Ühenda meile

haridus

Kõrgharidus: ELi ülikoolide valmistamine tulevikuks sügavama riikidevahelise koostöö kaudu

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Euroopa ühiskond vajab ülikoolide ja teiste kõrgharidusasutuste panust rohkem kui kunagi varem. Euroopa seisab silmitsi suurte väljakutsetega, nagu kliimamuutus, digitaalne ümberkujundamine ja elanikkonna vananemine, ajal, mil seda tabab sajandi suurim ülemaailmne tervisekriis ja selle majanduslangus. Ülikoolidel ja kogu kõrgharidussektoril on ainulaadne positsioon hariduse, teaduse ja innovatsiooni ristumiskohas, jätkusuutliku ja vastupidava majanduse kujundamisel ning Euroopa Liidu rohelisemaks, kaasavamaks ja digitaalsemaks muutmisel.

2 uued algatused vastu võetud Euroopa ülikoolistrateegia ja komisjoni ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus sildade loomise kohta tõhusaks Euroopa kõrghariduskoostööks, toetavad ülikoole selles püüdluses.

Euroopa eluviisi edendamine Asepresident Margaritis Schinas ütles: „Euroopa tippülikoolid ja kaasatus on meie Euroopa eluviisi tingimus ja alus. Need toetavad avatud, demokraatlikku ja õiglast ühiskonda ning jätkusuutlikku majanduskasvu, ettevõtlust, integratsiooni ja tööhõivet. Oma tänaste ettepanekutega püüame viia riikidevahelise kõrghariduse alase koostöö uuele tasemele. Ühised väärtused, suurem liikuvus, laiem ulatus ja sünergia, et luua meie kõrghariduses tõeline Euroopa mõõde.

Innovatsiooni, teadusuuringute, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel ütles: „Need ettepanekud toovad kasu kogu kõrgharidussektorile, eelkõige meie üliõpilastele. Nad vajavad kaasaegseid riikidevahelisi ülikoolilinnakuid, millel on lihtne juurdepääs välismaale liikuvusele, et võimaldada tõeliselt euroopalikku õpiteed ja kogemusi. Oleme valmis ühendama jõud liikmesriikide ja kõrgkoolidega üle kogu Euroopa. Üheskoos saame tuua ühiskonnale lähemale haridust, teadusuuringuid ja innovatsiooni teeninduses. Euroopa ülikoolide liidud sillutavad teed; 2024. aasta keskpaigaks toetatakse Euroopa eelarvest kuni 60 Euroopa ülikoolide liitu enam kui 500 ülikooliga üle Euroopa.

Euroopa ülikoolide strateegia

Euroopas elab ligi 5,000 kõrgharidusasutust, 17.5 miljonit kolmanda taseme hariduse üliõpilast, 1.35 miljonit inimest, kes õpetab kolmanda taseme haridust, ja 1.17 miljonit teadlast. Selle strateegia eesmärk on toetada ja võimaldada kõigil Euroopa ülikoolidel kohaneda muutuvate tingimustega, areneda ning aidata kaasa Euroopa vastupanuvõimele ja taastumisele. Selles pakutakse välja rida olulisi meetmeid, et toetada Euroopa ülikoole nelja eesmärgi saavutamisel:

  • Tugevdada kõrghariduse ja teaduse Euroopa mõõdet;
  • koondama ülikoolid kui meie Euroopa elustiili tuletornid toetavate meetmetega, mis keskenduvad akadeemilisele ja teadlaskarjäärile, kvaliteedile ja asjakohasusele tulevikukindlate oskuste, mitmekesisuse, kaasatuse, demokraatlike tavade, põhiõiguste ja akadeemiliste väärtuste osas;
  • anda ülikoolidele mõju peamiste muutuste osalistena kahe rohelise ja digitaalse ülemineku käigus;
  • tugevdada ülikoole kui ELi ülemaailmse rolli ja juhtrolli edasiviijaid.

Sildade ehitamine tõhusaks Euroopa kõrghariduskoostööks

Komisjoni nõukogu soovituse ettepaneku eesmärk on võimaldada Euroopa kõrgharidusasutustel teha tihedamat ja sügavamat koostööd, hõlbustada ühiste riikidevaheliste haridusprogrammide ja -tegevuste rakendamist, suutlikkuse ja ressursside ühendamist või ühiskraadide andmist. See on üleskutse liikmesriikidele võtta meetmeid ja luua riiklikul tasandil sobivad tingimused, et võimaldada tihedamat ja jätkusuutlikku riikidevahelist koostööd, ühiste haridus- ja teadustegevuste tõhusamat elluviimist ning Euroopa kõrgharidusruumi (Bologna) tööriistad. See hõlbustab teadmiste liikumist ja loob tugevama sideme hariduse, teadusuuringute ja uuenduslike tööstusringkondade vahel. Eesmärk on eelkõige toetada kvaliteetsete elukestva õppe võimaluste pakkumist kõigile, keskendudes kõige enam vajalikele oskustele ja pädevustele, et tulla toime tänapäeva majanduslike ja ühiskondlike nõudmistega.

reklaam

Selle teoks tegemine: neli juhtalgatust

Euroopa mõõdet kõrghariduses ja teaduses tugevdavad 2024. aasta keskpaigaks neli juhtalgatust:

  • Laiendage 60 Euroopa ülikoolini 500. aasta keskpaigaks enam kui 2024 kõrgkooliga ning Erasmus+ soovituslik eelarve aastateks 1.1–2021 on kokku 2027 miljardit eurot. Eesmärk on arendada ja jagada ühist pikaajalist struktuurset, jätkusuutlikku ja süsteemset koostööd hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni vallas, luues Euroopa ülikoolidevahelised ülikoolilinnakud, kus üliõpilased, töötajad ja teadlased kõikjalt Euroopast saavad nautida sujuvat liikuvust ja luua uusi teadmisi. koos, riikide ja erialade vahel.
  • Töötage a kõrgkoolide liitude õiguslik põhikiri võimaldada neil ühendada ressursse, suutlikkust ja tugevaid külgi Erasmus+ pilootprogrammiga alates 2022. aastast.
  • Töötage a ühine Euroopa kraad tunnustada rahvusvaheliste kogemuste väärtust kõrghariduse kvalifikatsioonis omandavad üliõpilased ja vähendavad ühisprogrammide läbiviimiseks vajalikku bürokraatiat.
  • Suurendage Euroopa üliõpilaskaardi algatust võttes kasutusele ainulaadse Euroopa üliõpilasidentifikaatori, mis on 2022. aastal kättesaadav kõigile liikuvatele üliõpilastele ja 2024. aasta keskpaigaks kõigile Euroopa ülikoolide üliõpilastele, et hõlbustada liikuvust kõigil tasanditel.

Järgmised sammud

Jõupingutuste kooskõlastamine ELi, liikmesriikide, piirkondade, kodanikuühiskonna ja kõrgharidussektori vahel on võtmetähtsusega Euroopa ülikoolide strateegia reaalsus. Komisjon kutsub nõukogu, liikmesriike ja ülikoole üles seda poliitilist tegevuskava arutama ja tegema koostööd tulevikukindlate ülikoolide nimel.

. Komisjoni ettepanek: nõukogu soovitus sildade loomise kohta tõhusaks Euroopa kõrghariduskoostööks arutatakse liikmesriikidega. Kui nõukogu on selle vastu võtnud, toetab komisjon liikmesriike ja asjaomaseid partnereid selle nõukogu soovituse rakendamisel.

Taust

Komisjon teatas oma kavatsusest algatada oma kõrghariduse ümberkujundamiskava kaasloome Teatis Euroopa haridusruumi saavutamise kohta aastaks 2025 ja selle teatist uue Euroopa teadusruumi kohta. The Nõukogu järeldused uue Euroopa teadusruumi kohta1. detsembril 2020 vastu võetud dokumendis rõhutatakse, et Euroopa teadusruumi, EHEA ja Euroopa haridusruumi (EMP) kõrgharidusega seotud elementide vahel tuleb välja arendada tugevam sünergia ja vastastikused seosed. oma 26. veebruari 2021. aasta resolutsioon Euroopa haridus- ja koolitusalase koostöö strateegilise raamistiku kohta Euroopa haridusruumi suunas ja sellest kaugemale (2021–2030), on nõukogu määratlenud kõrghariduse ümberkujundamise tegevuskava kehtestamise kui konkreetse tegevuse kõrghariduse prioriteetses valdkonnas.

26. novembril 2021 vastu võetud nõukogu järeldustele Euroopa teadusruumi tulevase juhtimise kohta lisatud Euroopa teadusruumi poliitikakava toetab ülikoolide jaoks olulisi meetmeid, sealhulgas sihtotstarbelist meedet kõrgkoolide volitamiseks areneda kooskõlas Euroopa teadusruumiga ja sünergia Euroopa haridusruumiga.

Rohkem informatsiooni

Komisjoni teatis Euroopa ülikoolide strateegia kohta

Komisjoni ettepanek: nõukogu soovitus sildade loomise kohta tõhusaks Euroopa kõrghariduskoostööks

Teatis Euroopa haridusruumi saavutamise kohta 2025. aastaks

Teatis uue teadus- ja innovatsiooniruumi kohta

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid