Ühenda meile

ELi raudteedel

Raudtee on jätkusuutliku liikuvuse selgroog ja ELi kliimaeesmärkide saavutamise võti

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Komisjon korraldas 30. septembril konverentsi pealkirjaga „Euroopa kaugraudteeteenuste võrgustiku loomine“. Europe Expressi ühendamine Berliinis. Üritusel esinedes rõhutab Euroopa Raudtee- ja Infrastruktuuriettevõtete Ühenduse (CER) tegevdirektor dr Alberto Mazzola, et raudteesektori pikaajaline visioon on sujuva Euroopa kiirvõrgu loomine, mis ühendab Euroopa pealinnad ja suuremad linnad, toetades rahvusvahelise reisijateveoteenuse turu arengut, et saavutada ELi kliimaeesmärgid. 

Raudteed võimaldavad jätkusuutlikke mitmeliigilisi liikuvusteenuseid kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning soovivad mängida suuremat rolli ukselt uksele liikuvusahelates. Selle ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks peavad reisijate kogemused olema äriplaanide ja regulatiivsete nõuete jaoks kesksel kohal. Reisikogemus sõltub sujuvast piletimüügist ja digitaliseerimisest, kuid hõlmab ka piletihindade taskukohasust, rongireisijate reisimise kiirust ja kestust, teenuste usaldusväärsust ja rongisiseseid võimalusi. Mis tahes jätkusuutliku strateegia eesmärk peaks olema muuta Euroopa lühi- ja keskmaa reisimine maanteelt ja õhust raudteele, et vähendada CO2 heitkoguseid. Seetõttu on oluline ka keskkonna välismõjud täielikult arvesse võtta, kasutades arukamat lähenemisviisi hinnakujundusele, mis põhineb põhimõtetel „kasutaja maksab” ja „saastaja maksab”. Seejärel saaks arendada kaubanduslikult tasuvamaid rahvusvahelisi rongiteenuseid.  

Kiir- ja öörongid on jätkusuutlik alternatiiv odavatele lendudele, mille lennuulatus on 1000 km kui pakutakse asjakohast poliitilist tugening sektor soovib 15. aastaks oma osa Euroopa reisijateveost kahekordistada 2030% -ni. Selle saavutamiseks tuleb lahendada mitmed õiguslikud ja tehnilised takistused seoses uute piiriüleste rahvusvaheliste rongiteenuste, sealhulgas öötranspordi loomisega rongid. Ühtlustatud tehnilised ja regulatiivsed raamtingimused Euroopas tuleb veel täielikult rakendada ning täieliku koostalitlusvõime takistused seavad piiriülese reisijateveo jaoks suuri tehnilisi, operatiivseid ja majanduslikke väljakutseid. Vajalik on tehniliste ja käitamisreeglite, normide ja nõuete kiire ühtlustamine. 

Euroopa raudteesektori sidusrühmad* toetada rahvusvahelise rongireisijate platvormi tööd ja selle liikmete valmisolekut parandada rahvusvahelisi raudteetransporditeenuseid. Raudteesektor mõistab, et status quo ei ole valik: Euroopa rahvusvahelisi transpordisüsteeme tuleb kohandada nii, et need vastaksid käimasoleva ja kiireneva kliimakriisi väljakutsetele.

CERi tegevdirektor Alberto Mazzola ootab huvitavat arutelu nendel teemadel, märkides: „Raudtee reisijateveoteenuste omavahel ühendatud ja konkurentsivõimeline võrgustik toetab meie kontinendi majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust.”

Komisjoni konverents "Euroopa kaugraudteeteenuste võrgu loomine ” toimub otseülekandena Connecting Europe Expressi veebisaidilt siin.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid