiaalse kaasamise jaoks. Siiski on endiselt vaid 15% noortest õppinud, koolitusel või praktikal mõnes teises ELi riigis. Seega, nagu teatatud oma 2023. aasta tööprogramm, on komisjon otsustanud esitada ettepaneku praeguse ajakohastamiseks ELi õpirände raamistik, võimaldada õpilastel kergemini haridussüsteemide vahel liikuda ja edendada õpirännet kui võimalust kõigile. Õppega seotud liikuvuses osalemise peamisi takistusi ja nende lahendamise viise arutatakse avaliku arutelu käigus kodanike ja sidusrühmadega, nagu õppijad, õpetajad, kõigi haridus- ja koolitussektorite töötajad, noorsootöötajad, praktikandid ja sporditöötajad. Eelkõige on oodatud tagasisidet jagama mobiilsustegevustes osalejaid saatvad ja vastuvõtvad organisatsioonid, sh tööandjad. Väga väärtuslikud on ka otsustajate, sidusrühmade organisatsioonide ja teadlaste panused. 

Tõendite esitamise üleskutse ja avaliku arutelu küsimustik, mis tehakse kättesaadavaks kõigis ELi keeltes, on avatud 12 nädalat. Neile pääseb juurde Looge oma Say portaal.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid